WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат

також використовувати фіксований, а не гнучкий стиль управління фінансами.
З психологією грошей пов'язана проблема багатства і бідності. В економічній реальності людина перебуває у двох сферах - духовній і речовій. Гроші є узагальненою формалізованою стороною речового світу. Наявність різних речей у людей встановлює між ними певну ієрархію, яку вони сприймають природно і прагнуть посісти в ній певне місце.
Соціальна стратифікація за ступенем багатства і кількістю власності супроводжується соціальною нерівністю - фундаментальною ознакою сучасної цивілізації. Відносини в суспільстві через соціальну нерівність завжди перебували у стані хиткої рівноваги. Вона порушувалась у випадку погіршення життя бідних, посилення тиску на них (межею бідності зараз вважається можливість витратити не менше $4 на день). Римські цезарі підгодовували плебс. Егалітаристи ХІХ століття намагались обгрунтувати теорію прагнення до рівності, яка супроводжувалась б "підтягуванням" життя бідних, але без знищення багатих. Лише у ХХ столітті в масовому масштабі почала здійснюватися соціальна політика. Як відомо, в процесі розвитку суспільства багаті багатіють, а бідні бідніють, рівновага між ними практично не досягається ніколи. Тому соціальні програми мають бути максимально гнучкими й адаптованими до національних особливостей країни.
В. Ойкен висунув концепцію соціально обгрунтованої економічної політики. Для більшості людей важливо досягти справедливого розподілу, який здійснюється відповідно до граничної продуктивності факторів виробництва. Суть його в тім, що кожна людина і соціальна група мають кінцеву межу потреб. Їх досить задовольнити для відчуття рівності.
Слід відзначити, що застосовувати соціальні програми схильні здебільш багаті країни і багаті люди. В бідних країнах ставлення до бідних зневажливе. Отже, проблема багатства і бідності є також проблемою ставлення, тобто психологічною. Діапазон ставлення до бідних починається від повної зневаги, ненадання жодної допомоги для поліпшення їхнього становища до прийнятних стандартів життя (соціальні програми, фонди, благодійність). Ставлення до багатих також різне у різних верств населення і в різних соціально-економічних та історичних умовах. Уявлення про багатство пов'язане з уявленням про соціальну нерівність. Можна сказати, що соціальні класи і відносини власності відтворюють себе (культурне відтворення) через повторення різних практик споживання і стилів життя, через інтерналізацію асоційованих систем цінностей і способів категоризації соціального світу.
Інформацію про бідних і багатих несуть матеріальні блага, гроші, речі, які формують складну систему соціальних символів. Власні речі символізують не тільки особисті якості індивіда, але й групу, до якої він належить, його соціоекономічне становище. Наприклад, вибір людиною марки "Reebok" може створювати уявлення, що людина спортивна і прагне до статусу середнього класу. Речі відкриті для різних значень. Американські дослідники Чикзентміхлі і Рохберг-Хальтон розглядають символічне значення речей як баланс між двома символічними силами: диференціації (виокремлення власника із соціального контексту, підкріплення його індивідуальності) і схожості (річ символічно виражає інтеграцію свого власника з соціальним контекстом). Різні культури по-різному урівноважують ці сили. Наприклад, у західній культурі домінує індивідуалізуюча сила.
Роль матеріальних предметів як частини уявлюваного світу була показана в етнографічній праці Кофі (Caughey J. L., 1984). Уявні функції речей розвиваються як продовження дії з ними. Торкл (Turkle, 1984) досліджував відносини з такими об'єктами, як комп'ютер. Автор вважає, що вони можуть впливати символічно внаслідок зв'язку з культурними міфами, в яких річ виступає носієм тривог, емоцій, роздумів людей.
Отже, в матеріальних благах втілено не тільки їх очевидне функціональне або комерційне призначення. Матеріальне становище людини має велике значення не тільки для самої неї, а й впливає на її образ в очах інших людей. Багаті сприймаються щасливими, здоровими, добре пристосованими до життя. Бідні - нещасні й непристосовані, ліниві.
Якщо матеріальні блага засвідчують соціоекономічне становище і належність до соціального класу, то уявлення людей про власність, практику споживання і стиль життя неухильно тягнуть за собою уявлення про стратифікацію і соціальну нерівність. Наприклад, меблі в квартирі свідчать не тільки про смаки їх хазяїна, але й інформують про рівень його прибутку, належність до певного класу.
Дослідники, які аналізують економічну соціалізацію, стверджують, що символічний вимір речей, продуктів споживання розпізнають навіть діти 5 - 6 років, а в 10 - 11 років вони повністю розуміють їх соціальний підтекст. Здоровий глузд нашого сприйняття економічного світу включає в себе, зокрема, соціальні уявлення про матеріальні об'єкти як символічне виявлення ідентичності і статусу.
Власність може символізувати соціальну або політичну належність, слугуючи, наприклад, знаками контркультури або підтримки якогось руху (хоча б фемінізму). Але найбільше власність, матеріальні блага індивіда можуть впливати на уявлення інших про його статус, належність до певного класу. Наприклад, в одному з експериментів було продемонстровано, що певні набори одягу визначають схожі судження про соціоекономічний статус їх власника [20]. В одному з досліджень респондентів просили оцінити фотографії дорослих людей, яких було зображено в типовій для середнього класу обстановці. Люди з більш багатої обстановки отримували не тільки вищі оцінки соціоекономічного статусу, але й сприятливіші судження про особистісні якості [20].
Англійська дослідниця Х. Диттмар [20] провела такий експеримент. Студентів просили прочитати опис людини, нібито запозичений з художньої літератури. Описи власності варіювалися так, що головний герой зображувався або в багатій, або в небагатій обстановці. Респонденти відповідали, що одне оточення говорить про вище матеріальне становище, ніж інше. За цим параметром оцінки особистісних якостей головного героя дуже відрізнялись: рівень управління своїм життям і самооцінка людей підвищується зі збільшенням багатства, в той час як сердечність і експресивність зменшуються.
Проблема зв'язку особистісної і соціальної ідентичності з об'єктами володіння і власності останнім часом цікавить багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників. Так, Камптнер (Kamptner, 1989) розробив типологію символічних функцій об'єктів володіння. Вонирозглядаються з точки зору підтримки особистості ідентичності: включають особисту історію, ідеальний образ себе, значимих інших, самовираження. Є предмети власності, які символізують трансцендентні аспекти ідентичності. Принтайс (Prentice D. A., 1987) увів відмінності між інструментальними і символічними функціями володіння річчю. Інструментальні дозволяють людям управляти середовищем відповідно до їхніх потреб. У дослідженні Фарбі (Furby, 1978) [35] представлено розробку цього питання. Її аналіз показує, що ці поняття не завжди легко розвести. Буває, що, здавалося б, інструментальний об'єкт, наприклад, ваза, інколи має символічну функцію. Вказані роботи сфокусовані на ставленні до речей індивідуума. Лунт і Лівінгстоун

 
 

Цікаве

Загрузка...