WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі - Реферат

Особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі - Реферат

сільськогосподарського підприємства становить собою складову частину (елемент) управлінської діяльності підприємства, а суттєві відносини, які виникають при цьому є управлінськими. Суб'єктом цих відносин може бути член КСГП, ВСГК, АСГГ. У державному сільськогосподарському підприємстві і тих же КСГП, ВСГК, АСГТ функції юрисконсульта може виконувати громадянин, який має вищу юридичну освіту і працює в цьому підприємстві за трудовим договором (контрактом). Нарешті, юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства може здійснювати працівник відповідної статутної організації (міжгосподарської юридичної групи).
Юрисконсульт сільськогосподарського підприємства за своїм правовим статусом е лише радником органів управління, керівника та інших посадових осіб цього підприємства, як такого, що має права юридичної особи, свій Статут, підпадає під чинність аграрного законодавства. Юрисконсульт зобов'язаний неодмінно додержуватись вимог аграрного законодавства і не допускати відхилень від його вимог з боку сільськогосподарського підприємства, його органів управління, керівника і посадових осіб. В разі прийняття вищим органом управління юридичної особи рішення (ухвали), яке за своїм змістом, спрямоване на порушення закону і Статуту, що призведе до ущемлення членських, майнових, управлінських, трудових прав громадян (членів КСГП, ВСГК, АСГТ чи працівників ДСГК) юрисконсульт доводить до відому керівника (посадових осіб) підприємства про таке відхилення від вимог закону і Статуту підприємства.
За своїм змістом діяльність сільськогосподарських підприємств розмежовується на внутрішньогосподарську і зовнішню позагосподарську. Цим об'єктивним фактором зумовлюється потреба відповідно розмежовувати (поділяти) систему юридичного обслуговування цих підприємств на внутрішньогосподарські питання, що потребують юридичного обслуговування, і юридичні питання, що регулюються нормами права і також потребують вирішення з допомогою юриста, тобто вирішення питань у сфері аграрних зовнішніх правовідносин.
У сфері внутрішньогосподарських правовідносин юридичне обслуговування полягає у вирішенні внутрішніх господарських організаційно-правових питань, відносин членства в КСГП, ВСГК, АСГТ, системи трудових правовідносин, правомірного вирішення питань майнових прав, зокрема, стосовно паювання і одержання дивідендів, схоронності майнових фондів, забезпечення належного їх правового захисту і охорони.
Юридичне обслуговування в сфері аграрних зовнішніх правовідносин в першу чергу полягає у забезпеченні належної договірної дисципліни між цими підприємствами та їхніми контрагентами, своєчасному і належному вирішенні їхніх спорів у загальних і арбітражних судах. Ефективність юридичного обслуговування - це забезпечення своєчасного і повного відшкодування збитків і сплати майнових санкцій в разі порушення аграрно-договірних зобов'язань. Юридична служба бере саму активну участь у захисті майнових прав та інших інтересів сільськогосподарських підприємств у разі виникнення питання про їхнє банкрутство та ін. Такі ж питання виникають і при юридичному обслуговуванні селянського (фермерського) господарства. Зокрема, при порушенні зобов'язань щодо придбання сільськогосподарської техніки, при реалізації товарної сільськогосподарської продукції, одержанні коштів у кредит або ж несвоєчасному розрахунку за цей кредит та в інших випадках.
Загальне положення про юридичну службу визначає засади юридичного обслуговування державних підприємств. Згідно з цим актом юридична служба підприємства має такі повноваження:
1) організовує і забезпечує правильне виконання нормативно-правових актів, подає керівництву підприємства пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної і соціальної діяльності підприємства;
2) координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, які регулюють відносини структурних підрозділів і майнову відповідальність;
.3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, які подаються на підпис керівникові підприємства, візує їх при наявності погодження цих проектів із заінтересованими підрозділами. Прийняття рішення керівником підприємства без попередньої перевірки юридичною службою не допускається.
На юридичну службу державного підприємства покладаються обов'язки стосовно її участі у підготовці, проведенні контролю за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами і організаціями; вона дає правову оцінку проектам таких договорів, організовує претензійну роботу, веде позовну роботу; представляє в установленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах (загальних і арбітражних), інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, які пред'являються до підприємства, або ж висуває вимоги у зв'язку з порушенням майнових прав і законних інтересів підприємства. Юридична служба контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку висунення і вирішення претензій. На основі проведеного аналізу результатів вирішення претензій, позовів та інших справ, практики укладання і виконання договорів (контрактів) подає керівникові підприємства відповідні пропозиції щодо поліпшення правового забезпечення господарсько-договірної діяльності.
Істотну правомочність юридичної служби становить необхідність збереження майна і захист майнових прав підприємства. Ця служба дає юридичні висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, нераціональних витрат, а також правову оцінку фактам недостач, розкрадання, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна і продукції. Юристи зобов'язані розглядати матеріали щодо відшкодування шкоди за рахунок винних. Юридична служба готує такі матеріали спільно з відповідними підрозділамипідприємства на основі економі-ко-правового аналізу даних бухгалтерського звіту і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємств і матеріалів, поданих правоохоронними і контролюючими органами.
Загальне положення про юридичну службу містить в собі правову норму стосовно юридичної відповідальності її працівників (п. 12). Працівник юридичної служби, який не виконав передбачених цим актом заходів по усуненню порушень законодавства, які призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників підприємства несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
Задача.
Механізатору Стеценко П.А. була нарахована додаткова зарплата. За самовільний перехід в будівельну бригаду без відповідно оформлення правління с/г підприємства відмовило Стеценку у видачі додаткової зарплати. Стеценко звернувся із позовом до суду. Суд повернув йому позовну заяву і пояснив, що дана категорія скарг суду не підвідомча.
Як вирішити справу?
Згідно із ст. 224 КЗпП України, комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, за винятком спорів, передбачених у статтях 222, 232 КЗпП. Це означає, що без розгляду спору у КТС працівник позбавляється права на звернення безпосередньо до суду за захистом своїх прав.
При вирішенні спорів про одержання винагороди мають бути застосовані прийняті в господарствах локальні правові акти - Статут колективного с/г підприємства, Положення про оплату праці, трудовий контракт, колективний договір, у частині визначення конкретних розмірів тарифних ставок і окладів.

 
 

Цікаве

Загрузка...