WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

;
Рішення задачі обліку реалізованих товарів забезпечує :
облік і контроль своєчасного поступлення платежів від покупців за відвантажені їм товари;
облік реалізації в необхідних цінах ;
визначення податку на доданувартість для віднесення в бюджет;
розподіл не виробничих витрат ,пов'язаних із збутом товарів, формування бухгалтерських запасів на реалізації запасів.
Управлінський облік являє собою аналіз показників по обліку товарів ,їх відвантаження і реалізації в розрізі аналітичної інформації.Представлення управлінської інформації для прийняття відповідних рішень.
Аудит обліку товарів ,їх івдвантаження і реалізації вирішує задачі автоматизованого контролю і перавірки данних на їх достовірність.
Рішення задач по обліку товарів ,їх відвантаження і реалізаціції в умовах розподільної системи обробки данних організується в регламентному режимі і режимі запиту.
Регламентний режим забезпечує отримання данних у виді машинограм в повному об'ємі.
В режимі запиту дані видаються по вимогам користувача.Запитна інформація може бути представлена в виді показу на екрані дисплею ,або в виді машинограм.
Технологічний процес харектерезіється трьохрівневим структурним меню.
АРМБ по обліку товарів ,їх відвантаження і реалізації першої категоріі функціонує на третьому рівні меню.Перше меню (головне меню) АРМБ першої категорії складаються зтаких функцій ,як : вихід; рахунок-накладна ;платіжна вимога-доручення;карточка обліку товарів ;квитанція відвантаження товарів ;книга реєстрації рахунків-накладних; нормативно-справочна інформація ;ведення інформаційної бази ;вихідна інформація.
Першим етапом роботи на АРМБ являється формування нормативно-справочної інформації, зцією ціллю в головному меню вибирається функція "Нормативно-справочна інформація" і на другому рівні відображається перелік цієї інформації :вихід;номенклатура-цінних товарів ;справочник внутрішніх організацій ;справочник текстових постійних; справочник договорів по поставкм товарів ; справочник користувачів ; справочник торгових націнок.
При наборі одного з перелічених справочників на третьому рівні меню відображається їх структура.Справочник номенклатура-цінних товарів має таку структуру :група товарів ;номенклатурний номер; марка ;найменівання товару; одиниця виміру ;ціна за одиницю в національній грошовій одиниці і віноземних валютах ;синтетичний облік.
Даний справочник необхідний для оцінки товарів в грошових одиницях ,а також для автоматизованого проставлення рахунку.
Справочник внутрішніх організацій має наступну структуру: код внутрішньої організації ,найменування організації ,адреса і банківські реквізити організації.Цей справочник використовується всистемі для організації обліку відвантаження ,виписки платіжних вимог-допучень ,в розрізі платників ,а також для відображення і аналізу реалізації товарів.
Справочник текстових постійних необхідний для автоматизації виписки платіжних документів.Структура даного справочника: текст (наприклад оплата телеграфом і т.д.), код постійних даних.
Справочник договорів по поставці товарів має наступну структуру: код фондодержателя,код покупця ,номенклатурний номер, найманування ,план поставок по місяцях(кількість) ,сума планових платежів ,передбачених договором.Цей справочник необхідний для аналізу поставок товарів ,а також визначення отриманих сум і здійснення прогнозу по отриманню грошових засобів за товари.
Справочник користувача необхідний для оформлення платіжних документів в залежності від поставника товарів.Структура справочника: код користувача, найменування підприємства,адреса і банківські реквізити підприємства.
Справочник торгових націнок необхідний для оцінки товарів з рахунком націнок підприємства і виписки платіжних документів.Даний справочник має наступну структуру: код товару ,процент націнок і суму.
Після набору нормативно-справочної інформації бухгалтер здійснює формування первинних даних , а також при необхідності здійснює друк первинної інформації.
Для набору залишків товарів на складах на дату впровадження бухгалтер набирає функцію "Карточка обліку товарів".На другому рівні меню відображається структура карточки складського обліку.Пореквізитно бухгалтер здійснює ввід залишків по кожному номенклатурному номеру.
Відображення інформації на карточці обліку товарів здійснюється автоматизовано по мірі приходу і відвантаження товарів з внесенням залишку по кожному номенклатурному номеру товару.
При наборі функції "Ведення інформаційної бази"здійснюється в меню другого рівня наступної інформації:копіювання інформації для архівного зберігання ,відновлення інформації,перзапис інформації в інші АРМ,вихід.
Даними функціями користуються при перезаписі інформаціїабо при її відновленні.
При наборі функції "Вихідна інформація"відображається перелік вихідної інформації: вихід, відомість руху товарів на складі в номенклатурному розрізі, відомість аналітичного обліку, відомість аналізу відвантаження товарів.
При наборі функції "відомість аналітичного обліку"здійснюєть формування і відображення в режимі запиту накопичченої інформації з початку звітного періоду по кожному номенклатурному номеру.
Для здійснення аналізу руху товарів бухгалтер вибирає функцію"Відомість аналізу відвантаження товарів".Згідно цієї відомості аудитор аналізує і дає конкретні пропозиції по недопоставкам товарів.Дана відомість дає можливість підприємству недопустити штрафних санкцій, а також своєчасно розрахуватись з заказами по заключених договорах.
Після формування інформації на АРМБ першої категорії здійснюється перезапис в АРМБ другої категорії.Головне меню АРМБ другої категорії має наступну форму:вихід, нормативно-справочна інформація, вихідна інформація, ведення інформаційної бази.
При наборі функції "Нормативно-справочна інформація"на другому рівні меню відображається перелік нормативно-справочна інформації: вихід, справочник плану випуску продукції,справочник рахунків бухгалтерського обліку, справочник статей обліку, база знань.
При наборі в головному меню функції "Ведення інформаційної бази" на другому рівні меню АРМБ відображається наступна інформація: вихід, перезапис інформації для архівного зберігання, відновлення інформації, перезепис інформації в інші АРМБ і інформаційну систему АСУП.
Всі функції призначені для перезапису або відновлення інформації ,яка формується в АРМБ другої категорії.
Вихідна інформація на АРМБ другої категорії містить наступний перелік: вихід, відомість відвантаження, відпуску і реалізації товарів,відомість визначення результатів від реалізації товарів, моделювання рентабельності товарів[16].
Відомість відвантаження, відпуску і реалізації товарів використовується бухгалтером для визначення суми відвантажених і реалізованих товарів, а також для визначення неоплачених товарів.Аудитор шляхом аналізу інформації по даній відомості здійснює перевірку законносіт здійснення господарських

 
 

Цікаве

Загрузка...