WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

вартість товару в межах товарної націнки:
Дебет 946"Втрати від зенцінення запасів"
Кредит 28 "Товари" 24(Ж№5)
Списано суму на якузменшено вартість товару, за рахунок торгоаої націнки:
Дебет 285 "Торгова націнка"
Кредит 946"Втрати від знецінення запасів" 24(Ж№5)
МПП "Смак" переоцінка робиться не дуже часто так як їхні товари користуються попитом серед споживачів.Так як конкуренти застосували більш прогресивні форми торгівлі МПП "Смак" необхідно було зробити переоцінку своїх товарів за рахунок зниження ціни в межах торгової націнки.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ У ТОРГІВЛІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ОБЛІКУ
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності підприємство проводить інвентаризацію майна, коштів, товарів і фінансових зобов'язань. Відповідальність за її організацію несе керівник підприємства.
Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майнових зобов'язань, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником підприємства, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності й стану товару у торгівлі, перевірка фактичної наявності товару за даними бухгалтерського обліку, врегулювання інвентаризаційних різниць та відображення результатів інвентаризації у передаточному балансі.
Інвентаризація проводиться на перше число місяця, в якому здійснюватиметься оцінка товару.
Для проведення інвентаризації товару в торгівлі затверджується склад інвентаризаційної комісії. До складу інвентаризаційної комісії повинні обов'язково входити керівник і головний бухгалтер підприємства.
До початку перевірки фактичної наявності товарів в торгівельних підприємствах інвентаризаційна комісія повинна: перевірити наявність грошей в касах і порахувати виручку дня; відібрати документи: у касирів - останній касовий звіт і у матеріально-відповідальних осіб - останні товарні звіти (якщо вони не здані в бухгалтерію) з виведеними на момент інвентаризації залишками цінностей по даним обліку і розписки про те, що до початку інвентаризації всі приходно-розходні документи включені до звіту, здані в бухгалтерию або передані інвентаризаційній комісії і що ніяких документів і наявності грошей на руках у них не залишилось; перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів.
Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові та видаткові документи, що дадаються до реєстрів (звітів) із зазначенням "До інвентаризації на _____(дата)". Для бухгалтерії ці документи є підставою для визначення залишків цінностей на початок інвентаризації за даними обліку.
Наявність цінностей при інвентаризації встановлюється шляхом обов'язкового перераховування, зважування та перемірювання. Нарозпаковані товари роздрібної торгівлі повинні бути розкриті і перевірені як по кількості, так і по якості. Запакований товар не належить розпаковці у випадках, коли розпаковка товару може визвати пониження його якості і коли запакований товар зберігається в захищеній тарі за пломбами постачальників.
Інвентаризація фактичних залишків повинна проводитися в присутності матеріально-відповідальних осіб підприємства. Забороняється проводити інвентаризацію в неповному складі інвентаризаційної комісії та заносити до опису дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності[5].
Якщо інвентаризація товарів у приміщенні, де вони зберігаються, не закінчена протягом одного дня,- вона має бути закінчена протягом наступних днів.
Бланки інвентаризаційного опису, акта інвентаризації, звіряльної відомості можуть бути заповнені як ручним способом, так і засобами обчислювальної та іншої оргтехніки.
В інвентаризаційному описі найменування товарів та їх кількість подається за номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих в обліку.
На кожній сторінці інвентаризаційного опису вказуються прописом число порядкових номерів товарів та загальну кількість у натуральних вимірах товарів, що записані на цій сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах) вони відображені.
В бухгалтерському обліку результати інвентаризації відображаються наступним чином:
Відображено відображено суму нестачі у складі витрат зітного періоду:
Дебет 947 "Нестачі і втрати від рсування цінностей"
Кредит 281 "Товари на сладі" 123 (Ж№5)
Віднесено на винну особу суму фактичної нестачі:
Дебет 375"Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
Кредит 716 "Відшкодування раніше списаних активів" 123(Ж№6)
Нараховано суму що підлягає сплаті до бюджету:
Дебет 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
Кредит 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 24,6(Ж№6)
Відображено результат від проведеної інвентаризації:
Дебет 791"Результат основної діяльності"
Кредит 947"Нестачі і втрати від псування цінностей" 123 (Ж№5)
У цих документах ніяких помарок і підчисток не допускається. Інвентаризаційні описи підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальними особами.
У документах, якими оформлюється списання втрат і понаднормові нестачі цінностей, повинні бути зазначені вжиті заходи щодо запобігання таких нестач і втрат.
Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджується керівником підприємства з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчена інвентаризація, а також і в річний звіт.Матеріали інвентаризації (описи, акти. звіряльні відомості, протоколи) оформлються не менш як у двох примірниках.
10.ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ У ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАОСБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Автоматизована система обробки економічної інформації по обліку товарів ,її відвантаження і реілізації з використанням АРМ бухгалтера передбачає рішення таких задач , як:облік руху товарів на складі ,облік відвантажених (відпущених) , облік реалізованих товарів ,управлінський облік ,аудит обліку товарів ,їх відвантаження і реалізації.
Рішення задачі обліку руху товарів на складі забезпечує отримання данних про поступлення товарів на склад в натуральному і вартісному вираженні ,а також забезпечує аналітичний облік залишків товарів на складах в натуральному і вартісному вираженні .Крім того забезпечуєтьсся отримання даних про випуск товарів для управління[16] .
Рішення задачі обліку відвантаження (відпуску) продукції передбачає :
отримання данних провідвантаження товарів покупцям ,асортимент договори, в натуральному і вартісному вираженні;
отримання данних про виконання робіт і послуг;
формування данних для обліку і управління

 
 

Цікаве

Загрузка...