WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика чисельності, складу та руху населення - Контрольна робота

Статистика чисельності, складу та руху населення - Контрольна робота


85+ ________________________________________ ________________________________________
80-84 ________________________________________ ________________________________________
75-79
________________________________________ ________________________________________
70-74 ________________________________________ ________________________________________
65-69 ________________________________________ ________________________________________
60-64 ________________________________________ ________________________________________
55-59 ________________________________________ ________________________________________
50-54 ________________________________________ ________________________________________
45-49 ________________________________________ ________________________________________
40-44 ________________________________________ ________________________________________
35-39 ________________________________________ ________________________________________
30-34 ________________________________________ ________________________________________
25-29 ________________________________________ ________________________________________
20-24 ________________________________________ ________________________________________
15-19 ________________________________________ ________________________________________
10-14 ________________________________________ ________________________________________
5 - 9 ________________________________________ ________________________________________
0 - 4 ________________________________________ ________________________________________
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000
Таблиця 4. Вікова структура міського та сільського населення на 1 січня 2001 р.
Окреме місце посідає показник щільності (густоти) населення, осіб/км2, що відбиває ступінь концентрації розміщення населення по території. Щільність населення розраховується як відношення чисельності регіону до загальної площі території. Щільність населення в межах окремих регіонів, поселень істотно відрізняється, тому цей показник використовується в порівняльному тадинамічному аналізі. Проте щільності міського та сільського населення порівнюватися на можуть, оскільки площа території цих поселень визначається за різною методикою. Якщо щільність міського населення розраховується на площу, обмежену кордонами міста, то щільність сільського населення - на всю площу сільськогосподарських угідь, а не тільки на територію пунктів проживання.
Рух населення
Населення зазнає змін у часі завдяки його відтворенню та міграції.
Відтворення населення - це безперервне його оновлення за рахунок появи одних життів і зникнення інших. Ця заміна поколінь людей лежить в основі природного руху населення. Загальний абсолютний приріст (скорочення) чисельності населення розкладається на природний приріст ?е та ?М
Природний рух - процес, що змінює чисельність та склад населення шляхом його оновлення, а механічний рух за рахунок його територіального переміщення.
Статистика вивчає природний рух населення з метою визначення його абсолютних розмірів, оцінки рівнів та ступенів поширення серед окремих контингентів населення, тенденцій зміни природного руху та складових, а також порівняння інтенсивності цих процесів у регіональному аспекті. Для цього використовується система статистичних методів: екстенсивного та інтенсивного аналізу, а також моделювання.
Екстенсивний аналіз передбачає визначення абсолютних розмірів природного приросту та його складових, а саме: чисельності померлих, народжених за період (як правило, за один рік); чисельності зареєстрованих шлюбів та розлучень.
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. 489,9 482,8 431,7 307,5 345,0 310,5 344,9 274,5
На 1000 населення 9,6 9,3 8,4 6,0 6,8 6,2 6,9 5,5
Кількість зареєстрованих розлучень, тис. 183,4 192,8 198,3 193,0 188,2 179,7 175,8 197,3
На 1000 населення 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 4,0
Таблиця 5. Шлюби та розлучення
Зазначені абсолютні показники подаються як у цілому по країні, так і за окремими регіонами (областями, демографічними зонами) і видами поселення (міське, сільське). Вони наводяться також окремо за кожною статтю та віковою групою. Абсолютний розмір природного приросту визначається за формулою
?e = N - M,
де ?e - природний приріст чисельності населення за період (рік)
N - чисельність народжених за період (рік)
M - чисельність померлих за той самий період.
?e може набувати як додатних, так і від'ємних значень. Тривале зберігання від'ємного приросту призводить до депопуляції населення країни або її окремого регіону. Депопуляція - це процес систематичного скорочення чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик. Саме такий процес відбувається зараз в Україні.
На підставі абсолютної чисельності померлих, народжених, а також одружених і розлучених, поданих у розрізі статі, віку, за видами поселень та регіонами, розраховують відносні показники природного руху (коефіцієнти інтенсивності та порівняння протилежних явищ). До групи останніх належать коефіцієнт життєвості (Покровського):
КЖ = N · 100
M
Він показує, яке число народжених припадає на 100 випадків смертей. Також обчислюється коефіцієнт несталості шлюбів:
К = D · 100
C
де D - число одружених
С - число розлучених пар за рік.
Своєрідним індикатором соціально-демографічного стану країни є так званий індекс людського розвитку. Це узагальнююча характеристика, що обчислюється як середня арифметична проста з трьох нормованих середніх: середньої очікуваної тривалості життя при народженні середнього освітнього рівня та середнього рівня доходів. У свою чергу, середній освітній рівень визначається як середня арифметична зважена з середнього процента грамотності дорослого населення та сукупної частки тих, хто навчається в початкових, середніх та вищих навчальних закладах серед осіб молодших 24 років. При цьому ваги розподіляються в пропорції 2:1 на користь процента грамотності дорослих. Кожна нормована середня розраховується за формулою:
Pin = x' - xmin
xmax - xmin
де x' - середнє фактичне значення показника
xmin, xmax - відповідно мінімальна та максимальна межа нормування показника.
Використовують такі межі нормування показників: середньої

 
 

Цікаве

Загрузка...