WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат

Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі (Курсова) - Реферат


Курсова робота
Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі
ЗМІСТ
Стор.
Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Економічна сутність запасів, їх склад та характеристика товарів у торгівлі……………………………………………………………………………6
2. Оцінка товарів у торгівлі………………………………………………………..11
3. Облік надходження товарів в оптовій і роздрібній торгівлі………………….17
4. Облік товарів на місцях їх зберігання та реалізації……………………………22
5. Облік товарів у бухгалтерії……………………………………………………...26
6. Порядок визначення та облік торгівельних надбавок…………………………33
7. Облік товарних операцій в комісійній торгівлі………………………………..37
8. Облік переоцінки товарних запасів…………………………………………….42
9. Порядок проведення інвентаризації товарів і тари та відображення їх результатів в обліку…………………………………………………………..45
10. Особливості обліку товарів у торгівлі в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки……………………………………48
Висновки……………………………………………………………………………53
Список використаних джерел……………………………………………………..58
Додатки……………………………………………………………………………..61
ВСТУП
Господарський облік - це облік господарства, облік господарської діяльності підприємства,суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацию і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі.
Бухгалтерський облік в промисловості, як і в інших галузях народного господарства, є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності.
Господарство України складається з галузей- промисловості,, сільського господарства, будівництва, торгівлі, транспорту та ін. Кожна галузь складається з окремих підприємств і організацій. До них належать заводи, фабрики, шахти, колгоспи, радгоспи, фермерські господарства, торговельні підприємства.
Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю. Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби - будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти. Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Затрати праці включаються разом з матеріальними затратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних виробів, уречевлюються в них.
Господарська діяльність складається з господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції. На виробничому підприємстві характерні операції з закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності процес заготівлі, операції з виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів утворюють процес виробництва; операції з продажу вироблених виробів належать до складу процесу реалізації.
Кожне підприємство веде господарську роботу за розробленим ним планом або за встановленим для нього державним планом.
Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю.
Мета курсової роботи- облік наявності та руху товарів у торгівлі.
Завданням курсової роботи є розкриття економічного змісту товарів у торгівлі та їх характеристика, оцінка товарів у торгівлі; порядок визначення та облік торгівельних надбавок; облік товарів на місцях їх зберігання та реалізації; обпік товарів у бухгалтерії; переоцінка товарів у торгівлі та їх облік в умовах інфляції; порядок проведення інвентаризації товарів у торгівлі та відображення їх результатів у бух.обліку; особливості обліку товарів у торгівлі в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Існуюча економічна література в повній мірі висвітлює питання обліку наявності та руху товарів у торгівлі. Дослідженнями цієї теми займаються автори:Ткаченко Н.М., Грабова Н.Н., Ю.Г.Кривоносов.
Базою дослідження даної роботи та базою застосування теоретичних знань являються дані малого приватного підприємства "Смак". Це підприємство знаходиться в місті Тернопіль та обслуговується в акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку України м. Тернополі рахунок 26006301210055, МФО 321217, ЗКПО 019981425.
Головним завданням підприємства є оптова та роздрібна торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Основна мета МПП "Смак"- виявлення обсягу придбаних товарів, їх реалізація; додержання Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні; облік, аналіз і повсякденний контроль за виконанням завдань виробництва в розрізі кількості, якості і асортименту продукції згідно з вимогами замовників; облік, аналіз і контроль за мірою праці та її оплати; облік, аналіз і контроль за відвантаженням і оплатою продукції; контроль за станом рентабельності виробництва продукції і рентабельності підприємства. Це підприємство - прибуткове, тому воно може себе повністю забезпечити.
Мале приватне підприємство "Смак" характеризується наступними техніко- економічними показниками:
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники МПП "Смак" за 2000-2001р
показник 2000 р.
2001 р.
Відхилення
Статутний каппітал, тис.грн.
6,6
6,6
--
Дохід від реалізації основної продукції ,тис.грн. 362,3
726,4
+364,1
Чистий доход від реалізації основної продукції ,тис.грн.
301,9
605,4
+303,5
Собівартість реалізованої родукції,тис.грн. 271,7 583,1
+311,4
Витрати на збут ,тис.грн.
5,3
2,8
-2,5
Валовий прибуток ,тис.грн.
30,2
22,3
-7,9
Нерозподілені прибутки(непокриті збитки),тис.грн. 17,9 -4,4 -22,3
Фонд оплати праці працівників , тис.грн.
25,0
111,0
+86,0
Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновки,що МПП "Смак" є прибутковим підприємством .Товари які реалізує МПП "Смак" користуються попитом серед споживачів про, що свідчить збільшення доходу від реалізації основної продукції на 100,4 % за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів на протязі звітного періоду порівняно з попереднім.Внаслідок зменшення витрат на транспортування товарів витрати на збут зменшились на 48,2 %. Витрати на оплату праці працівників збільшились на 366,66 % за рахунок підвищення заробітної плати на 23,5 % та збільшення чисельності працівників.
Основні джерела обліку, що використовуються при написанні курсової роботи: баланс підприємства форма 1(дод.А), звіт про фінансові результати форма 2(дод.Б), Ж № 1(дод.В), Ж №3 (дод.Г) , Ж № 6 (дод.Д), звідний ж/о № 5 (дод.Е), накладні (дод.Ж), касова книга, довіреність (дод.З), товарно-транспортні накладні (дод.К), рахунки-фактури (дод.Л), касові ордери,податкові накладні (дод.М) та інші документи.
1.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАПАСІВ ЇХ СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРІВ У ТОРГІВЛІ
Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною

 
 

Цікаве

Загрузка...