WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічні ризики та методи їх вимірювання - Дипломна робота

Економічні ризики та методи їх вимірювання - Дипломна робота

повинне перевищувати 25%.
Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків визначається співвідношенням сукупного розміру "великих" кредитних ризиків до капіталу комерційного банку:
П2 = Ск / ДО,
де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, виданих комерційним банком з обліком 100% позабалансових зобов'язань.
"Великий" кредит - сукупний розмір позичок (у т.ч. міжбанківських) з урахуванням векселів і 100% сум позабалансових вимог (гарантій, поручительств), що є в комерційного банку щодо одного позичальника і який перевищує 10% капіталу банку.
Максимальне значення сукупного розміру "великих" кредитів не повинне перевищувати8-кратного розміру.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, виданих одному инсайдеру, розраховується по формулі:
ПЗ = Рк / ДО * 100%,
де Рк -сукупний розмір виданих банком позичок (у т.ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог щодо одного інсайдера комерційного банку.
Інсайдер - споріднене щодо комерційного банку юридична чи фізична особа, що:
- володіє 10% і більш його акцій;
- обрано в Раду чи акціонерів у ревізійну комісію банку;
- займає керівну посаду в банку;
- бере участь у прийнятті рішень по діяльності банку;
- є колишнім інсайдером;
- є контролером чи асоційованою з ним особою.
Максимальне значення показника не повинне перевищувати 5%. Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізнятися від загальних умов кредитування.
Комерційний банк не має права давати кредит інсайдеру (акціонеру, учаснику) для придбання акцій цього банку.
Розмір позичок, наданих акціонеру банку без забезпечення не може перевищувати 50% його внеску в статутний фонд.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам, розраховується по формулі:
П4 = Рк1 / ДО * 100%,
де Рк1 - сукупний розмір виданих банком позичок (у т.ч. міжбанківських), поручительств, врахованих векселів і 100% суми позабалансових вимог стосовно всім інсайдерам банку.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 40%.
Норматив максимального розміру виданих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:
П5 = МБв /ДО * 100%,
де Мбв - загальна сума виданих банком міжбанківських позичок.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 200%.
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позичок, розраховується по формулі:
П6 = (МБп +ЦС) /ДО * 100%,
де Мбп - загальна сума отриманих банком міжбанківських позичок;
ЦС - загальна сума притягнутих централізованих засобів.
Максимальне значення нормативу не повинне перевищувати 300%.
Норматив інвестування характеризує використання капіталу банку для придбання акцій, цінних паперів акціонерних банків, підприємств і недержавних боргових зобов'язань.
Цей норматив встановлюється у формі процентного співвідношення між розміром засобів, що інвестуються і загальною сумою капіталу банку і розраховується по формулі:
П7 = Син / (ДО + ЦБ + ВА) * 100%,
де Син - засобу банку, що інвестуються на придбання акцій, цінних паперів акціонерних товариств, підприємств; недержавних боргових зобов'язань;
К - капітал банку;
ЦБ - цінні папери в портфелі банку на інвестиції;
ВА - вкладення в асоційовані компанії.
Максимально припустиме значення нормативу інвестування не повинне перевищувати 50%.
РОЗДІЛ 4
Оцінка ризиків проекту
Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення:
а) можливих шляхів зниження ризиків;
б) ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику та способів його зниження.
Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:
- виявлення ризиків проекту;
- оцінка ризику проекту;
- визначення чинників, що впливають на ризик;
- пошук шляхів скорочення ризику;
- врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту;
- врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту.
При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визнчені. У реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних.
Приміром, 1987 року на стадії розробки інвестиційного проекту побудови Євротунелю інвестиції оцінювались на суму $8 млрд, а на час відкриття тунелю ці інвестиції перевищили всі очікувані межі і склали $12,33 млрд. У практиці реалізації інвестиційних проектів таких прикладів чимало. Крім того, слід зважити на той факт, що в реальному бізнесі поширення інформації практично завжди має асиметричний характер, тобто, частина учасників проекту має важливу інформацію, якої не має решта учасників.
У цілому, інвестиційний проект на всіх стадіях його життєвого циклу подібний до складного організму. Його функціонування супроводиться переплетінням настільки різноманітних причинно-наслідкових взаємозв'язків, що передбачити їх з високою точністю практично неможливо
З огляду на це стає ясно, що детерміністський підхід не може бути міцним фундаментом для адекватного аналізу інвестиційних проектів. Більш прийнятним є схоластичний підхід, при якому аналітик усвідомлює, що він готує інформаційну базу для прийняття рішень в умовах непевності. Ступінь непевності в різних ситуаціях може бути відмінним, а отже, неоднаковим буде і ризик.
У цілому, ризик є складною для розуміння категорією, коріння якої сягає глибини філософських проблем причинності, випадковості, проблем пізнання світу та поводження цілеспрямованих систем. Напевне тому, доволі нелегко дати всеосяжне й чітке визначення ризику, запроаонувати універсальну кількісну міру його оцінки.
Існує принаймні два підходи до визначення ризику - у термінах втрат і збитків та в термінах непевності.
У термінах втрат ризик визначається як імовірність того, що збитки перевищать певне значення. Існує також визначення ризику як математичного очікування втарт чи збитків.
В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють мірк непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій.
Очевидно, що для загального визначення ризику слід виходити з того, за яких умов він виникає.
Система потрапляє в полк дії фактора ризику за наявності трьох умов:
1) система прагне до певної мети;
2) система має вибір шляху її досягнення;
3) вибір здійснюється в умовах непевності.
З огляду на це можна сформулювати загальне визначення ризику. Ризик - це міра непевності в досягненні системою заданої мети при обраному способі досягнення цієї мети.
Якщо прийняти це формулювання, то

 
 

Цікаве

Загрузка...