WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічне становище в Україні - Реферат

Економічне становище в Україні - Реферат

регулюванні.
Економічний зміст бюджету і його ланок розкривається в розподільчих відносинах, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління.
Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях - від створення до споживання - здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає в кінцевому підсумку на формування фондів споживання і нагромадження, визначається роль бюджету в управлінні економікою.
У зв'язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Система платежів до бюджету має грунтуватися на таких принципах: кожна ланка бюджетної системи повинна мати закріплений у законодавчому порядку перелік платежів, що повністю надходять до цього бюджету та є достатніми для покриття передбачених видатків. Якщо в окремі періоди доходи не покривають витрат, то бюджету надається субсидія з загальнодержавного бюджету: основою для обчислення платежу до бюджету має бути вартість використаних у виробництві ресурсів. При зниженні ефективності їхнього використання ставка податку збільшується.
Крім платежів за ресурси, обов'язковим елементом взаємовідносин з бюджетом підприємницьких структур має бути платіж у формі обов'язкової частки бюджету.
Діюча в Україні система взаємовідносин господарських суб'єктів з бюджетом включає податок на доходи, плату за землю, податок з власників транспортних засобів, вивізне мито, митних доход, плату за воду, податок на майно, відрахування на геологорозвідувальні роботи. Ці платежіповною мірою відповідають наведеним раніше вимогам, проте через недосконалість порядку обчислення і стягнення не виконують належних функцій.
Другим важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки. Вони беруть участь у формуванні кінцевої величини фондів споживання і нагромадження. Найзначніші суми бюджетних ресурсів призначені для формування фонду споживання. В останні роки на ці цілі направляється більш, ніж 50% усіх видатків бюджету. Спостерігається тенденція зростання їх.
Збільшується частка коштів на капітальні вкладення та інші витрати на розширення виробництва. Вона перевищує 30%, що має позитивний вплив на темпи і пропорції економічного розвитку.
Важливою проблемою посилення ролі бюджету в розподільчих процесах є досягнення оптимальних співвідношень між різними ланками бюджетної системи. З загальнодержавного бюджету фінансується понад 61,1% усіх витрат. Спостерігається тенденція збільшення частки місцевих бюджетів у фінансуванні бюджетних витрат, що може позитивно вплинути на розвиток системи місцевого самоврядування, в врешті-решт - на використання бюджетних коштів у цілому.
Ключове значення для досягнення головної мети - переходу від спаду до зростання - має активізація інвестиційної та підприємницької діяльності, завершення реформування податкової системи та підвищення за рахунок цього ділової активності.
Проведення структурної перебудови економіки, підтримка і розширення виробничого потенціалу українських підприємств вимагають суттєвих змін в інвестиційній політиці.
Сучасна економіка України характеризується деформованою структурою виробництва і низьким технічним рівнем. Це є наслідком економічної політики колишнього радянського уряду, який протягом кількох десятиліть спрямовував усі ресурси на розвиток галузей важкої промисловості на збиток соціальній сфері і підприємствам, що випусками споживчі товари.
Особливе значення для структурного перевороту України має подолання однобічної залежності її участі у міжнародному розподілі праці від економічних зв'язків з Росією та колишніми республіками СРСР. Україна стала незалежною, маючи 70% промислових підприємств, підпорядкованих Москві. У зв'язку цим ринки збуту, сировини, інфраструктура виробництва, організаційні структури управління орієнтувалися на центр. У цілому по країні лише 20% підприємств мають замкнений цикл виробництва в межах держави. При цьому необхідно враховувати те, що Росія з власних сировинних ресурсів може виробляти 65% продукції, Казахстан - 27%, України - 15%, Білорусь - 4%.
Структурні зміни всіх рівнів тісно взаємопов'язані. Тому теорія структурного перевороту формулює не лише принципи обґрунтування окремих ланок, а й їх інтеграцію. В основу покладена "теорія секторного структурного повороту". Вона розвиває ідею трисекторної побудови галузей, що відповідає їх значенню в процесах економічного розвитку. У первинному секторі згруповані галузі аграрної та сировинної спрямованості, для яких характерна середня інтенсивність технічного прогресу і мала еластичність попиту щодо прибутків. Вторинний сектор об'єднує галузі, які виробляють продукцію ремісничо-технічного характеру з середньою еластичністю попиту щодо доходів і високою інтенсивністю технічного прогресу. І третинний сектор, об'єднуючи сферу послуг й інфраструктуру народного господарства, набуває найважливішого значення для забезпечення економічного зростання.
Характерною особливістю України є те, що вона має вищий рівень розвитку науки і техніки, ніж виробничий потенціал. За цих умов, якщо взяти за основу структурного повороту класичний варіант "секторної теорії", Україна повинна поступитися своїм науково-технічним потенціалом для того, щоб через одне-два десятиліття почали його створювати знову, а для цього вже знадобиться ціле століття. Тому секторні процесі повинні проектуватись не за схемою ланцюгової реакції, а за паралельною і змішаною схемами при випереджаючому розвиткові пріоритетного сектора і пріоритетних галузей різних секторів.
Структурні перетворення народного господарства України спрямовані на формування соціальне орієнтованої ринкової економіки, інтегрованої в світову економіку як її органічна світова частина. При цьому необхідно враховувати процесі глобалізації, які заперечують подвійну спрямованість виробництва: на експорт та локальні ринки. Країни, що інтегровані в міжнародний розподіл праці, повинні випускати конкурентоспроможну продукцію як для

 
 

Цікаве

Загрузка...