WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

вправі відмовитися від приймання таких товарів від органів транспорту[13].
Товари, які поставляютьсяповинні відповідати по якості стандартам технічним умовам, іншої документації, що установлює вимоги до їхньої якості, зразкам (еталонам), обговореним у договорі.
Замовлення споживачів на постачання продукції представляють організаціям матеріально-технічного постачання: при постачаннях зі складів організації матеріально-технічного постачання - не пізніше 30 днів до початку періоду, на який видається замовлення; при транзитних постачаннях - не пізніше 60 днів до початку періоду, на який видається замовлення.
Терміни постачання товарів або продукції визначаються сторонам договорі з обліків часу, необхідного на виготовлення і доставку конкретного їхнього виду. Дострокове постачання може робитися за згодою покупця. Товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, оплачуються і зараховуються на рахунок кількості товарів, які належать постачанню в наступному періоді.
Товари і продукція повинні поставлятися комплектне відповідно до вимог стандартів і технічних умов.
Тара й упаковування повинні відповідати вимогам стандартів або технічних умов.
Товари і продукція, що поставляються підлягають установленому маркіруванню. Сторони мають право передбачити вимоги до маркірування, встановлені стандартами або технічними вимогами до даного виду товару або продукції.
Гарантійні терміни на товари встановлюються в стандартах, технічних умовах або в договорі. Гарантійні терміни зберігання обчислюються з виготовлення товару або продукції.
Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою сторін, інше не передбачено законодавством. Одностороння відмова від виконання договору допускається: при оголошенні банком покупця неплатоспроможним; при порушенні однієї із сторін істотних умов договору; в інших випадках, передбачених законодавством.
Покупець вправі відмовитися від передбаченої договором продукції за умов повного відшкодування їм постачальнику виниклих у зв'язку з цим збитків.
У випадку недопоставки або прострочення постачання товарів або продукції, а також постачання товарів неналежної якості або в некомплекті, виготовлювач сплачує покупцю штраф, і крім того, відшкодовує заподіяні таким постачанням збитки без заліку штрафу.
Законодавство, що регулює відношення сторін по постачанню, не виключає можливості виготовлення предмета договору з матеріалів і сировини покупця.
Отже, використання так названих давальницьких матеріалів не служить підставою для зміни природи договору і визнання таких відношень, що випливають із договору підряду.
Непродовольчі товари господарюючого суб'єкту повинні супроводжуватися наступними документами: товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, прибутково-видатковими накладними, свідоцтвом про якість товару, сертифікатом відповідності державній системі сертифікації або завіреною постачальником копією сертифікату відповідності на товар (якщо він підлягає обов'язковій сертифікації).
На всі продовольчі товари господарюючий суб'єкт повинен мати товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, документи, що затверджують відповідність якості товару вимогам нормативних документів. Для імпортних товарів - сертифікати, викладені на українській (російській) мовах або на мові країни-експортера. Вони повинні бути завірені печаткою постачальника.
Порядок документального оформлення надходження та відпуску товарів аналогічний виробничим запасам та готовій продукції.
В оптовій торгівлі аналітичний облік товарів в бухгалтерії здійснюється тільки у вартісному виразі в розрізі матеріально відповідальних осіб і великих груп товарів.
Аналітичний облік реалізації товарів вроздріб ведеться за місцями їх продажу (відділами, секціями, кіосками тощо) і торговельним підприємством в цілому, що забезпечує контроль за виконанням плану товарообороту.
В торгівлі для обліку товарів, що надійшли, застовується рахунок 280 Товари". До рахунку 280 "Товари" відкрито такі субрахунки:
281 "Товари на складах";
282 "Товари в торгівлі";
283 "Товари на комісії"
284 "Тара під товарами"
285 "Торгова націнка".
Обов'язковою умовою правильної організації обліку на підприємстві є єдність оцінки одних і тих же товарів при їх оприбуткуванні (по Дт рахунку, а при їх списанні - по Кт рахунку).
При оприбуткуванні товарів, що надійшли на підприємство необхідно зробити наступні бухгалтерські проводки(дод.Г,Е):
Вартість товару, що надійшов за відпускними цінами постачальника без урахування ПДВ (з включенням до валових витрат):
Дт 282 "Товари в торгівлі"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 810,5грн. (Ж№ 3)
Сума ПДВ, зазначена у відпускній ціні постачальника:
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"162,10грн. ( Ж № 3)
Сума торговельної націнки з ПДВ:
Дт 282 "Товари"
Кт 285 "Торгова націнка" 230,75грн. ( Ж № 5)
Сума транспортних витрат (без урахування ПДВ), підтвердже документами, з включенням до валових витрат:
Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності"
Кт 631 "Розрахунки з постачальники і підрядчиками" 191,2грн. (Ж № 3)
Сума ПДВ, що припадає на транспортні витрати:
Дт 641" Розрахунки за податками "
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"38,24грн. (Ж № 3)
Вартість тари, що надійшла від постачальника разом з товаром:
Дт 284 "Тара під товарами"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 113,96грн. (Ж №3)
Товар на прикладі малого приватного підприємства "Смак" проходить такі операції, як випуск продукції і здача її на склади; зберігання продукції на складах бази; відпуск товару на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям; відпуск товару для внутрішніх потреб; реалізація товару (одержання грошей покупців за відпущену продукцію).
Товар оформлюється здавальною накладною і передається на склад. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.На складі товар обліковується в кількісному виразі за її видами на картках або книгах складського обліку. В картці або книзі визначаються назва товару номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік товару на складі ведеться в міру його надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи по надходженню та відпуску товару і щоденно виводяться його залишки.
На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках, складається відомість випуску продукції. Оцінка у звітному періоді може здійснюватися за фактичною собівартістю і за обліковими цінами з деяким відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяця обов'язковою умовою є облік товару за фактичною собівартістю (визначається за

 
 

Цікаве

Загрузка...