WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

цільові напрями витрат, зв'язок з технологічним процесом, а також обчислити собівартість одиниці окремих видів продукції, узагальнити витрати за місцем їх винекнення, забезпечити контроль за використанням ресурсів на кожному місці виникнення витрат. Для аналізу за статтями калькуляції необхідно усі непрямі затрати пропорційно розподілити по видам продукції.
У даній роботі усі комплексні статті витрат я розподіляю пропорційно матеріальним витратам по видам продукції.
Аналіз собівартості ковдри за статтями калькуляції .
Таблиця 12.
Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення
Сума, грн.
план факт
1. Сировина і матеріали 290 274 -16
2. Паливо і енергія
3,1 1,9 -1,2
3.Заробітна плата
10,5 6,1 -4,4
4. Відрахування на соціальне страхування 0,45 0,2 -0,25
5. Витрати на утримання і використання устаткування 5,1 3,19 -1,91
6. Загальногосподарські витрати 4,2 2,5 -1,7
7. Загальновиробничі витрати 9,2 5,6 -3,6
Виробнича собівартість 322,5 298,49 -29,01
Аналіз собівартості ковдри свідчить , що загальний розмір економії на одній ковдрі = 29 грн. Основна економія відбулася за допомогою економії матеріалів. Питома вага усіх інших статей калькуляції також зменшилась. За рахунок того, що зменшилась собівартість продукції, підприємство отримає великий прибуток.
Повна собівартість продукції дорівнює виробнича собівартість плюс позавиробничі витрати. Як правило, позавиробничі витрати являють собою дуже маленьку частку собівартості. Повна собівартість плюс прибуток плюс податок на додану вартість дорівнює ціна. Навіть при незмінній ціні підприємство збільшить свій прибуток на 29 гривень на кожній ковдрі (а їх фактично випускають 552 штуки). З таким прибутком можна розширяти виробництво і стимулювати працюючих, збільшуючи платню.
Аналіз собівартості подушки за статтями калькуляції.
Таблиця 13.
Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення
Сума, грн.
план факт
2. Сировина і матеріали 80 85 5
2. Паливо і енергія
0,85 0,5 -0,35
3.Заробітна плата
2,9 1,89 -1,01
4. Відрахування на соціальне страхування 0,11 0,07 -0,04
5. Витрати на утримання і використання устаткування 1,42 0,97 -0,45
6. Загальногосподарські витрати 1,18 0,77 -0,41
7. Загальновиробничі витрати 2,53 1,73 -0,8
Виробнича собівартість 89 90,93 1,93
Аналіз собівартостіодиниці цього виду продукції показав ,що перевитрати у розрахунку на одну подушку становлять 1,93 гривні. Хоча по статтям калькуляції (2-7) всюди була економія (усі затрати на одиницю продукції зменьшиличь), але за рахунок того, що ціна на матеріали (а саме на пух) збільшилась на 5 гривень, собівартість зросла, бо продукція є дуже матеріаломісткою, і основну роль у збільшенні чи зменшенні собівартості грають ціни на матеріали. Але (!) завдяки тому, що на кожній ковдрі підприємсво має великий прибуток (на 29 гривень), незважаючи на ці збитки (майже 2 гривні на кожній подушці), підприємство всерівно дуже збільшило свої прибутки.
Висновок.
При аналізі затрат на виробництво одного підприємства я намагалася використовувати усі можливі методи аналізу затрат, бо, як відомо, на практиці результати аналізу можуть відрізнятися один від одного, в залежності від методу, який використовувався при аналізуванні. Тому для того, щоб врахувати усі фактори впливу на затрати, різноманітні випадки, які можуть трапитись на підприємстві, доцільно аналізувати затрати за допомогою різ них підходів.
Перш за все слід відмітити, що основні затрати на виробництво на підприємстві "Шик" - це матеріальні затрати. Матеріали, які йдуть на випуск продукції дуже дорогі. Але за рахунок змін факторів "норм" і "цін" матеріальних затрат, вони зменшились у розрахунку на 1 ковдру на 16 гривень і підвищились у розрахунку на одну подушку на 5 гривень. Крім того, дуже підвищилась продуктивність праці і відповідно обсяг виробництва. Тоді усі постійні затрати у розрахунку на одиницю продукції зменшились. Але так як матеріальні затрати - це 93,3 % загальних виробничих затрат, то їх зміна - це основний критерій зміни виробничої собівартості виробу. Тому загальновиробничі затрати на ковдру зменшились, що привело до підвищення прибутку, а загальні виробничі затрати на подушку збільшились , що привело до зменшення прибутку. Але так як збільшення прибутку за рахунок випуску ковдр значно перекриває зменшення прибутку через підвищення матеріаломісткості подушок, то в цілому підприємство має великий прибуток (усі цифри наведені у таблицях).
Слід прийняти до уваги, що змінилися умови кращі на підприємстві (продуктивність зросла в 1,5 раза, тобто працівники працюють набагато швидше), а на заробітній платні це не відобразилося. Тому необхідно звернути увагу на кадрову політику підприємства щодо робітників основного виробництва.
Щодо пошуків поточних резервів зниження собівартості, то слід приділити увагу виявленню так званого прихованого браку. Він може фігурувати як доброякісні готові вироби і приносити несподівані збитки.
Щодо пошуку перспективних резервів зниження собівартості , то можна збільшити обсяги виробництва. Але цей раз не за рахунок підвищення продуктивності праці ( робітники і так працюють в повну силу ), а за рахунок розширення виробництва. Якщо директор і головний бухгалтер розмістяться в одному кабінеті, то без змін орендної плати з'явиться територія для залучення ще 2-3 швачок.
Ще одна пропозиція: щоб знизити показник затрат на 1 гривню, тобто збільшити прибуток, можна підвищити ціни. Це я вважаю реальним, бо за таку ціну покупці купують ковдри і подушки з пір'я, а такі вироби з пуху мають коштувати набагато більше.
Список літератури:
1. Гукасьян Г. М . экономическая теория : ключевые вопросы . Учебное пособие .- М . : инфра -М ., 98 год.
2. Совицкая Г. В . Анализхозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов . - 2-е издание перераб. И дополн. -Минск , М. : Экоперспектива, 98 год.
3. Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник . -2-ге видання , перероб. І доп .- К. : КНЕУ , 1999- с 282-329, 408-419.
4. Типове положення з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт , повлуг ) у промисловості , затаержене постановою Кабінету Міністрів України від 26. 04. 96 р. №473.
5. О. МАксимова . Постоянные и переменные затраты // Баланс . - 1999 - №18 .
6. О. Максимова. Навчитися правильно рахувати затрати - перший крок до управління ними // Баланс . - 1999. -№ 14.
7. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории.- Л., 98г.
8. Закон України " Про оподаткування прибутку підприємств "., від 22. 05. 97 №283/97 - В Р із змінами і доповненнями .
9. Порядок складання декларації про прибуток підприємства , затверджений наказом Д П А в Україні від 21. 01. 98 №37 і зареєстрований в Мінюсті України 11.02 .98 №94
10. В.І. Іващенко , М.А. БОлюх. Економічний аналіз господарської діяльності . Навч. Посібник.- К. : ЗАТ " Нічлава " , 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...