WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

рахунках ROZSA Масив на МД Постійно Постійно Задачі обліку
Масив балансу підприємства за звітний період BALANS Масив на МД Постійно Постійно Задачі обліку
В інформаційній системі "Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості" використовуються вхідні документи, які зведені в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Перелік та опис вхідних повідомлень
Найменування вхідного повідомлення Ідентифікатор Форма Термін і частота надходження
Надходження виробничих запасів
Накладна
Прибутковий ордер
Накладна на внутрішнє переміщення NAKL_A
ORDER
NAKL_B Документ
Документ
Документ По мірі надходження
По мірі надходження
По мірі надходження
Масиви
Масив "Нормативно-довідкова інформація"
Масив надходження виробничих запасів
Масив залишків виробничих запасів NORMAT DOV
NADHODM
ZALSHOK Постійно
Масив на МД
Масив на МД По мірі необхідності
По мірі необхідності
По мірі необхідності
Нормативно-довідкова інформація включає різноманітні довідники:
довідник зовнішніх організацій, який використовується для формування інформації про виробничі запаси, які отримані від зовнішніх організацій;
довідник прізвищ робітників - використовується для визначення кола матеріально відповідальних осіб;
довідник структурних підрозділів - використовується для формування інформації по місцях зберігання виробничих запасів;
довідник допустимої кореспонденції рахунків - необхідний для здійснення контролю первинної інформації по обліку виробничих запасів;
довідник номенклатура-цінник - формується для оцінкивиробничих запасів, а також для визначення груп та їх запасів;
довідник типових господарських операцій, який використовується для автоматизованого формування бухгалтерських проводок при формуванні первинних документів по обліку виробничих запасів;
довідник статей обліку, який використовується для формування інформації по веденню облікової політики на підприємстві, фіксування способу списання, для віднесення затрат на статті обліку;
довідник постійних даних - використовується для автоматизованого формування в первинних документах постійних показників та запасів /15/.
В умовах автоматизації обліку ці довідники є основою для створення єдиної нормативно-довідкової бази даних. Їх опис та структура наведені в таблиці 5.3 на прикладі "Довідника зовнішніх організацій".
Таблиця 5.3
Опис масиву
"Довідник зовнішніх організацій"
Назва реквізиту Ідентифікатор Тип поля Розмір поля
Код підприємства KORD_A С 3
Назва підприємства NAZP_A С 20
Юридична адреса ADRESA С 70
Розрахункові реквізити REKVIZ С 20
Ідентифікатор масиву - DOVPIDP
Максимальний обсяг масиву - не обмежений
Ключ впорядкування - назва підприємства
Для розв'язку задачі по формуванню обліку виробничих запасів побудуємо алгоритм (рис.5.3).
В процесі розв'язування задачі використовуються наступні математичні формули:
Сума залишків на початок місяця у грошовому виразі ( Snmc ):
Snme = Zme * Knme , (5.1)
де m - назва виробничих запасів;
е - одиниця виміру;
Zme - ціна виробничих запасів;
Knme - кількість виробничих запасів.
Кількість виробничих запасів на кінець місяця у натуральному виразі ( Kkme ):
Kkme = Knme + KD-1me - KК-1me , (5.2)
де Knme - кількість виробничих запасів на початок місяця у натуральному виразі;
KD-1me - обороти за місяць по дебету у натуральному виразі;
KK-1me - обороти за місяць по кредиту у натуральному виразі.
Кількість виробничих запасів у грошовому виразі ( Skmc ):
Skmc = Snmc + SD-1mc - SK-1mc , (5.3)
де Snmc - кількість виробничих запасів на початок місяця у грошовому виразі;
SD-1mc - обороти за місяць по дебету у грошовому виразі;
SK-1mc - обороти за місяць по кредиту у грошовому виразі.
При розв'язку даної задачі використовують наступні коди:
код виробничих запасів;
код одиниці виміру;
код постачальника;
код одержувача;
код операцій руху;
код рахунків;
код складу;
код документу (номер).
На базовому підприємстві існує інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) заводом. Вона була створена у 1994 році для підвищення оперативності і ефективності управління заводом, забезпечена застосуванням сучасних технічних засобів та прикладного програмного забезпечення.
ІАСУ заводу будується за модульним принципом, який дозволяє легко перебудовувати і нарощувати систему. Інформаційне погодження модулів здійснюється застосуванням локальної обчислювальної мережі на базі сучасних персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) та відповідного загальносистемного програмного забезпечення.
Програмним забезпеченням підсистеми бухгалтерського обліку є програма "Главбух". Ця програма може працювати під управлінням операційних систем і оболонок MSDOS, Windows 3.11., Windows 95 з застосуванням різних комп'ютерів. На заводі застосовують комп'ютери класів 386, 486, Pentium 133 та встановлена мережа ОС Windows 95. Програма дозволяє вести аналітичний та синтетичний облік та паралельне ведення операцій при роботі в мережі.
ВИСНОВКИ
Курсова робота на тему: "Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості" виконана за матеріалами ЗАТ Полонський хлібозавод, що здійснює свою діяльність в хлібопекарській галузі.
В умовах розвитку ринкових відносин управляння підприємством набуває нових якостей. Основним елементом управління є бухгалтерський облік.
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва являється забезпечення його предметами праці - запасами.
Запаси - це активи, які:
утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт та наданні послуг, а також при управлінні підприємством;
знаходяться у процесі виробництва (НЗВ) з метою наступного продажу продукту виробництва;
утримуються з метою подальшого продажу при умові звичайної діяльності.
Важливою передумовою раціональної організації обліку запасів є їх класифікація. Запаси виробництва підрозділяються на два види: виробничі і товарні запаси.
Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. Товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу.
На підприємствах промисловості зберігається і знаходиться в обертанні велика маса виробничих запасів. Особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти повністю новими. Також важливим є, що саме виробничі запаси повністю переносять свою

 
 

Цікаве

Загрузка...