WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

кількість,ціна і вартість товару .В тих випадках коли в розділі "Відомості про вантаж" товарно-транспортними накладними неможливоперерахувати всі назви і характеристики товарів , що перевозяться ,до товарного розділу товарно-транспортної накладної додатково складається, як невід'ємна її частина, належним чином оформлена спеціалізована форма товарної накладної (сертифікат або інша форма первинного обліку), яка застосовується підприємством для оформлення, передачі товарно-матеріальних цінностей.При незаповненні реквізитів розділів "Навантажувально-розвантажувальні операції, "Транспортні послуги" ТТН підприємства не маютъ права віднести до складу валових витрат витрати по перевезенню, навантаженню i розвантаженню товару.
Накладна підписується матеріально відповідальною особою, що відпустила товар, агентом або іншим працівником, що прийняв товар до перевезення, а також матеріально відповідальною особою підприємства -отримувача, що прийняла товар (тут же ставиться штамп підприємства-отримувача).
Важливе значення в організації обліку надходження товарів має правильне документальне оформлення приймання товарів із зазначенням їx кількості. Порядок оформлення приймання залежить від місця приймання товарів (склад постачальника чи торговельне підприємство), виду постачання (в тарі або без тари), способу доставки та інших факторів.
Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника чи станції (пристані) призначення представнику торговельного підприємства видається доручення типової форми, підписане керівником, головним бухгалтером i завірене печаткою.
Доручення видаеться на строк, який встановлюється в залежності від можливості отримання i вивезення відповідних цінностей за нарядом,і рахунком, накладною або іншим документом, що їх замінює, на підставі якого видане доручення, але не бшьше, ніж на 10 днів. Особам, які не відзвітувались про використання доручень або ж не повернули невикористане доручення, термін дії якого закінчився, нове доручення не видаеться. У видалому дорученні наводиться перелік цінностей, які потрібно отримати по ньому (обов'язково з зазначаченням назви i кількості, незалежно від того, чи є такі відомості в документах на відпуск (наряді, рахунку,договорі, замовленні, угоді тощо) цінностей). Незаповнені рядки доручення необхідно прокреслювати.
Забороняється відпускати цінності у випадках:
подання доручення, що видане з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами;
якщо доручення містить виправлення або помарки, що не підтверджені підписами тих же осіб, які його підписали;
відсутність в дорученні даних паспорту або іншого документу, що засвідчує довірену особу;
закінчення терміну дії доручення;
отримання повідомлення підприємства-отримувача цінностей про анулювання доручення.
При постійних зв'язках торговельного підприємства з постачальником виписуеться довготермінове доручення, але не більше як на 3 місяці із зазначенням посадових осіб, яким надано право на одержання товарів.
Доручення рееструються в спеціальному журналі, в якому виділяються графи для розписки про одержання доручення та відмітки про його використання на підставі наданих документів.
Затарені товари на складі постачальника приймаються за кількістю місць без перевірки i підрахунку кількості вмістимого. При цьому ретельно перевіряються кількість місць, вага, стан упаковки, цілісність тари. Матеріально відповідальна особа ставить підпис на товарно-транспортній накладній, чим засвідчує приймання товарів у постачальника i відповідає за збереженість товару.
Відвантаження (відпуск) товарів зі складів оптових баз проводиться матеріально відповідальними особами. Торговий відділ бази повинен виписувати рахунок-фактуру із зазначенням найменування та кількості товарів, що підлягають відпуску, а також фактично відпущеної кількості товарів. Таким чином, рахунок-фактура є нарядом на відпуск товарів i документом, що підтверджує їх фактичний відпуск по кількості.
Рахунок-фактура(дод.Л) як платіжний документ служить підставою платежу та його розміру, виписується у випадку передоплати за товар або за фактично відпущений товар на підставі документів на відпуск, відвантаження або доставку товарів. Рахунок-фактура додається до платіжного доручення або платіжної вимоги-доручення на оплату товару. При відвантаженні товару залізничним або водним транспортом до рахунку-фактури додається також вантажна квитанція, яка звтверджує приймання вантажу на станції (пристані) відправлення для доставки на адресу вантажоодержувача[10].
Право на податковий кредит виникає у платника податку тільки при наявності податкової накладної, що виписана у відповщності до діючого
законодавства. Податкова накладна (дод.М) є як обліковим, так i звітним документом. На підставі податкової накладної заповнюється книга обліку придбання товарів підприємствами - платниками ПДВ.
Право на податковий кредит по імпортованих товарах виникає у платника податку в момент оплати ПДВ митним органам, а запис до книги обліку придбання товарів здійснюється на підставі вантожної( митної декларації (ВМД).
Порядок документального оформлення та обліку надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі в основному аналогічний порядку обліку цих операцій на оптовнх підприємствах.
Товари до роздрібної торговельної мережі надходять на підставі угод (замовлень), що укладаються з оптовими торговельними підприємствами чи безпосередньо з виробниками товарів. Основну масу товарів роздрібні торговельні підприємства отримують від місцевих постачальників.
Головною складовою частиною роздрібного товарообігу є продаж товарів населенню за готівку. Обсяг реалізації визначається виручкою за продані товари. Торгова виручка відображається в наступних документах: на підприємствах, обладнаних касовими апаратами - в книгах касирів-операціоністів i в касових звітах; на підприємствах, що не мають касових апаратів, - в товарно-касових звітах. Виручка, вказана в цих звітах, повинна бути підтверджена документами, що засвідчують здачу виручки до банку.
До обсягу роздрібного товарообігу включається також сума виручки через дрібнооптову мережу (ларьки, кіоски, лотки тощо). Якщо торгові одиниці стацюнарні і належать роздрібному торговельному підприємству, то матеріально відповідальним особам, які працюють в них, видається "Товарна книга працівника дрібнороздрібної мережі".
Відпуск товарів в дрібнороздрібну мережу оформлюється прибутково-видатковими(дод.Н) накладними, які виписуються в двох примірниках. Один з них в обов'язковому порядку видається особі, яка одержала товар, а інший залишається у матеріально відповідальної особи, що відпустила товар. В прибутково-видатковій накладній вказуються найменування, продажна ціна i вартість відпущених товарів, а також проставляються підписи матеріально відповідальних осіб, які відпустили i прийняли товар. Після реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...