WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

одержаної партії товару продавці здають виручку до каси торговельного підприємства, що відпустило товар, i одержують нову партію товару.
Приймання готівки коштівздійснюється за прибутковими касовими ордерами(дод.О) Номер, дата прибуткового касового ордеру i сума, на яку проданий товар, вказуються у прибутково-видатковій накладній. У відповідних графах накладної робиться також відмітка про кількість i суму нереалізованих товарів.
Використані видатково-прибуткові накладні разом з товарним звітом здаються матеріально відповідальними особами до бухгалтерії торговельного підприємства, до якого прикріплена дрібнороздрібна мережа.
Контроль за правильністю списання реалізованих товарів здійснюється шляхом співставлення сум виручки за товарними звітами матеріально відповідальних осіб з даними звітів касира, який прийняв виручку від відповдної единиці дрібнороздрібної мережі (або з випискою установи банку, якщо виручка здавалась безпосередньо в банк - в залежності від прийнятого порядку).[16]
При невеликих обсягах реалізації може застосовуватись спрощений порядок обліку i контролю руху товарів. В цьому випадку кожній матеріально відповідальній особі (продавцю) встановлюється постійний запас товарів. Первинний відпуск товарів в підзвіт проводиться на суму ліміту, наступний - на суму виручки, що здається. В таких випадках працівники дрібнороздрібної мережі товарних звітів не складають. На підставі переданих прибутково-видаткових накладних бухгалтерія визначає товарообіг по кожному продавцю для нарахування належної йому заробітної плати.
Однією з форм реалізації товарів є відпуск дрібним оптом окремим організаціям i установам (дошкільним дитячим закладам, дитячим будинкам, школам, лікарням тощо). Підставою для такого відпуску товарів є лист-вимога покупця i розпорядження керівника, на підставі яких бухгалтерія виписує рахунок-фактуру в трьох примірниках. Два примірники рахунку передаються покупцю, а один залишається на підприємстві. Оплата рахунку проводиться за безготівковим розрахунком платіжним дорученням або готівковою через касу з оформленням копії товарного чека i прибуткового касового ордеру. Відпуск товарів здійснюється за дорученням після оплати рахунків i оформлюється видатковою накладною(дод.Н).
Дрібнороздрібний відпуск товарів входить до складу роздрібного товарообігу i обліковується окремим рядком як при обчисленні обсягу роздрібного товapoo6iry, так у видатковій частит товарного звіту.
На підприємствах роздрібної торпвлі, незалежно від форми власності, передбачається можливість продажу товарів. тривалого користування в кредит (електропобутові товари, меблі, одяг, взуття тощо.). При кутвлі товарів в кредит підприємству надається доручення-зобов'язання в двох примірниках. Перший примірник надсилається підприємству, де працює покупець, тим, хто особисто погашає кредит (готівковими або безготівковим розрахунком), він видається на руки. Другий примірник доручення-зобов'язання залишається на підприємстві i реєструється в "Описі (книзі) доручень-зобов'язань".
Розрахунки за товари, продані в кредит, ведуться за готівку через конгрольно-касові апарати або в порядку безготівкових розрахунків через установи банку. Облік товарів, проданих в кредит, ведеться у Відомості-описі зобов'язань-доручень i відображається в розрахунковій частині товарного звіту.
3 розвитком комерційної даяльності торговельних підприємств поширеною стала практика перекидання товарів з одного роздрібного підприємства на інше (наприклад, при неправильному формуванні асортименту i надходженні товарів, що не користуються попитом в даному населеному пункті, в надлишковому обсязі закуплених товарів тощо). Дана торгова операція проводиться на підставі письмового розпорядження керівника i оформлюється накладною.[18]
Накладні виписуються в двох примірниках, один з яких передається представнику підприємства-покупця, а другий - залишається на складі торговельного підприємства i є підставою для списання товару з підзвіту матеріально відповідальної особи. Оплата товарів проводиться в безготівковому порядку шляхом оформлення платіжного доручення на підставі виставленого рахунку чи готівкою через касу торговельного підприємства.
Товари, відпущені в порядку перекидання, у видатковій частині товарного звіту, відображаються окремим рядком.
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності, в Україні товари в роздрібній торгівлі враховуються по продажним (роздрібним) цінам, а в оптових підприємствах - по продажним або купівельним цінам [2]
Розглядаючи на прикладі МПП "Смак" постанову про організацію бухгалтерського обліку і звітності можемо визначити, що головним завданням бухгалтерського обліку є забезпечення контролю за виконанням зобов язань, наявністю і рухом товарів, використання матеріальних і фінансові резурсів, формування повної, достовірноії інформації про господарські процеси та результати діяльності бази, необхідної для оперативного керівництва, а також для її використання інвесторами, постачальниками, кредиторами. МПП "Смак" здійснюючи організаацію бухгалтерського обліку самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи; визначає форму і методи бухгалтерського обліку, грунтуючись на діючих загальних формах і методах, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених положенням; розробляє систему внутрішньовиробничого обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підпис документів. МПП веде бухгалтерський облік товарів та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку.
При веденні бухгалтерської обліку підприємство повинне забезпечити: незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінку товару відповідно до правил, передбачених положенням; правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів. Доходи і витрати визнаються у звітному періоді, до якого вони віднесені, незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат.
Для відображення у бухгалтерському обліку та звітності товари і господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ТОРГІВЕЛЬНИХ НАДБАВОК
Товарні надбавки-це частина вартості тоавру ,призначена для покриття витрат підприємства , отримання прибутку та сплати податків.Рівень торгівельних надбавок (націнок) визначається продавцем самостійно ,виходячи з розміру витрат підприємства та рівня рентабельності.
Товарна надбавка визначається суб'єктом підприємницької діяльності самостійно і включає торгову націнку та суму ПДВ.В бухгалтерському обліку вонв відображається на рахунку 285 "Товарні націнки".
Роздрібні ціни можуть підвищуватись за рахунок встановлення додаткової націнки ,що діє в нічний час роботи підприємства.Підставою для

 
 

Цікаве

Загрузка...