WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

матеріала-ми 350 Менеджер по забезпе-
ченню матеріала-ми і реалізації готових виробів 1 420
1 Менеджер по реалізації готових виробів 350 Робочий, що виконує функції механіка і електрика 1 390
1 Механік 300 Водій 2 300
1 Електрик 300 Грузчик 1 200
2 Водій 300 Складов-щик 1 200
1 Грузчик 200 Приймаль-ники на пунктах 3 200
1 Складов-щик 200 Вбираль-ниця 1 150
3 Приймаль-ники на пунктах 200 Художник-дизайнер 1 200
1 Вбираль-ниця 150
Фонд зарплати плановий = 5800 грн.
Кількість працюючих = 20 чоловік.
Загальне відхилення =-290 грн.
Фонд зарплати фактичний = 5510 грн.
Кількість працюючих = 19 чоловік.
Середня зарплата планова ==290 грн. Дорівнює середній зарплаті фактичній .
Продуктивність праці по пошиттю ковдр зросла в 1,6 рази, по пошиттю подушок - в 1,5 рази.
Тобто середня зарплата не зростає, а продуктивність праці зростає великими темпами.
Затрати на оплату праці на підприємстві зменьшились за рахунок того, що форма зекономила 280 грн., залишивши одного менеджера і підвищив йому платню; замість механіка і електрика взяли одну компітентну людину також з підвищеною платнею (на цьому зекономили ще 210 грн.). З метою майбутніх прибутків взяли на роботу по трудовому договору художника-дизайнера, який розробляє вишивки для ковдр. На підприємстві відбулося скорочення трудозатрат в натуральній формі з значним скороченням передозатрат в вартісній формі, причому темпи скорочення затрат в грошовій формі відстають від темпів скорочення затрат в натуральній формі. Це раціоналізація виробництва [12 ]. Кожний підприємець намагається до скорочення трудомісткості одиниці продукції шляхом раціоналізації виробництва. В нашому випадку відбулося скорочення затрат на оплату праці з одночасним ростом випуску продукції, що призвело до значного зменшення трудомісткості.
Трудомісткість виробів .
Таблиця 10.
Продукція Затрати на оплату праці за виробами , грн. Кількість продукції Затрати на оплату праці на одиницю виробу , грн.
план факт план факт план факт
1. Ковдри
3654 3416,2 345 552 10,5 6,1
2. Подушки 2146 2093,8 736 1104 2,9 1,9
Всього 5800 5510 х х х х
Розподілення комплексних затрат на оплату праці було пропорційно матеріаломісткості виробів .
Трудомісткість одиниці виробу значно зменшилась .
При аналізі фонду оплати праці визначають вплив факторів на його зміну.
Вплив зміни середньооблікової чисельності : ( 19-20 ) * 290 = -290
Одночасно з зменшенням кількості робітників на одного чоловіка, відбулося змен6ьшення фонду оплати праці на суму середньої заробітної плати.
На даному підприємстві ведеться політика заохочення працюючих. Це необхідно зробити, тим паче, що продуктивність праці за рішенням керівництва має зростати. Чи доцільно ввести іншу форму оплати праці? Почасову оплату на цьому підприємстві не слід вводити, бо це може погано відбитися на продуктивності випуску продукції. Платити за кожний готовий виріб теж, я думаю, не слід, бо це може привести до надмінного випуску продукції, а на ринку стільки не потрібно. Проблема з реалізацією товарів можуть привести до збиртків, крім того надмірна пропорція часто приводить до зменьшення ціни товару. Тому я пропоную залишити робітників на ставці, яку треба підвищити. Чи (другий варіант ) ставку залишити без змін, але ввести у кадрову політику підприємства таке поняття як "доплата у зв'язку зі змінами умов праці". Ця доплата повинна бути дуже значною і давати її слід лише тим робітникам, які працюють з продуктивністю праці в ковдр за годину (48 подушок за годину). Слід зауважити, що від затрат на оплату праці залежить обсяг відрахувань до бюджету в пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд безробіття, які також включаються у собівартість продукції.
Відрахування планові = 37,5 % * 5800 = 2175 грн.ї
Відрахування практичні = 37,5 % * 5510 = 2066,25 грн.
Відхилення = 108,75 грн.
Витрати на обслуговування виробництва та управління включають три комплексні статті :[10]
1) Витрати на утримання і експлуатацію устаткування : 2842 грн.
2) Загальновиробничі витрати : 5040 грн.
3) Загальногосподарські витрати : 425 грн.
Аналіз цих затрат доцільно проводити лише у розрахунку на 1 грн. товарної продукції. [11] Показник затрати на гривню товарної продукції розраховується відношенням загальної суми затрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості продукції в діючих цінах.[2] Так як об'єктом досліджень цієї курсової роботи є тільки виробничі затрати, то такий аналіз можна зробити лише приблизно .
Якщо ціна на ковдру = 502 грн., а на подушку = 156 грн. , то
" на 1 грн. Ковдри по плану припадає : (1790 / ( 502 * 345 ) ) * 100 % = 1,03 % затрат (на утримання і експлуатацію устаткування ) ;
фактично : ( 1762 / (502 * 552 ) ) * 100 % = 0,6% .
" на 1 грн подушки по плану : (1080 / ( 156 * 536 ) )*100 % = = 0,9 % затрат ;
фактично : (1080 / (156 * 1104 ) ) * 100 % = =0,6 %
Можна зробити два висновки : по-перше ці затрати зовсім незначні , по-друге, так як вони постійні, то в зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва вони зменшуються.
5. Аналіз затрат за елементами і статтями затрат .
Витрати на виробництво продукції планують і обліковують за двома напрямками: зап економічними елементами і за статтями калькуляції. Визначення і класифікацію витрат за цими озноками див. У пункті 1 кутсової роботи. Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами затрат.[11] Він дозволяє вивчити їх склад, визначити питому вагу кожного елементу, долю оплати праці у загальних витратах на виробництво. [10] Аналіз затрат за елементами затрат дозволяє не лише вивчити зміни у структурі собівартості, але й зрозуміти, якого характеру продукцію випускає підприємство (матеріаломістку, енергомістку, фондомістку, тощо ).
Затрати на виробництво .
Таблиця 11.
Показники План Факт Відхиле-ння, %
Тис. Грн. % Тис. Грн. %
1. матерівальні затрати 158870 89,8 245088 93,3 3,5
2. витрати на оплату праці 5800 3,27 5510 2,0 -1,27
3.Відрахування на соціальні заходи 232 0,13
220,4 0,08 -0,05
4. Амортизація основних фондів 2842 1,6 2842 1,08 -0,52
5. Інші витрати
9108 5,2 9010 3,54 -1,66
Всього витрат на виробництво 176852 100 262670,4 100 _
Дані цієї таблиці свідчать, що виробництво дуже матеріаломістке. У зв'язку з тим, що зріс обсяг виробництва, матеріальні затрати зросли. Фонд оплати п а і зменшився і став займати ще меншу питому вагу у загальних виробничих затратах. Це погано, бо ріст випуску продукції повинен бути відповідно оплачений робітникам. У пункті 4курсової роботи я проаналізую це детальніше. Амортизаційні затрати - постійні, тому із збільшенням загальних затрат, їх питома вага зменшується.
На наступному етапі аналізу вивчається собівартість продукції за калькуляційними статтями. Уданій роботі повна собівартість не аналізується, бо об'єктом досліджень є виробничі затрати (тобто без затрат на реалізацію і збут).
Планування і облік витрат за калькуляційними статтями дозволяє встановити

 
 

Цікаве

Загрузка...