WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

проектування, створення оцінювання, функціонування комп'ютерних систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі соціальної практики.
Як можна вважати себе справжнім українцем, не знаючи як жили наші предки, якою була історія нашої країни і українського народу, чому ми тільки 12 років тому здобули державну незалежність, а до того перебували під чужоземним пануванням.
Все це вивчає така наука як історія. Історія - це наука не тільки про минуле, а й значною мірою про теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і життя нашої рідної країни напряму залежить від історичних факторів і процесів, які склалися у минулому. Історія відображає подвиги нашого народу, процеси свого розвитку і державотворення. Із знанням історії в кожній країні асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто якщо людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона не володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну. Економіст - це людина освічена і інтелігентна, фахівець у своїй галузі. Він не може обмежуватися тільки духовністю і бути культурною людиною і високоморальною.
Історія України для мене є дуже важливою дисципліною, для мого формування як спеціаліста і інтелігента, тим більше, що ще зі школи мені цей предмет дуже подобався.
4) Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
Стосовно місця роботи сьогодні мені ще досить важко щось говорити, але бажання певні є.
Хотілося б спробувати влаштуватися економістом на добротне приватне підприємство, яке б мало вихід на міжнародні ринки. Зовнішня економічна діяльність менеприваблює тим, що можна їздити на зустрічі за кордон, спілкуватися з колегами з інших країн, вивчати їхній досвід, мати можливості професійного росту.
Хочеться досягти певних висот у своїй професії, щоб гідно представляти український бізнес на світовому ринку. Сьогодні є багато прикладів вдалого виходу на міжнародні ринки української продукції. Це і продукція торгової марки "Nemiroff", "Торчин продукт", "Чумак", "Світоч" тощо. Хотілося б спробувати проявити себе на підприємстві, де можуть оцінити твої старання і вміння.
Я вірю, якщо дуже захотіти, то можна досягнути своєї мрії. Навіть якщо вона виглядає з першого погляду важкодоступною. Наполегливість і праця відкривають багато дверей, у тому числі і професійних.
5) Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?
Економіка підприємства - це наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних тенденцій і законів економіки у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та юридично незалежної ланки національної економіки - підприємства, в його діяльності, спрямованій на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо, відповідно до власних виробничих планів та договірних зобов'язань і на умовах повного господарського розрахунку самофінансування та самоуправління.
Основу системи цих відносин становлять відносини власності. Вони характеризують форму привласнення життєвих благ та способи поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва і формують основні риси всієї сукупності організаційних, техніко-економічних та інших відносин у діяльності підприємства. Виявляючись у формі економічних інтересів, ці відносини є основними спонукальними мотивами суспільно необхідної виробничої діяльності людей, мають об'єктивних характер. Спільність інтересів і цілей такої діяльності зумовлює можливість і необхідність узагальнення дій трудового колективу підприємства як єдиного цілого.
Економіка підприємства сформувалася як самостійна наукова дисципліна через значні ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення є проблеми економічної діяльності саме підприємства як головного суб'єкта виробничої діяльності. Предметом дисципліни "Економіка підприємства" є дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств форм і методі управління ними, раціонального поєднання всіх елементів виробничого процесу для найефективнішого їх використання. Економіка підприємств охоплює весь комплекс проблем господарської діяльності підприємств - від маркетингових досліджень, планування роботи й організації управління всіма сферами діяльності підприємства до визначення форм і методів вимірювання й оцінки результатів функціонування як підприємства загалом, так і кожною з його структурних підрозділів.
Особлива увага в "Економіці підприємства" повинна приділятися розробці методологічних підходів до визначення економічної ефективності інвестицій, зокрема впровадження нової техніки, технології, використання всіх ресурсів підприємства, пошуком і обґрунтуванню найдоцільніших напрямків розвитку підприємств, розробці їх маркетингових програм, пошукам нових ринків збуту і ринкових ніш; питанням соціального розвитку їх колективів тощо. Конкретні завдання виробничого і соціального розвитку підприємства можуть визначатися відповідними техніко-економічними показниками державних замовлень та внутрішніх планів.
Висновок
Бути економістом не тільки престижно, але й відповідально. Щоб стати економістом не достатньо просто хотіти ним стати, потрібно наполегливо навчатися, ретельно готуватися до майбутньої професії ще будучи студентом. Тільки отримавши належні знання і навчки можна говорити про свою участь у становленні українських підприємств та української економіки.
Використана література:
" Економічна енциклопедія. У трьох томах / Ред. кол.: ...С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.
" Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.
" О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. пос. - Тернопіль: Астон, 2002. - 212 с.
" Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посібник / За ред. О.І.Пушкаря. - К.: Видв. центр "Академія", 2001. - 696 с.
" Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...