WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

операцій згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку.
Товарна надбавка визначається суб'єктом підприємницької діяльності самостійно і включає торгову націнку та суму ПДВ.В бухгалтерському обліку вонв відображається на рахунку 285 "Товарні націнки".
Товарні надбавки-цечастина вартості тоавру ,призначена для покриття витрат підприємства , отримання прибутку та сплати податків.Рівень торгівельних надбавок (націнок) визначається продавцем самостійно ,виходячи з розміру витрат підприємства та рівня рентабельності.
Порядок комісійної торгівлі регламентується Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами[4].
На, комісію приймаються непродовольчі товари, придатні для використання як нові, так і такі, які були у вжитку, однак не потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним умовам, а також антикварні і унікальні речі, витвори мистецтва.
В умовах ринкової економіки для успішного ведення господарської діяльності підприємство повинно своєчасно і правильно реагувати на зміни,які відбуваються на ринку товарів.Однимс із основних механізмів ,за допомогою яких підприємство може впливати на ситуацію,є формування ціни товару.В свою чергу при формуванні ціни товару не останню роль відіграє його переоцінка.
Товари слід систематично переоцінювати з метою визначення найменшої вартості - первісної або чистої вартості реалізації.Тому в дебет рахунку 902 буде відноситися облікова вартість товарів,що дорівнює первісній (купівельній) вартості (якщо товар не переоцінювався) або чистій вартості реалізації(якщо товар було уцінено).
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності підприємство проводить інвентаризацію майна, коштів, товарів і фінансових зобов'язань. Відповідальність за її організацію несе керівник підприємства.
Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності й стану товару у торгівлі, перевірка фактичної наявності товару за даними бухгалтерського обліку, врегулювання інвентаризаційних різниць та відображення результатів інвентаризації у передаточному балансі.
Для полегшення ведення бухгалтерського обліку на підприємствах використовують автоматизовані системи.
Автоматизована система обробки економічної інформації по обліку товарів ,її відвантаження і реілізації з використанням АРМ бухгалтера передбачає рішення таких задач , як:облік руху товарів на складі ,облік відвантажених (відпущених) , облік реалізованих товарів ,управлінський облік ,аудит обліку товарів ,їх відвантаження і реалізації.
Між споживчими властивостями товару та конкурентноздатністю його існує закономірность.Кожний конкурентноздатний товар наділений споживчими властивостями, але не кожен товар з цими властивостями конкурентноздатний.Бути конкурентноздатним - це не тільки протистояти , а й переважати конкуренцію.
На прикладі МПП"Смак" найбільшим попитом користуються такі товари, як хлібо-булочні вироби, пиво, риба та вироби з неї, смакові добавки та інше; з будівельних матеріалів можна назвати цеглу, плитку, фарби, плити перекриття і т.д.
Судячи по ритмічності поставок товарів можна виділити, що кожного місяця дане підприємство закупає та продає багату кількість продукції ,працює з багатьма постачальниками, середньомісячна закупка становить біля 14 000 грн.; валовий прибуток складає 30,2 тис. Грн., загальний доход складає біля 100 000 грн., чиста виручка - 73 000 грн.,борги по всіх видах розрахунків відсустні.
Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що МПП"Смак" являється рентабельним прибутковим підприємством , яке може повністю себе забезпечити - своєчасно проводити розрахунки з постачальниками , виплачувати заробітну плату працівникам .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. . Закон України "Про захист прав споживачів":Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 108 від 08.02.95// Пархоменко В.М./Нормативний коментар:-К."Лібра",1998.-С.110
2. Постанова "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державниих підприємств і організацій та джерела їх покриття": Кабінету Міністрів України № 279 від 19 квітня 1993 р. .// Пархоменко В.М./Нормативний коментар:-К."Лібра",1998.-С.284
3. Положення "Про порядок реалізації ведення бухгалтерського обліку операцій, що зв'язані з продажем товарів":Затв. Міністерством фінансів, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі № 14-401 від 3.06.93.// Пархоменко В.М./Нормативний коментар:-К."Лібра",1998.-С.233
4. Порядок комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Затв. Наказом Міністерства Внутрішньоекономічних зв'язків №37 від 13.03.1995//Бухгалтерський облік і аудит -1999 №5.-С 13-15.
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання ,недостачі, матеріальних цінностей:Затв. Наказом Кабінетом Міністрів України №120/190 від 22.01.1996 //Бухгалтерський облік і аудит -1999 №1.-С 17-20
6. Положення "Про порядок уцінки і реалізації продукції ,що залежалася із групи товарів широкого вжитку": Затв. постановою Кабінету Міністрів України №120/190 від10.09.1996// Бухгалтерський облік і аудит -2000 №3.- С21-23.
7. Наказ Президента України "Про створення Державної податкової адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій": № 760/96 від 22.08.96//Пархоменко В.М./нормативний коментар;.-К."Лібра",1999.-С.83
8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" : Затв. Наказом Міністерства Фінансів Укаїни №216 від 20.10.1999 // Бухгалтерський облік і аудит-2001.№7-С.20-27.
9. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Наказом Міністерства Фінансів Укаїни №318 від 31.12.1999. // Бухгалтерський облік і аудит-2001.№7-С.27-30.
10. Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний журнал. - К.: 1998. - № 11. С.24-25
11.Відповіді на актуальні питання з бухгалтерського обліку й оподаткування./ Посібник / Баланс "Бібліотека бухгалтера", 1998. - С.28-33
12.Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основних хозяйственньїх операций в бухгалтерских проводках. - К.: "А.С.К.", 1998. - С. 172-227.
13. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет и аудит в условиях рынка Киев:Блиц-информ,1996 -С.144-148.
14. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. /Нормативи, коментарі. - К:"Лібра",1998.-С.467.
15. Податки та бухгалтерський облік: інформаційно-аналітичний щотижневик. -Бібліотека "Фактора", 1999. - № 32, 33, 36.
16. Сопко В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу Київ:2000-С.157-210.
17.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. - К: "А.С.К.", 1998 р. - (.353-359.
18.Торговая деятельность. Сборник систематизированного законодательства й аналитических материалов: Газета "Бизнес", из-во "Блиц-информ", 1999. Часть1,2,3.
19. Щадилова С.Н. Основи бухгалтерского учета М.: 1997 ИКЦ "ДИС".С.220-225.

 
 

Цікаве

Загрузка...