WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

здає юридична особа, необхідно надати товарно-супровідні документи, а також інформацію про товари.
Приймання на комісію нових товарів від юридичних осіб або приватних підприємців (крімфізичних осіб - громадян) здійснюється тільки при наявності сертифіката якості.
Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, приймаються на комісію при наявності санітарно-гігієнічної експертизи на імпортну продукцію.
При прийманні товару на комісію, комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію в двох примірниках і товарний ярлик (перший примірник квитанції видається комітенту, другий здається в бухгалтерію комісіонера).
В тому випадку, якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару, то всі товари вносяться в одну квитанцію, проте товарний ярлик виписується на кожну одиницю товару. Квитанції і ярлики повинні бути під одним номером. Книга квитанцій розграфлена на квитанцію, корінець квитанції і товарний ярлик, які виписуються через копіювальний папір одночасно.
В квитанції і товарному ярлику відносно нових товарів вказуються -наявність сертифікату відповідності (його копії) або іншого документу, що підтверджує якість, гарантійний строк та ін.
Для товарів, які були у вжитку, обов'язково потрібно вказати дефекти, з якими товар прийнятий, наявність гарантійного строку, тари, пломб тощо.
Квитанції є бланками суворої звітності, в цих документах не допускаються виправлення. Якщо при оформленні квитанції допущена помилка, то квитанція з надписом "анульовано" разом з товарним звітом передається в бухгалтерію.
Одночасно з прийняттям товару спеціаліст-оцінщик зобов'язаний занести його в оціночно-здавальну відомість, перший примірник якої залишається в бухгалтерії, а другий передається матеріально відповідальній особі.
Забороняється господарюючому суб'єкту залишати на зберігання товари, не прийняті на комісію.
При прийманні товарів на комісію, за згодою між комітентом і комісіонером, встановлюється ціна на товар. При цьому господарюючий суб'єкт повинен проінформувати комітента про існуючі ціни на товари, кон'юнктуру ринку та попит населення на аналогічні товари.
Комітент в письмовій формі зобов'язаний дати свою згоду з умовами здавання товару на комісію, Продажу і умовами повернення нереалізованого товару шляхом підпису обох примірників квитанції. В протилежному випадку комісіонер має право відмовити в прийманні товару.
Для обліку товарів, переданих на комісію, застосовується субрахунок 283 "Товари на комісії". По дебету цього субрахунку відображається вартість товарів, переданих на комісію за договорами комісії, що не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості, по кредиту -списання собівартості товару після його реалізації. Сальдо по субрахунку 283 показує вартість переданих на комісію нереалізованих товарів[12].
Аналітичний облік товарів, переданих на комісію, ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)-комісіонерами.
Для обліку товарів, прийнятих на комісію, застосовується позабалансовий рахунок 024 "Товари, прийняті на комісію". По дебету цього рахунку обліковуються товари, одержані в межах договорів комісії без передачі права власності на такі товари, по кредиту - вартість реалізованих і повернених комітентам товарів, а також суми їх уцінок.
Синтетичний облік товарів, прийнятих на комісію, ведеться за цінами, узгодженими з комітентом товарів.
Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію, ведеться за видами товарів і комітентами.
Обсяг реалізації товарів відображається на рахунку 70 "Доходи від реалізації", субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
По кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації"" відображається виручка, що надійшла в касу магазину за реалізовані товари за продажними цінами, по дебету - суми, що належать комітенту за реалізовані товари.
Різниця між кредитовим і дебетовим оборотами по рахунку 70 "Доходи від реалізації" складає суму комісійної винагороди магазину. Комісійна винагорода магазину одержується за рахунок комітента і призначена для покриття витрат комісійного магазину.
Комісіонерам необхідно визначитись з тим, як відображати свої доходи: з врахуванням або без врахування суми коштів від реалізації, яка призначена передачі комітенту. Але податкові зобов'язання при цьому повинні нараховуватися комісіонером з повної суми доходу.
У випадку реалізації товарів, що належать комітентам, які не мають постійного місця проживання в Україні (менше 183 днів) або іноземним юридичним особам, що не мають поточного рахунку в комерційних банках України, а також у випадку реалізації товарів, по яких не встановлений адресат їх поставки, акцизний збір утримується з джерела виплати доходів. При цьому складається проводка: дебет рахунку 70 "Доходи від реалізації" в кореспонденції з рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами".
Нарахування податку на додану вартість на комісійну винагороду також відображається по дебету рахунку 70 "Доходи від реалізації" і кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".
Сальдо рахунку 70 "Доходи від реалізації" (комісійна винагорода за вирахуванням ПДВ, що припадає на комісійну винагороду) щомісячно списується в дебет рахунку 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності".
Розрахунки з комітентами ведуться на субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", по дебету якого відображаються суми, що належать комітенту за продані товари, прийняті на комісію, а по кредиту - погашення цієї заборгованості магазином.
Відображення операцій з комісії у комісіонера наведено нижче.
Прийнято товари від комітента на комісію:
Дебет 283 "Товари на комісії"
Кредит 281 "Товари на складі" 9000 (Ж№5)
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ:
Дебет 643 "Податкові зобов'язання"
Кредит 641 "Розрахунки за податками" 2500 (Ж№3)
Відвантажено товари покупцю:
Дебет 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
Кредит 703"Доходи від реалізації робіт і послуг" 15000 (Ж№6)
Відображено суму ПДВ:
Дебет 703"Доходи від реалізації робіт і послуг"
Кредит 643 "Податкові зобов'язання" 2500 (Ж№3)
Нараховано заборгованість комітенту:
Дебет 703"Доходи від реалізації робіт і послуг"
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 9000 (Ж№3)
Списано чистий дохід на фінансові результати:
Дебет 791 "Результат основної діяльності"
Кредит 703"Доходи від реалізації робіт і послуг" 3500 (Ж№6)
Нараховано податковий кредиит по ПДВ:
Дебет 641 "Розрахунки за податками"
Кредит 644 "Податковий кредит" 1800 (Ж№3)
Для комітентів комісійна винагорода вважається витратами. Згідно з вимогами П(С)БО 16 [9] комітент повинен відображати комісійну винагороду в складі

 
 

Цікаве

Загрузка...