WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

витрат. У випадку, якщо комісійна винагорода оплачується не з поточного рахунку комітента, а залишається у комісіонера, сума комісійної винагороди збільшує дохід комітента, а сума винагородивключається до складу його витрат на збут.
Повнота і достовірність розрахунків з комітентами порівнюється з сумами, виплаченими комітентам за звітом касира, і сумами, відображеними по оборотній відомості реалізації товарів.
Витрати комісійного магазину відображаються на рахунках 92 Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної діяльності", по дебету яких відображаються суми понесених витрат, по кредиту - їх щомісячне списання в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".
8.ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Під час перебування на балансі товари оцінюються за тією ж вартістю ,за якою були оприбутковані,у відповідності до наказу про облікову політику підприємства.Така оцінка може змінитись у випадку,якщо з будь-яких причин реальна вартість цих товарів зменшується (внаслідок фізичних пошкоджень або кон'юктури ринку ).Тоді у відповідності до принципу найменшої оцінки (обережності в оцінці)товари будуть обліковіватись за їх реальною вартістю.
В умовах ринкової економіки для успішного ведення господарської діяльності підприємство повинно своєчасно і правильно реагувати на зміни,які відбуваються на ринку товарів.Одним із основних механізмів ,за допомогою яких підприємство може впливати на ситуацію,є формування ціни товару.В свою чергу при формуванні ціни товару не останню роль відіграє його переоцінка.
Товари слід систематично переоцінювати з метою визначення найменшої вартості - первісної або чистої вартості реалізації.Тому в дебет рахунку 902 буде відноситися облікова вартість товарів,що дорівнює первісній (купівельній) вартості (якщо товар не переоцінювався) або чистій вартості реалізації(якщо товар було уцінено).
Уцінка товарів проводиться у відповідності до Положення про порядок уцінки і реалізації продукції,яка залежалась,із групи товарів широкого вжитку , продукції виробничо технічного призначення і надмірних товарно-матеріальних цінностей[6].
Результати переоцінки фіксуються в описі-акті.
Уцінці підлягають такі товари:
товари широкого вжитку і товари виробничо-технічного призначення ,які залежались (не мають збуту більш трьох місяців і не користуються попитом у споживачів);
товари і продукція ,які частково втратили свою первісну якість;
надмірні товарно-матеріальні цінності (матеріали , комплектуючі вироби ,інші мвтеріальні цінності ) ,які більше трьох місяців не можуть бути використані для виробництва продукції ,оскільки таку продукцію виготовляти не доцільно внаслідок відсутності попиту на неї як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку.
В силу різних причин (зниження попиту на товар,наявність у конкурентів аналогічного товару більш високої якості ,використання конкурентами прогресивних форм торгівлі (виокристання систем знижок ,безкоштовна доставка та ін.))підприємство змушене знижувати ціну на товар.
Тут можливі два варіанти:регулювання ціни за допомогою зміни суми торгової націнки і переоцінка товару.
Якщо зниження ціни здійснюється в межах норм тогової націнки , сума, на яку здійснено зниження ціни в бухгалтерському обліку відноситься на зменшення торгової націнки.
Якщо ж прийнято рішення про проведення уцінки ,суму уцінки,яка перевищює суму торгової націнки необхідно відобразити в податковому обліку.
Для виявлення товарів і продукції, що підлягають уцінці, та проведення уцінки керівник підприємства затверджує комісію, до складу якої, як правило входять: заступник керівника підприємства, головний бухгалтер, товарознавець (якщо є). Уцінка товарів, що залежалися на базі проводиться за даними інвентаризації. Керівник бази може прийняти рішення щодо уцінки продукції за станом на перше число місяця за даними обліку. Не підлягають уцінці товари, що залежалися із запасів товарно-матеріальних цінностей, які віддано під заставу, знаходяться у резерві або на відповідальному зберіганні.
На підставі аналізу даних про наявність товарів, що залежалися, скоригованих на суми їх реалізації після проведення інвентаризації, комісія, яка повинна проводити уцінку, складає переліки цих товарів.
У переліках вказується назва товару, кількість, роздрібна ціна товару, назва підприємства виробника та пропозиції щодо розміру уцінки. Комісія також виявляє товари, що підлягають уцінці у зв язку з частковою втратою первісної якості.
Переліки товарів, що підлягають уцінці подаються на розгляд керівнику торговельного підприємства для прийняття рішення. Товари, на які термін придатності закінчився, можуть бути уцінені до ціни можливої реалізації, якщо вони не втратиі товарного вигляду і придатні для використання за висновком відповідальні організацій (Торгово-промислова палата України та її регіональні організації областях).
Результати уцінки відображаються в тому місяці, в якому було складено опис-акт уцінки. Сума уцінки вказаних в опис-актах товарів відноситься до зменшення торгівельних надбавок уцінених товарів фонду дооцінки товари матеріальних цінностей, а не при достатності цих джерел - на результа фінансово-господарської діяльності підприємства.
Переоцінка залишків товарів по роздрібним цінам проводить згідно Інструкції Міністерства фінансів про порядок переоцінки товарів та матеріальних цінностей у зв язку зі зміною роздрібних цін і про розрахунків результатів переоцінки. Переоцінка товарів по роздрібним цінам і розрахунковій оптовій вартості проходить по окремим актам (по роздрібній оптовій вартості)[15].
Результати переоцінки товарів по роздрібним цінам робляться бухгалтерському обліку слідуючим записом.
На складах та базах, якщо річна інвентаризація проводилася в кварталі переоцінку товарів рекомендуєтсья провести по перевіреним даним бухгалтерського обліку, звіреними даними матеріально-відповідальних осіб.
Акти по переоцінці товарів, по яким розрахункові роздрібні ціни створюються шляхом націнки на оптову ціну (вартість), додають окремо по переоцінці товарів за оптовими цінами і за розрахунковими роздрібними цінами на продукцію.
Суми дооцінки при наявності затверджених нормативів по групах (видах) матеріалів і товарів виготовляються по нормованій групі.
В бухгалтерському обліку здійснення переоцінки відображається наступним чином:
Оприбутковано товар:
Дебет 28 "Товари"
Кредит 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 200 (Ж№3)
Відображено податковий кредит:
Дебет 641 "Розрахунки за податками"
Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 40(Ж№3)
Нараховано ПДВ за одержаний товар:
Дебет 28 "Товари"
Кредит 285 "Торгова націнка" 40 (Ж№5)
Нараховано торгову націнку :
Дебет 28 "Товари"
Кредит 285 "Торгова націнка" 24 (Ж№5)
Зменшено

 
 

Цікаве

Загрузка...