WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - економіст - Реферат

Вступ до фаху - економіст - Реферат

братися за працю економіста. Економіка дослівно означає "мистецтво ведення господарства". Економіка підприємств як конкретна галузь економічної науки є навчальна дисципліна, базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Отже, предмет "Економіка підприємства" включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів використання виробничого потенціалу. Без знання цього предмету економістом неможлива господарсько комерційна діяльність. Економіка підприємства є тією азбукою без якої економіст зовсім не зможе працювати у сфері економіки.
Без знання математики не може працювати не тільки економіст, а будь-яка людина, що має справу зпідрахунками. Економіст, у процесі своєї діяльності, просто змушений застосовувати математичні формули і закони, використовувати їх у процесі економічних підрахунків. Без знання математики неможливо скласти жодний економічний звіт чи план. Тому знати вищу математику для економіста є вкрай необхідно. Не може вважитися економістом той, хто не знає математики.
Потреба в знанні предмету фінансів зумовлена самим життям. З фінансовими категоріями зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, пенсії та інші, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст. Слово походить від середньовічного латинського терміну finatio, finacia, який застосувався у ХІІ-ХІV ст. Незважаючи на різноманітність конкретних форм прояву фінансових відносин, на поверхні економічних явищ, вони завжди асоціюються із рухом грошових мас. Проте, фінанси - це не гроші, а відносин. Знання механізму фінансових операцій, взаємовідносин та механізм контролю над фінансовими потоками для економіста для економіста навіть і необхідно.
Економіст і бухгалтер професії досить взаємопов'язані, тому облік і аудит, як одна з економічних наук, має також вагоме значення і для економіста. Бухгалтерський облік здійснюється в усіх ланках народного господарства - в підприємствах, організаціях, установах як виробничої, так і невиробничої сфери і служить для спостереження і контролю за їхньою діяльністю.
Об'єктами бухгалтерського обліку в господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємців і джерела їх формування, суспільний продукт і затрати на його виробництво та інше. На мою думку "Облік і аудит" як одна з основних економічних наук також має важливе значення для мого формування як спеціаліста. В майбутньому я постараюсь приділити значну кількість часу і увагу для оволодіння цією дисципліною.
Для вивчення тенденції попиту і пропозицій, наслідків підприємницької діяльності, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях потрібно володіти такою наукою, як статистика. Слово "статистика" походить від латинського "статус", що означає стан, становище. У чому ж полягає специфіка предмета статистика?
Статистика - це наука, яка вивчає розміри й кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їхнім змістом: вона кількісно досліджує закономірності розвитку суспільних явищ за конкретних умов місця й часу. Для того, щоб відкривати закони суспільного розвитку, треба зібрати й узагальнити численні факти суспільного життя та науково виявити й досліджувати їхню сутність.
Для мого формування як економіста є дуже важливим вміння управляти персоналом чи підприємством, уміння організувати виробництво і управління за законами ринку. Дисципліна "Менеджмент" є невід'ємною складовою частиною навчальних планів економістів і фінансистів, бухгалтерів та юристів. Вона передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту та набуття практичних навичок управління громадською і господарською діяльністю структурних ланок споживчої кооперації. Предмет "Маркетинг" походить від англійського manege - управління, керування. Узагальнюючи різноманітні характеристики менеджменту, можна дати таке визначення його: менеджмент - це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємства. Менеджмент є дуже цікавою і корисною для мене дисципліною.
Політологія - це наука про політику та її взаємовідносини з людиною і суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де громадянин відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися з цією роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати свої можливості, як суб'єктів політики - громадянам.
Об'єктом дослідження політології є політика. Стисло політику можна охарактеризувати як мистецтво суспільного існування і необхідний чинник збереження цілісності диференційованого суспільства. В сучасному світі жити не знаючи політичних подій і явищ це означає відставати від загального розвитку суспільства.
Як відомо незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. Практично всі сфери діяльності людини регулюються відповідними законами, які потрібно знати всім, а тим паче економістові, тому що будь-яку економічну діяльність регулюють відповідні закони, встановлені законодавчими органами. Отже, юридичне право - це задекларовані державою правила поведінки суб'єктів, щоб відображати правду, справедливість, добро тощо. Тому економіст, не знаючи законів, не може правильно здійснювати економічні операції не порушуючи їх. Тому бути юридично грамотним вкрай потрібно, щоб стати хорошим спеціалістом.
Через надзвичайно швидкий розвиток комп'ютерної техніки світ почав інтенсивно комп'ютеризуватися. Тому не можна вважати себе справжнім економістом досконало, не оволодівши комп'ютером хоча б на користувацькому рівні. Через те мені здається, що для мого формування як спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.
Інформатика - це комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає аспекти

 
 

Цікаве

Загрузка...