WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вступ до фаху - Реферат

Вступ до фаху - Реферат


З предмету "Вступ до фаху"
Зміст.
1. Чим обумовлено ваш вибір спеціальності?
2. Які якості по-вашому повинен мати сучасний економіст?
3. Яким галузям, що вивчаються в коледжі ви віддаєте перевагу для свого формування як спеціаліста та інтелегента?
4. Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
5. Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?
- 2 -
1. Чим обумовлено ваш вибір спеціальності?
Після закінчення школи в мене було два навчальні заклади куди я хотів поступати. Це такі заклади як: "Економіка зовнішньої торгівлі"(заочно) - в моєму місті, але якщо не зарахують тоді в "Коломийський економіко-правовий коледж". Цей коледж моїм батькам порекомендувала знайома з батькової роботи тому, що її донька закінчила цей коледж. Так як я не поступив в навчальний заклад в моєму місті, я поїхав до Коломиї. В Коломиї я хотів поступити на бухгалтера, але порадили що на сьогоднішній день краще бути економістом. Але так як закінчивши цей коледж можна поступити в Київський національний торговельно-економічний університет, то на мій погляд це було вигідно. Вигідно і те, що закінчивши цей коледж я отримаю степінь Бакалавра, це полегшить знайти роботу. Спеціальність економіста на сьогоднішній день дуже важлива. В кожній країні є люди, які піднімають економіку своєї держави. Тому після закінчення коледжу я хотів би спробувати сили в цій справі. Економіка україни знаходиться на дуже низькому рівні. Це і є головною причиною по якій я вибрав спеціальність економіста.
2. Які якості по-вашому повинен мати сучасний економіст
Спілкуючись з іншими людьми, ми пізнаємо особистості і якості іхніх особистостей.
Під особистістю розуміють людину як свідому, розумну істоту, що володіє мовою, здатністю до трудової діяльності і перебуває у певних відносинах з іншими людьми.
У системі управління, як і у всякій іншій, особистість виявляється у всій різноманітності її психічних якостей, що визначають поведінку людини щодо інших людей, колективу і суспільства взагалі.
Тут немає потреби розглядати всі психологічні якості особистості, спинимось лише на тих, які найбільш важливі для економіста. До цих якостей належать здібності, емоційність, темперамент, характер та інше.
Під здібностями розуміють анатомо-фізіологічні та психічні якості людей, що дають змогу їм засвоювати певного роду знання та набувати навичок для виконання корисної діяльності.
Навички - це способи автоматичного чи напівавтоматичного
-3-
виконання компонентів процесу трудової діяльності. Очевидно, що в
умовах ринкової економіки ми повернемося до системи прийому працівників з випробувальним строком або ж практикуватимемо такий прийом з контрактним наймом на роботу. Ці форми найму дають можливість здебільшого за певний період проконтролявати формування навичок до праці у претендента і вирішити питання про подальше продовження чи припинення трудових відносин.
Наступною важливою якістю особистості людини є емоційність,яка виявляється в силі, характері та спрямованості її емоцій. Під емоціями розуміють чуттєву реакцію людини на зовнішній вплив. Економіст повинен будувати свої взаємовідносини з підлеглими таким чином, щоб у них переважали позитивні емоції мінімальними були негативні. Економісту слід бути дуже уважним у доборі слів та виразів при звертанні до підлегло, тому що якщо використовувати погане ставлення до підлеглих і це може викликати негативний емоційний стан і вплинути на ефективність його праці. Не можна також переносити на підлеглих свої негативні емоції, які могли бути вдома чи при контактах з вищими керівниками або іншими підлеглими. Щоб не було конфліктів з працівниками, треба вивчати їх відповідь на ваші емоції.
До важливих психічних якостей працівника, які слід враховувати економісту при побудові стратегії і тактики управління належить темперамент.
Темперамент-це індивідуально-психологічна характеристика людини, яка виявляється в силі, напруженості швидкості та урівноваженості перебігу її психічних процесів.
Наука розрізняє чотири типи темпераменту, зумовлені особливостями нервової діяльності людини: сангвінічний, флегматичний, холеричний і меланхолічний. Звичайно, ця класифікація,як і багато інших, має дещо умовний характер. "Чистого" темпераменту не буває. У психіці конкретної людини є риси всіх чотирьох типів темпераменту. Однак, як правило, один з них переважає, що дає змогу віднести конкретну людину до певного типу темпераменту.
Знання темпераменту підлеглого необхідне економісту для індивідуально-психологічногопідходу до людини, розуміння її можливостей, правильної розстановки людей на ділянках роботи, вибору форми розпоряджень та вказівок.
На мою думку-це є основні якості, які повинен мати сучасний
-4-
економіст для доброго ставлення і розуміння серед колег. Тому я
коротко охаректеризував і законспектував найголовніші з них. Ці якості допоможуть мені у моїй майбутній професії, для гарного ставлення до моїх колег по праці.
3. Яким галузям що вивчаються в коледжі ви відаєте перевагу для
свого формування, як спеціаліста та інтелегента?
Для кожної професії, які вивчаються в навчальних закладах є важливі предмети, по тій чи іншій професії. На мою думку для професії економіста є важливими такі предмети: математика для економістів, іноземна мова, інформатика, економіка підприємства та багато інших. Ці предмети мені подобаються найбільше в нашому коледжі і тому я коротко їх охаректизую.
Вища математика.
Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань таких математичних дисциплін як "Вища математика", "Математичне програмування","Економетрія", але й навичок розв`язування відповідних задач з використаням обчислювальної техніки. Багаторічний досвід викладання цих дисциплін студентам економічних спеціальностей різних форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями доказує, що внаслідок різноманітних об`єктивних чи суб`єктивних причин значна частина студентів потребує починати навчання з удосконалення початкового математичного рівня.
Економіка підприємства.
Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виокремлюють економіку народного господарства країни (макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання (мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому,є економічні фірми (підприємства, організації).
Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні
-5-
економічних законів тарозвитку суспільного виробництва. Саме
виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни.
Отже, предмет "економіка підприємства" включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.
Це частина важливих предметів для економістів та інших професій. Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і бугалтера, юриста і фінансиста та інших спеціальностей.
4.Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
Після закінчення коледжу,я хочу працювати за своєю спеціальністю, але продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, щоб бути спеціалістом у своїй професії.
Свої знання маю намір застосувати на підприємстві по контракту.
Відчувається нестача коштів у бюджетних організаціях. А якщо не будуть працювати підприємства, не буде надходити бюджет у державу. Буде слабо розвиватися спорт, культура та інші галузі господарства. Буде нестача коштів на медицину, на оздоровлення дітей, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС.
Я хочу допомогти цим об`єднаням і розвивати їх діяльність. У таких галузях, як спорт, культура та інше, розкриваються таланти, звичаї і традиції нашого народу. А у інших галузях намагатись розширити робочі місця, що в свою чергу зменшить безробіття в районі, області чи в місті.
Про те, я хотів би працювати у фінансових органах. В даній сфері є можливість реалізувати свої знання та професійні навики. В цій праці можна показати себе як економістом, фінансистом, бугалтером, так і юристом. Крім цього потрібно бути вмілим організатором і гарним керівником.
В умовах ринку, крім глибокого оволодіння технологічними, організаційними, правовими та економічними основами функціонування кожної господарської одиниці, треба мати достатній багаж знань для забезпечення виживання і розвитку в постійно зростаючій конкуренції.
-6-
5. Що ви знаєте пор свою майбутнню спеціальність?
Економіка,будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами людей, функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу світогосподарських зв`язків, справляє визначальний впливна життя, соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.
Економіка- це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми ці лями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання.
В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономіка та інші. Це все що я знаю про свою майбутнню професію. Я знаю що подальше моє навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію економіста.
Використана література:
1. Менеджмент: Підручник.-К.: Вища шк., 1995.-351 ст.: іл. Ф.І.Хміль
2. Економіка підприємства.
3. Математика для економістів.

 
 

Цікаве

Загрузка...