WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків - Реферат

Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків - Реферат

незначна і не дуже змінюється, результати вкладення інвестицій чи інших видів діяльності легше передбачити.
Отже, загальний рівень ризику складається з безпечної ставки і премії за ризик, що визначається як різниця між загальним рівнем ризику і безпечною ставкою.
Як бачимо, ризик, пов'язаний із короткостроковими вкладеннями, значно менший, ніж із довгостроковими. Масштаб відхилень рівня ризику з надією отримати очікуваний дохід може бути значним. Розмір відхилень від середнього рівня ризику у той чи інший бік залежить від надійності вкладення капіталів.
У літературі найбільш часто виділяють два підходи до визначення ризику проектів які використовуються послідовно:
1) аналіз чутливості і можливих сценаріїв проекту;
2) оцінка ризиків за допомогою різних статистичних та імовірнісних методів.
Мета аналізу чутливості полягає у порівнянні впливу окремих факторів інвестиційного проекту на його основний показник, наприклад, внутрішню норму прибутковості.
Послідовність проведення аналізу чутливості.
1. Вибір основного показника ефективності інвестицій, наприклад, внутрішня норма прибутковості (ІКК) або чиста теперішня вартість (МРУ).
2. Вибір факторів (показників), які мають неоднозначний характер, наприклад, капітальні витрати, ціна на товар, обсяг продажу, компоненти собівартості продукції.
3. Встановлення номінальних (за проектом) та граничних (максимальних, мінімальних) значень неоднозначних факторів. Граничних значень може бути декілька наприклад, 5 % та 10 % від номінального значення (усього в цьому прикладі чотири).
4. Розрахунок основного показника для всіх обраних граничних значень неоднозначних факторів.
5. Побудова графіка чутливості для всіх неоднозначних факторів.
Цей графік дозволяє зробити висновки про найбільш критичні фактори інвестиційного проекту з метою подальшого контролю за ними у процесі його реалізації. Наприклад, якщо є критичним фактором, у подальшому необхідно звернути увагу на програму маркетингу та якістьтовару. Якщо проект є чутливим до зміни обсягів виробництва, необхідно більше уваги приділити удосконаленню внутрішнього менеджменту та підвищенню продуктивності праці. Якщо критичним фактором є матеріальні витрати, доцільно приділити увагу відносинам із постачальниками.
Аналіз сценарію - методика аналізу ризику, яка розглядає чутливість реагування очікуваного прибутку до змін у ключових змінних величинах та можливий інтервал їх значень.
Аналіз сценарію розглядає "погані" та "добрі" фінансові обставини, які можливі в очікуванні ситуації. При цьому фінансовий аналітик просить операційних менеджерів підібрати "поганий" набір обставин (низька ціна продажу, низький обсяг продажу, високі змінні витрати на одиницю тощо), середній (або "більш можливий") набір і "добрий" набір обставин.
Щоб оцінити переваги різних напрямів інвестицій і оперувати ними, доцільно ці відхилення звести до одного значення, а потім у його межах прогнозувати різні рівні прибутку з урахуванням ймовірності їх досягнення. Сума величини ймовірності дорівнює 1.
Таким чином, аналіз сценарію забезпечує корисною інформацією щодо ризику проекту. Але цей метод дещо обмежений, бо розглядає тільки декілька окремих результатів хоча реально існує нескінченне число ймовірностей. Наступний метод визначення ризику проекту вирішує цю проблему.
Задача.
Вихідні дані:
№ варіанту Обсяг інвестованих коштів, тис. грн. Ставка проценту, % Сума грошового потоку, тис. грн.
Проект А Проект В
А В А В Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
7 11000 10800 13 15 13000 9000 400 - - 13700 5000 6000 2700 -
Розрахувати теперішню вартість грошових потоків по кожному з проектів.
Визначити показники:
" чистий приведений дохід;
" індекс дохідності;
" період окупності.
На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.
Розв'язання:
1) Розраховуємо теперішню вартість грошових потоків по проектах:
Проект А: PV1 = 9000 * грн.
PV2 = 4000* грн.
Проект В: PV1 = 5000* грн.
PV2 = 6000* грн.
PV3 = 2700* грн.
Результати розрахунків теперішньої вартості грошових потоків зводимо в таблицю:
Рік Інвестиційні проекти
Проект А Проект В
Майбутня вартість Дисконтни й множник, % Теперішня вартість Майбутня вартість Дисконтни й множник, % Теперішня вартість
1-й 9000 0,885 7965 5000 0,87 4350
2-й 4000 0,783 3132 6000 0,756 4536
3-й - - - 2700 0,658 1777
4-й - - - - - -
Разом - - 11097 - - 10663
2) Розраховуємо чистий приведений дохід по проектах:
Проект А: ЧПД = 11097 - 11000 = 97 грн.
Проект В: ЧПД = 10663 - 10800 =-137 грн.
За чистим приведеним доходом проект А є більш ефективним, оскільки ЧПД(В) від'ємний показник і є неприйнятним для інвестора, бо не принесе інвестору додаткового прибутку на вкладений капітал.
3) Розраховуємо індекс доходності по проектах:
Проект А: ІД =
Проект В: ІД =
За індексом доходності проект А є найбільш ефективним також, оскільки ІД(В)<1.
4) Розраховуємо період окупності по проектах:
Проектах А: ПО = роки
Проект В: ПО = роки
За періодом окупності проект А є також найефективнішим, оскільки ПО(А)<ПО(В).
Отже, на основі проведених розрахунків теперішньої вартості грошових потоків та показників ефективності інвестиційних проектів можна зробити висновок, що проект А є найефективнішим, оскільки по даному проекту ЧПД І ІД є максимальними а ПО - мінімальним.
Використана література:
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.
Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. - Київ: МТ "ІТЕМ" ЛТД Юнайтед Лондон Трейд Лімітед (Москва-Лондон), 1995.
Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навчальний посібник, 2001 - 364 с.
Плотін Я.Д. Інвестиційний менеджмент: Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту - Львів: ДУЛП, 1996. - 53 с.
Тарасова С.В. Інвестиційний менеджмент: конспект лекцій. - М.: Іздательство "Пріор" Атлантик, 1998. - 64 с.
Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник/ За наук. Ред. В.Г. Федоренка. К.: МАУП, 2000. - 408 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...