WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства - Реферат

Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства - Реферат

до Рикардо.
Закон вартості - от справжній предмет її досліджень. Але, як відзначає Маркс, "закон вартості для свого повного розвитку припускає суспільство з великим промисловим виробництвом і вільною конкуренцією, тобто сучасне буржуазне суспільство". Таке суспільство розвивалося у Франції з великим запізненням проти Англії. Це утрудняло для теоретиків спостереження і розуміння чинності закону вартості.
Правда, Буагільбер через свою концепцію "пропорційних цін" зводив "якщо не свідомо, те фактично мінову вартість товару до робочого часу...". Але він був далекий від розуміння двоїстої природи праці і тому взагалі ігнорував вартісну сторону багатства, у якій саме і втілюється загальна абстрактна праця. У багатстві він бачив тільки речовинну сторону, розглядав його лише як масу корисних благ, потребительних стоимостей.
Особливо яскраво ця обмеженість мислення Буагільбера позначилася в його поглядах на гроші. Він не розуміє, що в суспільстві, де діє закон вартості, товари і гроші являють собою нерозривну єдність. Саме в грошах, цих абсолютних носіях мінової вартості, знаходить своє саме завершене вираження абстрактна праця. Буагільбер фанатично боре проти грошей, протиставляючи їм товари,- у його розумінні, просто корисні блага. Оскільки гроші самі по собі не є предметом споживання, вони здаються йому чимось зовнішнім і штучної. Гроші здобувають протиприродну тиранічну владу, і це причина економічних нещасть. Своє "Міркування про природу багатств" він починає лютими нападками на гроші: "Зіпсованість сердець перетворила... золото і срібло... в ідолів... Їх перетворили в божества, яким приносили і приносять у жертву більше благ, цінностей і навіть людей, чим сліпа стародавність коли-небудь, жертвувала цим божествам, що віддавна перетворилися в єдиний культ і релігію більшої частини народів".
Утопічне прагнення звільнити капіталістичне виробництво від влади грошей, не змінюючи в той же час його основ,- це, як виразився Маркс, "національна спадкоємна недуга" французької політичної економії, починаючи з Буагільбера і кінчаючи соціалізмом Прудона.
Буагільбер не міг розкрити класової, експлуататорської природи буржуазного суспільства, що у його час тільки формувалося в надрах феодального ладу. Але він різко критикував економічну і соціальну нерівність, гноблення, насильство: Буагільбербув одним з перших людей, твору яких готували загибель "старого порядку", прокладали шлях революції. Це розуміли захисники абсолютної монархії вже в XVIII в. Майже через піввіку після смерті Буагільбера один з таких захисників писав, що його "огидні твори" збуджують ненависть до уряду, призивають до грабежу і збурювання й особливо небезпечні в руках молодого покоління. Але саме це і є одна з причин, по яких твори й особистість Буагільбера важливі і цікаві для нас.
Теоретично обґрунтовуючи питання реформування економічної політики, Буагільбер, як і Петті, ставить кілька проблем: чим визначається економічне зростання країни, дією яких законів забезпечується, що є джерелом багатства, що лежить в основі ціни.
Буагільбер розуміє об'єктивну суть економічних законів, які діють як закони природи. Природу він ототожнює з Провидінням, тобто з Богом. Він виступає проти втручання держави в економічне життя. Природа, наголошує він, сама встановить порядок, пропорційність цін, відновить торгівлю.
На противагу меркантилістам, які багатство ототожнювали тільки з грошима, Буагільбер доводить, що справжнє багатство нації - це різні корисні речі, а передовсім продукти землеробства. Джерелом багатства є праця.
Теорія вартості. Буагільбера, як і Петті, Маркс називає засновником трудової теорії вартості. Буагільбер виділяє ринкову ціну і "істинну", або "справедливу" вартість товару. Величину останньої він визначає витратами праці. Буагільбер виходить з того, що всі економічні зв'язки між людьми грунтуються на обміні продуктами праці. Цей обмін, підкреслює він, має відбуватися згідно із витратами праці. А це означає, що Буагільбер стоїть на позиціях еквівалентного обміну.
Для нормального економічного розвитку країни, за Буагільбе-ром, потрібен вільний обмін між галузями виробництва й відшкодовування витрат виробників. Ці проблеми можуть бути вирішені міжгалузевим поділом праці за умов вільної конкуренції. Робочий час, який припадає на одну одиницю товару за умов такого поділу, і становить, на думку Буагільбера, його "істинну вартість".
Метою товарного виробництва Буагільбер вважає споживання. Основну увагу він звертає на споживну вартість.
Заслуговує на увагу думка Буагільбера про необхідність рівноваги в ринковій економіці. Порушення рівноваги, підкреслював він, задушить усе в державі.
Теорія грошей. Відсутність у Буагільбера чіткого розуміння природи товарного виробництва виявилась у трактуванні ним самого поняття "гроші". Якщо в Петті вартість проявляється у грошах, то Буагільбер бере за основу прямий товарообмін. Він вважає, що гроші взагалі порушують природну рівновагу товарного обміну відповідно до "істинної вартості". Усупереч меркантилістам, які вважали гроші єдиним видом багатства, Буагільбер бачить в них джерело всіх нещасть товаровиробників. Єдина корисна функція грошей, яку визначає Буагільбер, - це полегшення обміну. Саме тому, на його думку, не має значення, який товар виконує функцію засобу обігу. Отже, золото і срібло можна замінити паперовими знаками.
Економічні ідеї Буагільбера сприйняли й розвинули далі фізіократи.
Список джерел та використаної літератури
1. Економіка: теоретичні основи. Підручниук. Частина 1./ Редакція і підготовка до друку - канд. екон. наук, доцент Ковальчук В. М. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
2. Економіка: теоретичні основи. Підручник. Частина 2. / Редакція і підготовка до друку - канд. екон. наук, доцент Ковальчук В. М.. - Тернопіль: Астон, 1997. - 152 с.
3. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та інші; За редакцією Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. - К.: КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблеми и политика. Пер. с анг. 11-го изд. К, ХАГАР-Демос, 1993. - 785 с.
5. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та інші. За редакцією С. В. мочерного. - К.: Вц "Академія", 1997. - 464 с.
6. Сірко А. В. Конспект по політичній економії за 2000 рік.
1.

 
 

Цікаве

Загрузка...