WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матеріальних та на оплату праці) - Курсова робота

грн 55 грн 5
атлас 1,7 м 15 грн 25,5 грн 1,7 м 15 грн 25,5 грн
всього х х 80 х х 85 грн 5
За рахунок збільшення ціни на 1 кг пуху збільшили затрати матеріалів на 1 подушку на 5 грн.
При аналізі матеріальних затрат слід виявити вплив таких факторів:
1) зміни питомих затрат сировини та матеріалів на одиницю продукції - фактор "норм";
2) зміни собівартості заготовлення одиниці сировини та матеріалів - фактор "цін ".
1.Одіяло .
Нитки : фактор "норм " (120-20)*коп.=4 грн.
Фактор "цін " : (20-20)*120 м=0
Всього : +4 грн.
Пух : фактор " норм " : (2,5-3)*50 грн.=-2,5 грн
Фактор "цін " : (55-50)*2,5 кг =12,5 грн.
Всього : -12,5 грн.
Атлас : фактор " норм " : (7,5-8)*15=-7,5 грн
Фактор "цін " : (15-15)*7,5=0
Всього : -7,5 грн.
Резерв економії становить 16,5 грн. (4+12,5) у той час як на першому етапі деталізації показників цей резерв був лише 4 гривні. Тут можна більш точно побачити вплив кожного фактору. Якщо, наприклад, на першому етапі деталізації відхилення видно, що зміна норм цін і пуху призвела до зменшення затрат на 12,5 гривень, то тут можна побачити, що це відбулось завдяки позитивного за змістом впливу зміни "норм" пуха на 25 гривень (зі знаком "-") і негативного впливу зміни "цін" на 12,5 ( зі знаком " + " , тобто збільшення затрат ).
2. Подушка.
1. Нитки : фактор "норм " =0
фактор "цін " =0
2.Пух : фактор "норм "=0
Фактор "цін "=(55-50)*1=5
3. Атлас : фактор "норм " : =0
Фактор "цін " =0
Всього за 3 матеріалами :5 грн.
Ніяких додаткових резервів економії не виявлено .
Це ті ж самі 5 гривень через підвищення цін на пух .
Зменьшити затрати можна було б за допомогою норм використання пуха на 1 подушку, але зменьшення ваги пуху у подушці може привести до зниження якості виробу бо у подушці такі зміни дуже помітні так як в ній пух завжди пресується під тиском голови на відміну від ковдри, де такі зміни вмісту пуха ( якщо вони не дуже значні ) зовсім не помітні для користувача.
Обов'язково слід проаналізувати матеріаломісткість виробництва виробів
Таблиця 6.
Вироби Обсяг випуску Затрати матеріалів на одиницю продукції, грн. Сума затрат на виробництво виробу
план факт план факт план факт
шт. % шт. % грн. % грн. %
1. Одіяла 345 32 552 33 290 274 100050 63 151248 62
2.Подушки 736 68 1104 67 80 85 58880 37 93840 38
Всього 1081 100 1656 100 х х 158870 100 245088 100
Дані про зміну затрат матеріалів на одиницю продукції див. Таблиця 4 і 5. Дані про зміни обсягу виробництва через зміну продуктивності праці.
Перш за все, слід зазначити, що ковдри дуже матеріалоємкі вироби. За планом вони займають 32 % випуску продукції, але 63 % загальних затрат. Облік матеріаломісткості ведеться у натуральній і вартісній оцінці. Зниження матеріаломісткості одиниці продукції в натуральному вимірнику приведено у таблиці 4. Увартісному вимірнику відбулося підвищення матеріаломісткості (див. Таблиця 4). Але в загальному затрати матеріалів на одиницю продукції зменьшились. Незважаючи на це в загальному обсягу матеріаломісткість випуску ковдр зменьшилась лише на 1 % (62 - 63). Що ж до подушок, за рахунок збільшення матеріаломісткості у вартісній оцінці одинирці продукції, загальна матеріаломісткість випуску подушок збільшилась на 1%. Проблема зниження матеріаломісткості і постійний пошук потенційних можливостей такого зниження при виробництві товарів виступає у якості важливої техніко-економічної задачі, яка часто потребує залучення спеціалістів - ехніків, технологів, економістів.[12]
Щодо залежності матеріальних затрат від структури випуску продукції (схема 1), то на одному підприємстві зміна обсягу випуску не веде до зміни структури випуску (тільки на 1 % , таблиця 6), і тому в нашому випадку це не має значення.
Обов'язково слід проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних затрат на випуск продукції.
Фактори впливу на зміну матеріальнимх затрат на випуск ковдр
Таблиця 7.
№ підстано-вки та назва фактору Обсяг виробни-цтва ковдр , шт. Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно Ціни матеріалів , грн. Матеріа-льні затрати на виробни-цтво ковдр, грн. Величина впливу фактору
По плану: 345
100;3;8 0,2;50;15 10050 _
1. Зміна обсягу виробни-цтва
552 100;3;8 0,2;50;15
160080 60030
2. Зміна норм матеріалів 552 120;2,5;7,5 0,2;50;15 144348 -15732
3. Зміна ціни матеріалів 552 120;2,5;7,5 0,2;55;15 151248 6900
Загальний вплив : 51198
Затрати матеріалів на виробництво ковдр зросли на 51198 грн., в тому числі :
" За рахунок зміни обсягу випуску на +60030.
" За рахунок зміни норм матеріалів на одиницю виробу на -15732.
" За рахунок зміни цін матеріалів на 6900.
В даному випадку знак "-" являє собою позитивний вплив фактора , бо це означає, що затрати зменьшується .
Те, що затрати значно збільшились при підвищенні обсягу випуску (перша підстановка ) - це природньо. Те, що вплив зміни норм затрат матеріалів позитивний (зі знаком "-" )можна пояснити так: змінились норми використання двох видів матеріалів - норми затрат ниток збільшується і норми витрат пуха на одиницю виробу зменьшується. Зміна останніх має більше значення, бо - пух найдорожчий з усіх матеріалів, що використовуються.
При зміні цін на матеріали затрати зросли, бо ціна на 1 кг пуха підвищилась. Затрати зросли незначно, бо одночасово з підвищенням цін зменьшилась норма затрат пуха.
Фактори впливу на зміну матеріальних затрат на випуск подушок .
Таблиця 8 .
№ підстано-вки та назва фактору Обсяг виробни-цтва подушок , шт. Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно Ціни матеріа-лів , грн. Матеріа-льні затрати на виробни-цтво подушок, грн. Величина впливу фактору
По плану: 736
2,5;1;1,7 0,2;50;15 58880 _
1. Зміна обсягу виробни-цтва
1104 2,5;1;1,7 0,2;50;15
883320 29440
2. Зміна норм матеріалів 1104 2,5;1;1,7 0,2;50;15 88320 _
3. Зміна ціни матеріалів 1104 2,5;1;1,7 0,2;55;15 93840 5520
Загальний вплив : 29992
Затрати матеріалів на випуск подушок зросли на 29992 грн., в тому числі за рахунок зміни обсягу випуску (збільшується ) на 29440, за рахунок зростання цін на матеріали - на 5520.
4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва та управління.
Затрати на оплату праці маютьменшу притому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні затрати. Загально відомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці.
На підприємстві ,що аналізується так і відбулось.
Затрати на оплату праці на підприємстві " Шик ".
Таблиця 9.
Кількість працюю-чих, план Персонал плановий Ставка планова, грн. Персонал фактичний Кількість працюю-чих, факт Ставка фактична, грн.
1 Робочий на машині 1 300 Робочий на машині 1 1 300
1 Закройщик 300 Закройщик 1 300
4 Швачки
1-подушки
3-ковдри 300 Швачки
1-подушки
3-ковдри 4 300
1 Директор 500 Директор 1 500
1 Головний бухгалтер 450 Головний бухгалтер
1 450
1 Менеджер по забезпе-ченню

 
 

Цікаве

Загрузка...