WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічні ризики та методи їх вимірювання - Дипломна робота

Економічні ризики та методи їх вимірювання - Дипломна робота

вищенаведене визначення ризику в термінах втрат є його окремим випадком, коли мета системи - існування без втрат і збитків.
Якщо конкретизувати загальне визначення ризику для аналізу проекту, то метою системи є одержання очікуваного рівня доходності, а способом досягнення мети - реалізція даного проекту. Тобто, ризик проекту - це міра непевності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту.
З огляду на причини виникнення, проектні ризики поділяються на такі види:
- ризик, пов'язаний з нестабільністю законодавства і наявної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
- зовнішньоекономічний ризик (можливість запровадження обмежень на торгівлю й поставки, закриття кордонів тощо);
- ризикнесприятливих політичних змін у країні чи регіоні;
- ризик неповноти й неточності інформації проекту;
- ризик мінливості ринкової кон'юнктури;
- ризик природніх катаклізмів;
- виробничо-технологічний ризик (аварії, вихід з ладу устаткування, виробничий брак тощо);
- ризик непердбачуваності дій учасників проекту.
Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні.
Зовнішні ризики, у свою чергу поділяються на непередбачувані і передбачувані.
Зовнішні неперлбачувані ризики зумовлені:
- зміною політичної ситуації та непердбачуваними державними заходами регулювання у сферах землекористування, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту, охорони довкілля і т.д.;
- природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними змінами і т.п.);
- злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом;
- зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту.
Зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо.
Зовнішні ж передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До таких ризиків відносяться:
- ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підвищення на неї цін, зміну вимог споживачів продукції, посилення конкуренції тощо;
- операційний ризик, пов'язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом;
- ризик шкідливого екологічного впливу;
- ризик негативних соціальних наслідків;
- ризик зміни валютних курсів;
- ризик непрогнозованої інфляції;
- ризик податкового тиску.
Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов'язані зі зривом планів робіт і перевитратою коштів, та технічні, пов'язані зі зміною технології, погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д.
При аналізі ризиків важливо виділити групу ризиків, які можуть бути застраховані. Коли відбувається певна ризикова подія, інвестор має підстави сподіватися на відшкодування втрат, пов'язаних з цим ризиком.
До ризиків, які надаються до страхування, належать:
- прямі майнові збитки, спричинені демонтажем і переміщенням пошкодженого майна, повторним встановленням обладнання, неодержанням орендної плати;
- ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від нещасних випадків на виробництві, від захворювань, від пошкодження майна, від викладення транспортних засобів).
Вищенаведені види ризиків зустрічаються в будь-якому проекті. Для їх зниження використовуються методи управління ризиками, опис яких подано наприцінці цього розділу.
Проектні ризики зумовлені особливостями його життєвого циклу. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосувати метод експерних оцінок ризиків у різних фазах проекту.
При аналізі ризиків у передінвестиційній фазі оувнюють фінансово-економічну життєздатність проекту, організаційно-технічний потенціал, функції та завдання основних учасників, виконувані роботи й рівень гарантій по інвестиціях та кредитах.
В інвестиційній фазі оцінюють структуру управління проектом, перебіг реалізації проекту і якість виконання проектних робіт.
В експлуатаційній фазі оцінці підлягають фактори, які негативно влпивають на реалізацію проекту. Це затримка будівництва, перевищення витрат, непогодженість щодо фінансування, неспроможність контрагентів, втручання держави, виникнення збитків, підвищення цін на сировину та енергоносії, некваліфіковане управління персоналом.
Аналіз ризиків у передінвестиційній фазі лежить в основі вибору варіанта інвестуваня, однак при цьому прогнозуються ризики і в інвестиційній та експлуатаційній фазах.
Як приклад застосування методу експертних оцінок ризиків рекомендується нижче наведена схема.
Оцінка ризиків у різних фазах проекту
Фактор ризику Пріорітет
V Середня оцінка P Вага
W Ймовірність
P x W
1 2 3 4 5
1. Передінвестиційна фаза
1. Розробка концепції проекту (правильна, помилкова) 3 8 0.4 3.2
2. Ефективність інвестицій (ефект є, ефекту немає) 1 6 4 24
3. Місце розтащування об'єкта (доступне, важкодоступне) 3 5 0.4 2
4. Ставлення місцевої влади (констурктивне, деструктивне) 3 5 0.4 2
5. Прийняття рішення щодо інвестування (витрати мінімальні, вигоди максимальні) 3 7 0.4 2,8
Разом 34
?
1 2 3 4 5
2. Інвестиційна фаза
1. Платоспроможність фірми (стабільна, нестабільна) 1 9 4 36
2. Зміна в технічному й робочому проектах (немає змін, істотні зміни) 3 7 0.4 2.8
3. Зрив строків будівництва (немає, ризик значний) 2 9 2.2 19.8
4. Зрив строків поставок сировини, матеріалів, комплектуючих (немає, ризик значний) 2 8 2.2 17.6
5. Кваліфікація персоналу (висока, низька) 3 3 0.4 1.2
6. Підвищення цін на сировину, енергію, комплектуючі через інфляцію (понад 5%, понад 100%) 3 4 0.4 1.6
7. Підвищення вартості обладнання внаслідок влютних ризиків (понад 5%, понад 10%) 3 3 0.4 1.2
8. Невиконання контрактів партнерами (немає, ризик значний) 3 5 0.4 2
9. Підвищення витрат на зарплату (понад 5%, понад 100%) 3 4 0.4 1.6
10. Підвищення витрат у зв'язку з несподіваними державними заходами податкового і митного регулювання (немає, ризик значний) 3 8 0.4 3.2
Разом 87
?
1 2 3 4 5
3. Експлуатаційна фаза
1. Забезпеченість обіговими коштами (висока, низька) 3 6 0.4 2.4
2. Поява альтернативного продукту (конкурентоспроможність висока, низька) 3 5 0.4 2
3. Рівень інфляції (низький, високий) 3 4 0.4 1.6
4. Неплатоспроможність споживачів (незначний час, тривалий час) 2 8 2.2 17.6
5. Зміна цін на сировинк, матеріали, перевезення (падіння на 10%, зростання на 10%) 2 4 2.2 8.8
6. Надійність технології (достатня, недостатня) 3 4 0.4 1.6
7. Щомісячне зростання ставки рефінансування (до 5%, понад 5%) 3 3 0.4 1.2
8. Недостатній рівень заробітної плати (зростання на кожен процент інфляції, зниження при зростанні інфляції) 2 8 2.2 17.6
9. Загроза забруднення довкілля (є,

 
 

Цікаве

Загрузка...