WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Фінансові регулятори ринкової економіки - Реферат

Фінансові регулятори ринкової економіки - Реферат

Фінансові регулятори ринкової економіки
РЕГУЛЯТОР - Скеровуючий певний процес, діяльність, упорядковуючий, той, що налагоджує системність, порядок.
РЕГУЛЯТОРИ ЕКОНОМІЧНІ (ФІНАНСОВІ) - економічні важелі, що впливають через механізм інтересів на учасників економічних процесів, суб'єктів господарювання (ціни, податки, норми, банківські проценти, санкції тощо).
Під регуляторами ринкової економіки треба розуміти способи впливу держави через законодавчі і виконавчі органи на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до національної економічної політики. Схема класифікації цих методів показана на рис. 1.
Система управління виробничими галузями на початку перехідного періоду ґрунтується на адміністративних методах керівництва із поступовим використанням принципів територіально-галузевого і функціонально-галузевого управління, які повністю дають змогу узгодити державні, галузеві і регіональні інтереси з інтересами трудових колективів, що потребує використання економічних методів. Вони охоплюють фіскальну та грошово-кредитну політики Центрального банку. Самостійним комплексним методом державного регулювання економіки є державне економічне програмування, що охоплює численні цілі та весь набір інструментів державного регулювання економіки.
Певну теоретичну цінність представляє дещо інша класифікація методів регулювання підприємницької діяльності, в основу якої покладено дев'ять критеріїв: суб'єкти впливу, час дії, характер впливу, масштаби втручання, зміст, спосіб прийняття, характер дії, рівень впливу, об'єкти впливу .
Діяльність підприємств з державною формою власності регулюють, в основному, адміністративними методами впливу, а діяльність підприємств з недержавною формою власності в перехідний період -головно економічними (через фіскальну політику та грошово-кредитну політику Центрального банку). Проте в другому випадку можна використовувати й елементи адміністративного управління.
За допомогою економічних методів держава може впливати на співвідношення попиту та пропозиції на фінансових ринках.
?
До організаційних заходів, які відіграють важливу роль у системі державного управління і регулювання економіки, належать і пропоновані Кабінетом Міністрів України способи виведення економіки з "тіньового сектора", зокрема, такі:
1. Змінити вимогищодо ліцензування підприємництва, визначити види діяльності, ліцензування яких треба скасувати.
2. Змінити процедуру реєстрації підприємств шляхом запровадження єдиної служби реєстрації та єдиного реєстраційного документа, обов'язкового для всіх адміністративних органів та установ. Передбачити запровадження п'ятиденного терміну розгляду заяв на реєстрацію.
Визначити персональну відповідальність посадових осіб, які порушують усталену процедуру реєстрації.
3. Уточнити і спростити процедуру митного оформлення і операцій зовнішньої торгівлі, митного контролю з одночасним забезпеченням їхньої прозорості. Удосконалити процедуру оскарження дій посадових осіб та механізм їхньої персональної відповідальності за зволікання та порушення митних правил.
4. Вирішити у визначеному порядку питання щодо лібералізації та зняття необгрунтованих обмежень фінансових операцій, зокрема:
скасування картотеки (режиму безспірного стягнення та безакцептного списання коштів з банківських рахунків);
розширення сфери застосування фіксованих податків;
переведення оподаткування підприємців та фермерів на єдиний фіксований податок.
5. Переглянути і реформувати майнові обмеження, зокрема, щодо придбання й оренди виробничих приміщень, землі та житла, використання їх у комерційних цілях. Забезпечити створення в Україні єдиного реєстру рухомого і нерухомого майна.
6. Переглянути і реформувати порядок ведення державними органами перевірок та інспекцій підприємницької діяльності.
7. Реалізувати заходи щодо лібералізації внутрішніх ринків газу, електроенергії, зерна і реструктуризації монопольних утворень у галузі залізничного транспорту та зв'язку.
Держрегулювання економіки не означає послаблення державного ре-гулювання економіки на макрорівні. Навпаки, це дасть змогу прискорити проекти приватизації, легалізувати "тіньову" економіку і таким чином посилити регулювання державне.
Використана література:
" Кравчук О. Я. Планування та регулювання розвитку підприємницької діяльності. Автор дис. на -здоб. наук. ступеня к. е. н. Львів. 2000.
" Регіональна економіка. 1998. № 4.
" Мінін Л., Білоус Г. Про держрегулювання економіки // Економіка України. 1999. № 3.-C. 4-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...