WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічне становище в Україні - Реферат

Економічне становище в Україні - Реферат

госпо-дарств 72956 19819 -1,6 21,9 8,5 16,5 0,0 0,02 25893 51,3
некомерційних ор-ганізацій, що обс-луговують домаш-ні господарства 3497 779 -20,8 18,6 1,7 2,6 -4,5 -0,09 851 1,7
сектора загального державного управ-ління 24148 6935 -1,6 0,1 1,3 0,4 -3,5 -0,64 7354 14,5
Валове нагромад-ження основного капіталу 25270 7196 -5,2 13,9 10,0 15,6 3,5 0,7 8531 16,9
Зміна запасів МОЗ -123 1298 82,5
-39,2 -1,3 1168 2,3
Експорт товарів і послуг 66835 17571 -1,6 -2,6 19,9 10,1 26,2 12,22 28325 56,1
Імпорт товарів і послуг -65457 -15965 -17,8 9,9 17,0 19,6 11,7 -4,97 -21619 -^2,8
Сальдо експорту-імпорту товарів і послуг 1378 1606
7,2 6706 13,3
Валовий внутріш-ній продукт 127126 37633 0,2 3,1 5,5 4,5 5,7 5,7 50503 100,0
У II кварталі КСВ збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2002 р. на 12,1% їх вклад узростання реального ВВП становив 9,2 процентного пункта. Зовшньоторговельні операції після практично щоквартальної негативної динаміки у 2002 продовжували зростати як за експортною, так і за імпортною складовими. У II кварта. спостерігалося збільшення обсягу експорту (на 10,1%) та імпорту (на 19,6%) товарів послуг порівняно з II кварталом 2002 р. Така динаміка експорту-імпорту призвела цілому до певного зниження додатного сальдо до 2727 млн. грн. і сукупного від'ємного вкладу в зростання реального ВВП у II кварталі, який становив мінус 3,3 процентного пункта.
У III кварталі 2003 р. КСВ зменшилися порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 1%. Це сталося, в основному, через зниження відповідних витрат органів державного управління на 3,5% (роль у динаміці даного показника НКОДГ є невеликою - частка їх витрат у КСВ становить всього 2,5%). Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств залишилися практично на рівні відповідного періоду 2002 р. По зовнішньоторговельних операціях у III кварталі 2003 р. темп приросту обсягу експорту товарів і послуг (26,2%) значно перевищив темп приросту обсягу імпорту (11,7%). Це у цілому привело до зростання додатного сальдо до 6706 млн. грн. і сукупного додатного вкладу в зростання реального ВВП у III кварталі, який становив 7,2 процентного пункта.
Збільшення обсягів інвестування в основний капітал за розглядуваний період спричинило зростання валового нагромадження основного капіталу. У II кварталі спостерігався приріст на 15,7%, а з урахуванням придбання, за виключенням вибуття цінностей, - на 15,6%; додатний вклад за даним компонентом у зростання реального ВВП становив 2,8 процентного пункта. У III кварталі темпи приросту уповільнилися, склавши 3,5%, і додатний вклад у зростання реального ВВП відповідно зменшився і дорівнював 0,7 процентного пункта. Зменшення запасів матеріальних оборотних засобів зумовило від'ємний вклад даного елемента у реальний ВВП (мінус 1,3 процентного пункта).
2. Структурна перебудова економіки України як перспективи успішного розвитку
Одним з основних методів впливу держави на структурну перебудову є фінансова політика, яка розподіляється на три види: політика економічного росту, політика стабілізації і політика обмеження ділової активності.
Політика економічного росту - це система фінансових заходів, що направлені на збільшення фактичних обсягів валового національного продукту та підвищення рівня зайнятості. Ця стимулююча фінансова політика включає:
- зростання державних видатків;
- зниження податкового навантаження. Іншими словами, якщо в даний час є збалансований бюджет, фінансова політика повинна рухатися в напрямку бюджетного дефіциту в період спаду або депресії.
Якщо ж уряд використовує заходи фіскальної політики і політики державних видатків, намагаючись утримати об'єм виробництва продукції на його типовому рівні та підтримати стабільність цін, то вважається, що державою провадиться політика стабілізації. При цьому неправильно було в вважати, що політика стабілізації підмінює стимулюючу і стримуючу фінансову політику в їх прагненні до вирівнювання економічної ситуації в державі, тому що між цими поняттями існують серйозні відмінності. Наприклад, політика економічного росту може проводитись державою і в період, коли притаманний країні об'єм виробництва вже перевищений і виробництво прагне до його потенційного рівня, в той час як стабілізаційна політика таких цілей переслідувати не має права.
В свою чергу політика обмеження ділової активності, навпаки спрямована на зменшення реального об'єму ВНП порівняно з його потенційним рівнем і використовується урядом в період підйому або бума з ціллю запобігання кризи перевиробництва, і інфляції, що з'являється з надлишковим попитом.
Реалізація фінансової політики проводиться в три етапи: 1. Розробка науково обгрунтованих концепцій розвитку фінансів, яка формується на основі вивчення вимог економічних законів, всебічного аналізу перспектив удосконалення виробництва і стану потреб населення.
2. Визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період, тобто розробка стратегії і тактики фінансової політики. Тут, виходячи з поставлений цілей, враховують можливості росту і спаду фінансових ресурсів, а також зовнішні і внутрішні політико-економічні фактори.
3. Здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Прямий вплив фінансової політики на економіку починається лише на третьому етапі, але визначається він змістом двох попередніх.
Основою фінансової політики є бюджетна політика, яка пов'язана із формуванням та виконанням бюджетів усіх рівнів.
Через бюджет перерозподіляється частина фінансових ресурсів держави, ефективність мобілізації та використання яких справляє істотний вплив на стан економіки в цілому.
Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів у ринкових умовах. Його призначення виявляється через систему економічних відносин, структура яких така:
- між державою і підприємницькими структурами в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;
- між державою і населенням у процесі розподілу і перерозподілу валового національного продукту;
- між ланками бюджетної системи при бюджетному

 
 

Цікаве

Загрузка...