WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

супроводжуючих документів постачальника складають акт приймання. Цей акт являється підставою для оприбуткування фактично прийнятих предметів. В цьому випадку прибутковий ордер не виписується.
Якщо при прийомі вантажу буде встановлено розходження з даними, зазначеними у транспортних документах або виникають питання щодо цілісності вантажу (зірвана або пошкоджена пломба), складають комерційний акт, який є основою подання претензії по відшкодуванню збитків (транспортній організації, постачальнику).
Інколи трапляються випадки, коли виробничих запасів надходять на склад без документів (рахунків) постачальника. Такі поставки називають невідфактурованими. При цьому відділ постачання виписує наказ на прийом вантажубез документів. Завідуючий складом (комірник) виписує прибутковий ордер і разом з наказом передає до бухгалтерії.
Для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням виробничих запасів на ЗАТ Полонський хлібозавод відділом постачання застосовується Реєстр надходженяя матеріалів (дод. Л). Записи до Реєстру надходженяя матеріалів робить відділ постачання (або бухгалтерії) в міру надходження запасів на склад підприємства на основі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів.
Одержання виробничих запасів безпосередньо у постачальників чи у транспортної організації здійснюється матеріально-відповідальними особами, на яких виписується довіреність (дод. М) під розписку в журналі реєстрації довіреностей (дод. Н). Тут на підприємстві необхідно налагодити більш суворий контроль, оскільки траплялись випадки несвоєчасного повернення невикористаних доручень.
При надходженні виробничих запасів від сторонніх підприємств через підзвітних осіб оприбуткування здійснюється на підставі товарного чеку, накладних та інших документів, які підтверджують купівлю та додаються до авансових звітів (дод. П) для підтвердження витрати підзвітних сум.
Надходження виробничих запасів повинно знаходити своє відображення по податку на додану вартість в документах податкового обліку, якими є податкові накладні (дод. Р) . Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал, видається покупцю, а копія залишається у продавця) і дає право покупцю на включення до податкового кредиту витрат по сплаті ПДВ. Усі податкові накладні реєструються у книзі обліку покупок /5/.
Виробничі запаси при надходженні на підприємство обліковуються за первісною вартістю, порядок формування якої буде розглянуто в наступному питанні.
Для обліку наявності та руху виробничих запасів на підприємстві використовуються рахунки № 20 "Виробничі запаси" та № 22 "МШП". По відношенню до балансу це активні рахунки. За економічним змістом це рахунки господарських засобів, За призначенням і структурою - основні інвентарні. По дебету рахунків відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, а по кредиту - витрачання на виробництво та інші потреби підприємства, переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінку /6/. До рахунок № 20 "Виробничі запаси" передбачено такі субрахунки:
201 "Сировина й матеріали";
203 "Паливо";
204 "Тара й тарні матеріали";
205 "Будівельні матеріали";
207 "Запасні частини";
209 "Інші матеріали".
Рахунок № 22 "МШП" має такі субрахунки:
221 "Інструменти і пристосування"
222 "Оснащення";
223 "Інвентар";
224 "Спеціальний одяг та спецвзуття".
Синтетичній та аналітичний облік надходження виробничих запасів ведеться у журналі-ордері №3, журналі-ордері №1, оборотній відомості (дод. С) та журналі-ордері №5а (дод. Т). Розрахункові відносини на підприємстві проводяться у готівковій формі за допомогою видаткових касових ордерів (дод. У) та безготівковій формі через платіжні доручення та платіжні вимоги доручення .
Надходження виробничих запасів в бухгалтерському обліку на підприємстві відображається наступними записами:
Надійшли виробничі запаси від постачальників:
на купівельну вартість
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" (ж/о № 3)
на суму податкового кредиту з ПДВ
Д-т 64 "Розрахунки по податках і платежах"
К-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" (ж/о № 3)
Погашено заборгованість перед постачальниками по придбаним виробничим запасам:
Д-т 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
К-т 31 "Рахунки в банках" (ж/о №1)
Видано кошти в підзвіт для придбання виробничих запасів:
Д-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
К-т 30 "Каса" (ж/о № 1)
Надійшли виробничі запаси від підзвітних осіб:
на купівельну вартість
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (ж/о № 3)
на суму податкового кредиту з ПДВ
Д-т 64 "Розрахунки по податках і платежах"
К-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (ж/о №3)
Надходження виробничих запасів може відображатись і іншими записами (в залежності від джерела надходження):
Оприбутковано виробничі запаси власного виробництва:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 23 "Виробництво" (ж/о № 5)
Оприбутковано лишки виробничих запасів:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (ж/о № 6)
Внесено виробничі запаси в рахунок внесків в статутний капітал підприємства:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 46 "Неоплачений капітал" (ж/о №7)
Одержано виробничі запаси в обмін на неподібний актив:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 70 "Доходи від реалізації" (ж/о № 6)
Безоплатно одержано виробничі запаси:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "МШП"
К-т 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (ж/о № 6)
Виробничі запаси на ЗАТ Полонський хлібозавд проходять певні етапи (рис.2.1).
Надходження виробничих запасів
Від постача-льників Від підзвітних
осіб Інші
джерела
Відпуск (вибуття) виробничих запасів
На виробництво На адміністративні потреби
Інші напрямки відпуску (на загальновиробничі потреби, на потреби відділу збуту, реалізація тощо)
Рис.2.1. Схема руху виробничих запасів на ЗАТ Полонський хлібозавод
3.Оцінка виробничих запасів та формування їх фактичної
собівартості
Оцінка виробничих запасів безпосередньо пов'язано з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерському обліку оцінка виробничих запасів можлива: за первісною вартістю, за чисто реалізаційною вартістю, за справедливою вартістю та за балансовою (обліковою) вартістю. Первісна вартість - це сума фактичних витрат на придбання або виготовлення виробничих запасів. Чисто реалізаційна вартість - це очікувана

 
 

Цікаве

Загрузка...