WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комп’ютерна Економетрія - Контрольна робота

Комп’ютерна Економетрія - Контрольна робота

журналу "Бізнес уик", вже в 1981 р. перевищила 100 млн. доларів.
Найбільш ранні економетричні дослідження проводилися норвезьким економістом Р.Фришом. Надалі цей напрямок стало використовуватися на Заході для прогнозування самого широкого кола процесів в області політики, науково-технічного прогресу, продуктивності праці, фінансів і цін, попиту і споживання і т.п. на різний період. Особливо зросло значення економетричних прогнозів з розвитком державно-монополістичного регулювання і зв'язаної з цим необхідності розробки інструментарію для аналізу ефективності економічної політики. Це дозволяє багатьом фахівцям вважати економетрику найбільш важливим з методів прогнозування, що грає величезну і всі зростаючу роль у прогнозних розробках.
Бурхливий розвиток економетрики до деякої міри обумовлено відносною ясністю і визначеністю принципів розробки прогнозів на базі економетричних моделей і методів. Використання прогнозних розробок економетричних моделей так чи інакше засновано на припущенні про збереження в майбутньому основних причинно-наслідкових відносин між характеристиками досліджуваного процесу і факторами, що впливають на них, що мали місце протягом деякого періоду часу в минулому і сьогоденні.2
Розгляд того чи іншого економічного явища може бути сполучене як з необхідністю обліку тимчасових факторів, так і з її відсутністю. У зв'язку з цим виявлення необхідності фіксації характеру тимчасових змін параметрів, що описують економічне явище, обумовлює використання динамічних методів, а виявлення необхідності фіксації співвідношення між параметрами, що не залежать від часу, обумовлює використання статичних математичних методів.
Так, моделі, використовувані в короткостроковому прогнозуванні, у цілому призначені для визначення політики стабілізації, виявлення крапок перегину траєкторій розвитку досліджуваних процесів. Вони відбивають найближчі перспективи розвитку економіки, стан ринку капіталу, динаміку робочої сили і т.д. Вони розробляються в основному на базі квартальної статистики і відрізняються значною "твердістю" своєї структури. В міру нагромадження статистичного матеріалу через визначені інтервали часу такі моделі піддаються уточненню. Моделі середньострокового і довгострокового прогнозування застосовуються для визначення ефективних напрямків економічної політики в області стабілізації цін, підтримки визначеного рівня зайнятості на основі керування оподатковування дисконтними ставками і т.п. При цьому довгострокові моделі, як правило, спрямовані на відображення динаміки пропозиції, оцінку економічного потенціалу з урахуванням демографічного фактора, науково-технічного прогресу, великих інвестицій, вплив яких на економіку виявляється на досить тривалому відрізку часу. Такі моделі часто розробляються для вивчення проблем циклічності економіки.
Дуже широке застосування економетрическое прогнозування знаходить у нашій країні. Область застосування методів економетрического прогнозування охоплює:
макроекономічні процеси на рівні сусідніх країн, республік і областей; процеси, що характеризують мінливість народного добробуту, соціальне розвиток, міграцію, народжуваність, смертність; виробничі процеси (продуктивність праці, керування запасами, випуск продукції); процеси регіонального розвитку і міжрегіональної взаємодії й ін.1
Іноді економічна діяльність сполучена з такими аспектами, що характеризуються, як діяльність двох чи декількох суб'єктів із протилежними інтересами в умовах конкуренції. У цьому випадку для відображення даної економічної діяльності в математичному просторі використовується теорія ігор, що дозволяє не тільки зафіксувати всілякі стратегії поводження економічних суб'єктів, але і дозволяє виявити з цієї сукупності оптимальну, тобто устраивающую обох суб'єктів.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Постановку задачі проілюструємо на теорії ігор.
Теорія ігор досліджує оптимальні стратегії в ситуаціях ігрового характеру. До них відносяться: ситуації, зв'язані з вибором найвигідніших виробничих рішень; системи наукових і господарських експериментів; організація статистичного контролю; налагодження господарських взаємин між підприємствами промисловості й ін. Формалізуючи конфліктні ситуації математично, їх можна представити як гру двох, трьох і т.д. гравців, кожний з який має на меті максимізації своєї вигоди, свого виграшу за рахунок іншого.
Рішення подібних задач вимагає визначеності у формулюванні їхніх умов: установлення кількості гравців і правил гри, виявлення можливих стратегій гравців, можливих виграшів (негативний виграш розуміється як програш/ Важливим елементом в умові задач є стратегія, тобто сукупність правил, що у залежності від ситуації в грі визначають однозначний вибір даного гравця. Кількість стратегій у кожного гравця може бути кінцевим і нескінченної, звідси й ігри підрозділяються на кінцеві і нескінченні. При дослідженні кінцевої гри задаються матриці виграшів, а нескінченної - функції виграшів. Для рішення задач застосовуються алгебраїчні методи, засновані на системі лінійних рівнянь і нерівностей, ітераційні методи, а також зведення задачі до деякої системи диференціальних рівнянь.
На промислових підприємствах теорія ігор може використовуватися для вибору оптимальних рішень, наприклад при створенні раціональних запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, у питаннях якості продукції й інших економічних ситуацій. У першому випадку протиборствують дві тенденції: збільшення запасів, у тому числі і страхових, гарантуючу безперебійну роботу виробництва; скорочення запасів, що забезпечує мінімізацію витрат на їхнє збереження; у другому - прагнення до випуску більшої кількості продукції, що веде до зниження трудових витрат - до підвищення якості, що супроводжується часто зменшенням кількості виробів і, отже, зростанням трудових витрат. У машинобудівному виробництві протиборчими напрямками є прагнення до максимальної економії металу в конструкціях, з одного боку, і забезпечення необхідної міцності конструкцій - з іншої.
У сільському господарстві теорія ігор може застосовуватися при рішенні економічних задач, у яких опозиційноюсилою виступає природа, і коли імовірність настання тих чи інших подій многовариантна чи невідома.
Природні умови нерідко позначаються і на ефективності роботи промислових підприємств.
Візьмемо для приклада швейну фабрику, що випускає дитячі плаття і костюми, збут яких залежить від стану погоди (підприємство реалізує свою продукцію, допустимо, через фірмовий магазин).
Витрати фабрики протягом квітня - травня на одиницю продукції склали: плаття - 8 грошових одиниць, костюми - 27, а ціна реалізації дорівнює відповідно 16 і 48. За даними спостережень за минулий час, фабрика може реалізувати протягом цих місяців в умовах теплої погоди 600 костюмів і 1975 платтів, а при прохолодній погоді - 625 платтів і 1000 костюмів.
Задача полягає в максимізації середньої величини доходу від реалізації випущеної продукції, з огляду на капризи погоди. Фабрика розташовує в цих ситуаціях двома наступними стратегіями: у розрахунку на теплу погоду (стратегія А); у розрахунку на холодну погоду (стратегія В ).
ФОРМАЛІЗОВАНЕ ОПИСАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Під формалізованим описанням економетричних моделей слід розуміти зображення економічних явищ та процесів у вигляді формул, які відображаються економічні відносини та події. За допомогою формул можна у певній мірі

 
 

Цікаве

Загрузка...