WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

належним чином.
В протилежному випадку регулювання результатів інвентаризації здійснюється наступним чином: оприбуткування лишків; взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці; розрахунок природних втрат; списання нестач на винних осіб та на рахунок підприємства. При цьому в бухгалтерському обліку проводяться наступні записи:
Оприбутковано лишки виробничих запасів:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (ж/о № 6)
Відображено нестачі виробничих запасів в межах норм природних втрат:
Д-т 23 "Виробництво"
К-т 20 "Виробничі запаси"
К-т 22 "МШП" (ж/о № 5)
Відображено нестачі виробничих запасів понад норм природних втрат:
Д-т 947 "Нестачі та втрати від псування цінностей "
К-т 20 "Виробничі запаси"
К-т 22 "МШП" (ж/о № 5)
Списано нестачі виробничих запасів понад норм природних втрат на фінансовий результат:
Д-т 79 "Фінансові результати"
Д-т 947 "Нестачі та втрати від псування цінностей " (ж/о № 6)
Одночасно відображено суми нестач на позабалансовому рахунку:
Д-т 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"
К-т -
Віднесені списані раніше суми нестач виробничих запасів на винну особу:
Д-т 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
К-т 716 "Відшкодування раніше списаних активів" (ж/о № 6)
Одночасно списано суми нестач ранішевраховані на позабалансовому рахунку:
Д-т -
К-т 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"
Віднесено на винну особу суми матеріального збитку за допущення нестач виробничих запасів:
Д-т 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
К-т 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (ж/о № 6)
Відображено суми матеріального збитку, що підлягають сплаті до бюджету:
Д-т 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами" (ж/о № 3)
Погашено нестачі винною особою:
Д-т 30 "Каса"
Д-т 66 "Розрахунки з оплати праці"
К-т 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" (ж/о № 3)
Погашено перед бюджетом заборгованість по матеріальному збитку:
Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами"
К-т 31 "Рахунки в банках" (ж/о № 1)
5. Особливості обліку виробничих запасів в умовах
використання сучасних засобів обчислювальної техніки
В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальним фактором успішного розвитку економіки України.
Завдання автоматизації полягає у підвищенні результатів фінансово-господарської діяльності підприємства на базі оперативного отримання якісної, своєчасної інформації, яка є основою для прийняття управлінських рішень.
В умовах сучасної інформаційної технології найбільш перспективним напрямком застосування обчислювальної техніки є створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, експертних систем підтримки прийняття рішень тощо.
Тому для підвищення ефективності управління економікою першочергового значення набуває створення інформаційних систем, які збирають, накопичують, зберігають, опрацьовують і видають користувачу інформацію у вигляді даних, необхідних для виконання функції управління економічним об'єктом.
Метою роботи є проектування оптимальної інформаційної системи для обліку виробничих запасів.
Об'єкт дослідження: інформаційний процес, який описує систему по обліку надходження виробничих запасів та формуванню їх собівартості.
Отримані результати: проект інформаційної системи.
При функціонуванні автоматизованого робочого місця бухгалтера по облік виробничих запасів створюється комплексна система трьохкатегорійного інформаційного обліку між ними (рис.5.1)
Рис. 5.1. Схема взаємозв'язку підрозділів підприємства в умовах функціонування АРМ бухгалтера
На АРМ бухгалтера І категорії здійснюється документальне оформлення операцій і первинна обробка даних по обліку виробничих запасів, а також ведеться аналітичний облік по місцях зберігання виробничих запасів. Тут створюється інформаційна база - складська картотека, в якій відображається рух та залишки виробничих запасів: надходження, використання, списання, залишки на певну дату чи за певний період часу. Інформацію по складській картотеці можна видати на друк або на екран дисплея у вигляді картки складського обліку.
АРМ бухгалтера ІІ категорії здійснює розрахунок та формування вихідної інформації регламентного контролю та довідкового характеру.
На АРМ бухгалтера ІІІ категорії формуються зведені дані для складання звітності, аналізу, прогнозу, аудиту та прийняття управлінських рішень в цілому по підприємству або окремому структурному підрозділу.
АРМ бухгалтера по обліку виробничих запасів тісно пов'язаний з іншими АРМБ і інформаційною системою АСУП (рис 5.2).
Рис.5.2. Схема інформаційної ув'язки АРМ бухгалтера по обліку виробничих запасів з іншими АРМ бухгалтера і інформаційною системою підприємства
Для рішення задач по обліку виробничих запасів формується єдина база бухгалтерських записів, яка дозволяє отримати в діалоговому режимі всю необхідну інформацію для аналітичного, синтетичного та управлінського обліку та звітності. Перелік і опис вихідних повідомлень, які формуються під час розв'язання задачі і зберігаються для розв'язання даної та інших задач, наведено в таблиці 5.1.
Вхідна інформація надходить з різних джерел у вигляді первинних даних, які відображають різні господарські операції по обліку виробничих запасів, а також у вигляді інформації на магнітних носіях, які надходять з інших АРМБ /15/.
Таблиця 5.1
Перелік та опис вихідних повідомлень
Найменування вихідного повідомлення Іденти-фікатор Форма подання Періодич-ність Терміни видачі Одержувачі інформації
Оборотна відомість по рахункам виробничих запасів (по аналітичним рахункам) OBOR_A Машино-грама Раз на місяць На 1 число Бухгалтерія
Оборотна відомість по синтетичним рахункам OBOR_B Машино-грама Раз на місяць На 1 число Бухгалтерія
Розшифровка сальдо по рахунках виробничих запасів ROZS_A Машино-грама Раз на місяць На 1 число Бухгалтерія
Баланс підприємства за звітний період BAL_A Машино-грама Раз на місяць,квартал, рік, півріччя, 9 місяців На 1 число звітного періоду Бухгалтерія
Масив обороту за аналітичними рахунками OBORA Масив на МД Постійно Постійно Задачі обліку
Масив обороту за синтетичними рахунками OBORВ Масив на МД Постійно Постійно Задачі обліку
Масив розшифровки сальдо по

 
 

Цікаве

Загрузка...