WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

організацій-виготовлювачів на складах готової продукції, а також у каналах сфери обертання. Запаси в каналах сфери обертання розбиваються на запаси в дорозі і запаси на підприємствах торгівлі. Запаси в дорозі (або транспортні запаси) знаходяться на момент урахування в процесі транспортування від постачальників до споживачів.
Кожна окрема організація в ланцюжку постачальників і споживачів є, з одного боку, організацією-постачальником, а з іншого боку- організацією-виготовлювачем. Отже, виробничі і товарні запаси завжди є на підприємстві /16/.
Класифікація виробничих запасів:
В залежності від функціональної ролі в процесі виробництва:
сировина і матеріали та інші матеріальні цінності. Сировина і матеріали - це предмети праці, з яких виготовляють продукцію, вони утворюють матеріальну (речовинну) основу продукції. Сировина - це продукція сільського господарства (зерно, бавовна) і видобувної промисловості (вугілля, руда), а матеріали - продукція переробної промисловості (борошно, тканина);
купівельні напівфабрикати. Напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією;
незавершене виробництво;
малоцінні та швидкозношувані предмети;
молодняк тварин та тварини на вирощуванні та відгодівлі /9/.
Економічна класифікація виробничих запасів:
основні. До даної групи виробничих запасів відносяться запаси, які створюють основу виробляємого в процесі виробництва продукту. Приймаючи участь в виробничому процесі, вони повністю споживаються в виробничому процесі і, як правило, змінюють свою первинну форму (метал на металообробних підприємствах, бавовна на текстильних підприємствах);
допоміжні. До даної групи виробничих запасів відносяться запаси, які приєднуються до основних для придання продукту виробництва необхідних властивостей (фарба для тканин, лак для меблів) та запаси, які використовуються засобами праці (мастила для засобів праці) і при цьому вони змінюють лише свою форму і розмір; запаси, які забезпечують нормальний хід виробництва та сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу не змінюючи своєї форми (тара, малоцінні та швидкозношувані предмети); запаси, які використовуються для ремонтів та водять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини).
В залежності від виду виробництва деякі виробничі запаси можуть виконувати функції основних та допоміжних (цемент є основним видом запасів на азбестоцементних підприємствах, а на металообробних - допоміжним) /19/.
Технічна класифікація виробничих запасів:
Залежно від технічних ознак виробничі запаси класифікують на групи, підгрупи, за найменуванням, типом, сортом, розміром і подібними ознаками, Така класифікація виробничих запасів дістає відображення у розроблюваних на підприємствах номенклатурах систематизованого переліку запасів. При формуванні класифікатора виробничих запасів кожному окремому найменуванню, типу, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється умовне цифрове позначення - номенклатурний номер (код), яке записується до спеціального реєстру - номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру, облікову ціну. Кодування номенклатури цінника здійснюють за змішаною порядково-серійною системою, використовуючи семи і восьмі значні коди. Перші два знаки вказують на синтетичний рахунок, третій - на субрахунок, один або два наступні знаки означають групу виробничих запасів, решта - знаки, які характеризують запаси /9/.
В спеціальній та науковій літературі можна також зустріти і інші класифікації виробничих запасів: за джерелами придбання, виду виробництва, в якому вони використовуються та інші.
Підприємство визначає склад виробничих запасів залежності від технологічних особливостей виробничого процесу. На базовому підприємстві ЗАТ Полонський хлібозавод розрізняють наступні групи виробничих запасів: сировина й матеріали, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, запасні частини, інші матеріали, МШП.
2.Облік надходження виробничих запасів
(матеріалів, палива, запасних частин та МШП)
На підприємствах у процесі виробництва використовується велика кількість виробничих запасів. У собівартості продукції багатьох галузей промисловості питома вага матеріальних витрат становить більше 80%. Тому важливе значення має чітко налагоджена система матеріально-технічного забезпечення, правильне визначення потреби у виробничих запасах, пошук джерел їх надходження, чітка система транспортування і належна організація зберігання цих предметів.
Для забезпечення безперебійності діяльності підприємства на підприємстві повинні бути певні запаси виробничих запасів, які постійно повинні поповнюватись. В економічній літературі розрізняють внутрішні чи особисті і зовнішні джерела надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів /20/. Виробничі запаси можуть надходити на підприємство з зовнішніх та внутрішніх джерел. До зовнішніх джерел належать: надходження від постачальників за договорами поставки та за бартером, безоплатне одержання від сторонніх осіб (підприємств, організацій, установ), внески учасників в оплату внесків до статутного капіталу, а до внутрішніх - власне виробництво, лишки інвентаризації, від ліквідації необоротних активів. На ЗАТ Полонський хлібозавод поповнення запасів виробничих запасів здійснюється через зовнішні джерела, а саме надходження від постачальників за договорами поставки та за бартером та як їх різновид надходження від підзвітних осіб у разі дрібних купівель.
Порядок оформлення надходження виробничих запасів і застосування при цьому документації злежить від видів матеріалів і джерел їх надходження. Так, на базовому підприємстві виробничі запаси, що надходять від постачальників, супроводжуються накладними (дод. З), товаро-транспортними накладними (дод. К).
Приймання виробничих запасів на склад повинно супроводжуватись їх кількісною та якісною перевіркою. Розрахункові документи (рахунки-фактури, накладні тощо), що стосується виробничих запасів, які отримані, надходять у відділ постачання, де вказані документи перевіряються на відповідність договорам постачання (асортимент, кількість, ціна, строк поставки тощо), якщо між покупцем і постачальником існують договірні відносини. Потім вони передаються до бухгалтерії для оприбуткування виробничих запасів та проведення розрахунків.
Якщо при перевірці відповідності поставки супровідним документам не виявлено розходжень виробничі запаси приймаються. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника ставиться відмітка (штамп прийому) або шляхом виписування прибуткового ордеру.
У випадках, коли є розбіжності кількості і якості з даними

 
 

Цікаве

Загрузка...