WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова) - Реферат


Курсова робота на тему:
"Економічна сутність запасів
та характеристика складу виробничих запасів"
ЗМІСТ
Стор.
Вступ 4
1.Економічна сутність запасів та характеристика складу
виробничих запасів 8
2.Облік надходження виробничих запасів (матеріалів,
палива, запасних частин та МШП) 13
3.Оцінка виробничих запасів та формування їх фактичної
собівартості 19
4.Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та
відображення її результатів в обліку 23
5.Особливості обліку виробничих запасів в умовах використання
сучасних засобів обчислювальної техніки 28
Висновки 36
Список використаних джерел 39
Додатки 41
ВСТУП
Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробці та прийнятті управлінських рішень забезпеченню ефективності їх роботи. Працюючи в умовах ринку, чи конкуренції, власник повинен постійно аналізувати вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, співставляти витрати, які викликані недовикористанням виробничих потужностей, і потенціальний прибуток від їх додаткової експлуатації.
В нових умовах господарювання значно підвищується роль бухгалтерського обліку як з найбільш дієвого інструмента управління. Бухгалтерський облік відображає весь процес розширеного відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання, а отже є інформаційною системою управління.
Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих трансформацій. Ці трансформації були викликані потребою відходу від системи обліку, яка була пристосована до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати вимогам ринкових відносин, існуванню різних форм власності. На даному етапі державотворення виникли нові проблеми - запровадження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.
Для виконання виробничо-господарської програми підприємству необхідні предмети праці - виробничі запаси.
Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та МШП.
Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти повністю новими. Також важливим є ,що саме виробничі запаси повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Крім того, в собівартості промислової продукції найбільшу питому вагу витрат займають витрати виробничих запасів (50 - 90%).
Отже одним з актуальних завдань для підприємства є виявлення та використання внутрішньогосподарських резервів підприємства, запобігання зловживанням та перевитратам по матеріальним статтям, так як від цього залежить собівартість продукції, підвищення продуктивності праці, рентабельності виробництва, досягнення комерційного успіху підприємства.
Вирішенню цих та інших питань в повні мірі сприяє чітко налагоджений облік виробничих запасів.
Метою курсової роботи є розкриття теми "Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості".
Завданням курсової роботи є найбільш повно розкрити тему, дослідивши на практиці такі основні питання:
економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів;
облік надходження виробничих запасів (матеріалів, палива, запасних частин та МШП);
оцінка виробничих запасів та формування їх фактичної собівартості;
порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку;
особливості обліку виробничих запасів в умовах використання сучасних засобів обчислювано техніки.
Базою дослідження є закрите акціонерне товариство Полонський хлібозавод, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Полонне, вул. Рибалко, 28.
Слід зазначити, що акціонерним вважається товариство, чий статутний капітал розділений на певну кількість акцій , а учасники товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю в межах вартості акцій, що їм належать.
ЗАТ Полонський хлібозавод здійснює свою діяльність в хлібопекарній галузі. Предметом основної діяльності товариства є виробництво хлібобулочних виробів.
Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємства згруповані в таблиці 1. Розглянемо їх та проведемо порівняльний аналіз, використавши дані форм звітності №1 "Баланс" за 12 місяцців 2000 року (дод. А) та 2001 року (дод. Б), №2 "Звіт про фінансові результати" за 2000 рік (дод. В) та за 2001 рік (дод. Д), "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2000 (дод. Е) та 2001 (дод. Ж) роки.
Дані наведені в таблиці дають нам наступну інформацію про базове підприємство: за 12 місяців 2001 року підприємство підвищило випуск готової продукції (на 0,8 тис. грн. або 63,49 %), але зменшило реалізовану продукцію (на 240,6 тис. грн. або 9,84%), що загалом, вказує на те, що продукція не користується попитом - випуск продукції більший за кількість, яку можливо реалізувати. Це зумовлено значною конкуренцію на ринку хлібопекарських виробів. Така ситуація привела до зменшення валового прибутку, який за 12 місяців 2001 року знизився на 2,4 тис. грн. або 0,75%. Однією з причин такого стану є вищі темпи росту витрат виробництва порівняно з темпами реалізації продукції. Це яскраво видно на прикладі таких показників як середньоспискова чисельність працівників підприємства та фонд оплати праці: при зниженні середньоспискової чисельності на 4 чоловік (3,33%), фонд оплати праці зріс на 63,6 тис. грн. (29,28%). Спостерігається тенденція до зменшення виробничих запасів на базовому підприємстві. Зокрема, за 12 місяців 2001 року в господарстві підприємства зменшився

 
 

Цікаве

Загрузка...