WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виокремлюють економіку народного господарства країни (макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання (мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому, є економічні фірми (підприємства, організації).
Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів тарозвитку суспільного виробництва. Саме
виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни.
Отже, предмет "економіка підприємства" включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Це частина важливих предметів для економістів та інших професій. Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і бухгалтера, юриста і фінансиста та інших спеціальностей.
Економічна теорія є системою наукових поглядів на господарське життя суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його розвитку. Вона не лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє запобіганню повторення деяких негативних економічних явищ, дає можливість прогнозувати майбутній розвиток
4. ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?
Після закінчення коледжу, я хочу працювати за своєю спеціальністю, але продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, щоб бути спеціалістом у своїй професії.
Свої знання маю намір застосувати на підприємстві по контракту. Відчувається нестача коштів у бюджетних організаціях. А якщо не будуть працювати підприємства, не буде надходити бюджет у державу. Буде слабо розвиватися спорт, культура та інші галузі господарства. Буде нестача коштів на медицину, на оздоровлення дітей, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС.
Я хотів би працювати у фінансових органах. В даній сфері є можливість реалізувати свої знання та професійні навики. В цій праці можна показати себе як економістом, фінансистом, бухгалтером. Крім цього потрібно бути вмілим організатором і керівником.
В умовах ринку, крім глибокого оволодіння технологічними, організаційними, правовими та економічними основами функціонування кожної господарської одиниці, треба мати достатній багаж знань для забезпечення виживання і розвитку в постійно зростаючій конкуренції.
5. ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?
Економіка, будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами людей, функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу світогосподарських зв`язків, справляє визначальний вплив на життя, соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.
Економіка - це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання.
Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Предметом дослідження економіста підприємства є закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.
В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономія та інші. Це все що я знаю про свою майбутню професію. Я знаю що подальше моє навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію економіста.
ВИСНОВОК
Україна потребує висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях, особливо - в економіці. Економіст має володіти різноманітними знаннями з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Основними професійним завдання та обов'язками економіста є планування підприємства, дотримуючись єдиних законів, погоджених Міністерством праці та соціальної політики, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення планування та подання до обліку первинних документів. Економіст повинен розробляти системи і форми підприємства, здійснювати контроль за плановими даними, складати кошториси праці, вести контроль над штатними одиницями, розробляти та вести аналіз планових та фактичних коштів. Економіст веде організацію роботи з підготовки пропозицій для власника чи керівника підприємства.
Щоб бути економістом-професіоналом, потрібно не тільки мати знання і любити свою професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з різних суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї держави і культурною людиною.
Використана література:
1. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
2. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 1999.
3. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
5. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002.
6. Організація виробництва. Навчальний посібник / Онищенко В.О. та ін. - К., 2003.
7. Основи бізнесу. Підручник. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...