WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат


Реферат на тему:
Сучасні напрямки досліджень в економічній психології
?
доктор філософських наук, професор,
завідуюча лабораторією соціальної психології
Інституту психології ім. Г. Костюка
АПН України
Психологія грошей
Проблема грошей традиційно розглядається в руслі економічної галузі знань. З точки зору економістів, гроші - це товар, спеціальна споживча вартість якого робить його загальним еквівалентом товарів, перетворюючи на капітал.
Окрім чисто економічних функцій (міра вартості, засіб обігу, платежу, нагромадження), гроші є фактором формування психіки людини у виживанні, існуванні, самозадоволенні, посіданні певної страти в суспільстві тощо. Психологія грошей - розділ економічної психології, що вивчає зміну психіки людей та їх поведінку внаслідок впливу грошей.
Без дослідження ролі грошей в психологічному розвитку особистості неможливо розкрити механізм реалізації особистісних інтересів, які прямо впливають на установки та мотивацію економічної діяльності людей. Як підкреслює російський економіст В. Автономов, гроші, поряд з іншими речами, можна вважати метою економічної поведінки. Через них людина задовольняє свої потреби, зокрема таку сутнісну, як потреба в свободі.
Дослідження психології грошей тільки-но розпочинаються, хоча ще в класичних психологічних школах можна знайти паростки таких наукових пошуків. Проте єдиної теорії чи якоїсь всеохоплюючої праці з психології грошей ще немає. Трапляються тільки окремі розвідки, в яких робляться спроби відстежити сприйняття грошей людьми, вплив грошей на переконання і установки людей, ставлення до грошей чоловіків і жінок, аналіз грошей як фактора любові і свободи [5].
В останнє десятиліття, з розвитком в нашій країні ринкових відносин, інтерес українських вчених до цієї проблеми зріс. З'явилися праці, в яких гроші досліджуються в зв'язку з соціалізацією особистості (Г. Авер'янова [2; 3], О. Козлова [30]). Є спроби системного аналізу закономірностей функціонування грошей в соціальній взаємодії з позицій соціологічного аналізу (С. Абрамова [1]).
Виходять друком і перші зарубіжні економіко-психологічні дослідження, в яких представлено "грошові" типології людей. Психологічний економічний тип особистості здебільш визначається ставленням людини до грошей. Так, економічний тип "скнара" має такі характеристики: його приваблює накопичення само по собі; він відчуває страх втрати грошей, недовіру до оточуючих; за допомогою грошей "скнара" відчуває себе захищеним. Економічний тип "марнотрат" характеризується так: безконтрольно витрачає гроші, особливо в періоди депресії; гроші для нього мають терапевтичний смисл, вони символ захисту, безпеки; "марнотрат" має низьку самооцінку і впевнений, що гроші її підвищують. О. Дейнека, розглядаючи проблему грошових типів особистості, використовує розробки, зокрема, таких авторів, як Н. Форман, Х. Голдберг і Р. Левіс. Спираючись на запропоновану ними типологію та доповнюючи її власними висновками, вона склала таблицю грошових типів людей.
Останнім часом з'явилися праці російських дослідників, у яких визначаються соціокультурні особливості ставлення до грошей, що проявляються в структурі витрат, у ставленні до гостей, до багатих і бідних співгромадян, до проблеми зрівняльного розподілу [51, с. 196 - 199]. О. Дейнека, розглядаючи структуру економічної свідомості, вважає важливим її компонентом ставлення до грошей [19; 18]. Без розуміння цього феномена важко зрозуміти механізм економічної поведінки людини.
Аналізуючи індивідуальні та групові відмінності поведінки людей, які виявляються в зв'язку зі ставленням до грошей, психологи отримали цікаві результати. Зокрема, тестуванням учнів, ще не включених у всі стадії виробництва, було виявлено домінування певних особистісних якостей в окремих економічних зв'язках. За допомогою модифікованої методики Р. Кеттела вдалося з'ясувати, що діти з високою самооцінкою надають менше значення факторові грошей, а з низькою - ховаються за гроші, прагнуть за їх допомогою зміцнити свій статус хоча б у власних очах [18].
Завдяки тестуванню школярів отримано дані, які показують зв'язок між витратами грошей і властивостями особистості. Високий самоконтроль виражається в сильнішому фінансовому самоконтролі, а соціальна сміливість - у схильності до ризику. Тривожність знаходить вияв у занепокоєності з приводу витрат, економії і великому фантазуванні на тему грошей. В монетарній поведінці діти демонструють перевагу особистісних детермінант. Правда, потрібно зважити, що діти тільки-но вступають в певні економічні зв'язки. Та аналогічні явища спостерігаються і в групах дорослих.
Дослідження засвідчили, що люди довше зберігають здоров'я, залишаються психологічно урівноваженими і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задоволенні витрачати гроші. У осіб, які відмовляють собі у всьому, нижчі показники в особистісних фінансових досягненнях, розвивається песимістичність. Коли людина потрапляє в умови безгрошів'я, нестачі їх навіть на харчі, то її психіка починає деградувати.
Незадоволення матеріальним становищем має певні психічні наслідки. Нереалізовані потреби, борги, невеликі заощадження, невтішне порівняння себе з іншими, втрата фінансового контролю над життям можуть викликати тривожність, депресію, обурення, безпомічність і навіть серйозні захворювання. З'явилася фрустрація, пов'язана з деформацією сімейних фінансових відносин; наприклад, коли працює лише одна мати, а батько безробітний.
Особиста власність, можливості матеріального забезпечення впливають на сприйняття людини людиною. Гроші стають вагомим фактором порівняння однієї особи з іншою чи іншими. Відчуття себе багатим чи бідним впливає на формування спрямованості і професійного вибору особистості. За даними зарубіжних дослідників, брак грошей у молоді з бідних сімей спонукає її обирати професію, що обіцяє великий заробіток, організовувати власний бізнес. Коли такі молоді люди досягають певного статусу в суспільстві, то у них формується суворий, не схильний до емпатії характер.
Володіння грішми обумовлює різну поведінку людей у їх самоствердженні. Іноді гроші виявляються єдиним засобом зміцнити своє становище, суспільний статус чи сприйняття самого себе, змінити образ "Я". Вкладання грошей у нерухомість, купівля речей підтримує почуття самореалізації. Іноді для самозадоволення індивіда важливий сам факт володіння грішми. Як стверджував У. Джемс, особистість у широкому розумінні - це "Я" плюс капітал і готівка, зміна яких впливає на трансформацію "Я".
Психологія грошей є однією з центральних проблем економічної соціалізації, де гроші розглядаються як головний фактор, завдяки якому забезпечується входження індивіда в світ економіки.
Етапи формування ставлення особистості до грошей в процесі економічної соціалізації вперше визначив соціальний психолог Б. Стасі. Він показує, як у різних країнах у дітей формуються уявлення про гроші залежно від особливостей входження їх у світдорослих. В процесі соціалізації поступово змінюється уявлення індивіда про функціональне призначення грошей, що не може не позначатися на формуванні його особистості. В дитинстві гроші використовуються людиною для численних споживчих потреб в

 
 

Цікаве

Загрузка...