WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Чинники економічного зростання - Реферат

Чинники економічного зростання - Реферат

способами:
1. Шляхом залучення більшого об"єму ресурсів;
2. Шляхом більш виробничого їх використання.
Розглянемо ріст трудовитрат:
Реальний ВНП в будь-який час визначається як трудовитрати (в людино-годинах), помножені на виробність труда (реальна годинна виробка на одного зайнятого).
ВНП = кількість відпрацьованих людино-годин x виробність труда.
Мал. 2. Фактори, що визначають динаміку реального продукту.
1. кількість зайнятих Трудовитрати
2. середня кількість (відпрацьовані
відпрацьованих годин. години).
Реальний об"єм
1. Технічний прогрес виробництва
2. Об"єм капіталовкла- Виробність
День труда (середня
3. Освіта та профпідго- годинна виробка)
товка
4. Ефективність розмі-
щеня ресурсів
5. Інші фактори.
Реальний ВНП можна представити як результат множення трудовитрат на виробність труда.
Величина трудовитрат залежить від кількості зайнятих та від тривалості середнього робочого тижня. У свою чергу, кількість зайнятих залежить від кількості населення в працездатному віці та рівня залученості робочої сили у виробництво, тобто від долі працездатного населення, яке реально зайняте виробництвом.
Виробність труда збільшується з (1) покращенням здоров"я,професійної підготовки, освіти та підвищення зацікавленості; (2) з ростом забезпеченості машинами та обладнанням, а також природними ресурсами; (3) при кращій організації та управлінням виробництвом; (4) при переміщенні робочої сили з менш в більш ефективні галузі.
Людські ресурси. Одним з найбільш важливих елементів економічного зростання вважається якість робочої сили - навички, знання та дисциплінованість робітників. Матеріальні блага можна експлуатувати при наявності кваліфікованих та добре підготовлених робітників. Підвищення грамотності, покращення здоров"я та дисципліни, а з нещодавна і вміння працювати з комп"ютером значно збільшує виробність труда.
Природні ресурси. Другим важливим фактором виробництва є природні ресурси - піхотні землі, нафта та газ, ліси, вода та корисні копалини.
В сучасному світі володіння природними ресурсами не визначає успіху країни (Японія, зосередившись на тих секторах, виробництво в яких залежить скоріше від труда і капіталу, ніж від дарів природи, досягла процвітання).
Капітал. Гарні трудові ресурси підтримані капіталом діють набагато ефективніше.
Країни з високими темпами росту, як правило, роблять значні інвестиції в нові капітальні блага - країни, які найбільш швидко зростають, інвестують від 10 до 20% свого доходу.
Багато інвестицій робиться тільки державою і створюють умови для успішного розвитку приватного сектора. Такі інвестиції називаються суспільним накладним капіталом і представляють собою крупномасштабні проекти , які розчищають шлях для виробництва і торгівлі (будівництво доріг, іригаційних систем, гідроспоруд та заходи в області охорони здоров"я).
Технічний прогрес та інновація. Ще одним фактором, який зумовлює економічне зростання є технологія.
Технічний прогрес - зміни у виробничих процесах або впровадженні нових продуктів, в результаті яких при тих же самих витратах факторів можна отримати більший і кращій об"єм випуску. Прикладом можуть слугувати такі винаходи як паровий двигун, виробництво електроенергії, електролампа, двигун внутрішнього згоряння, багатомісний літак, телефон, радіо, фонограф, літак та телебачення.
Технічний прогрес - це неперервний процес малих та великих покращень. В більшості випадків технічний прогрес відбувається непомітно у вигляді невеликих змін, які підвищують якість продуктів або об"єм випуску. Це не просто механічна процедура знаходження кращих, порівняно з попередніми , продуктів та процесів. Швидкий прогрес потребує заохочення підприємницького духу.
Табл. 2.
Фактори економічного Приклади
зростання
Людські ресурси Кількість робочої сили,
грамотність, навички,
дисципліна
Природні ресурси Нафта та газ, грунти та
клімат
Капітал Обладнання та фабрики
суспільний накладний
капітал (або інфраструктура)
Технологія та підприємництво Наукові та інженерні знання,
управлінські ноу-хау,
винагороди за інновації.
ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.
Економічне зростання розглядається в усьому світі як важлива економічна мета, бо збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя. Ріст реального продукту означає збільшення матеріального достатку.
Зростаюча економіка має більшу здатність задовольняти нові потреби та розв"язувати соціально-економічні проблеми як всередині країни, так і на міжнародному рівні.
Економічне зростання полегшує розв"язання проблеми обмеженості ресурсів.
Знімаючи економічні перешкоди , які породжуються обмеженістю об"ємів виробництва, економічне зростання дозволяє суспільству більш повно реалізувати поставлену економічну мету та здійснювати нові широкомасштабні програми.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: пер. с англ.-М.: "Бином", 1997.
2. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2-х томах:Т. 1.-М.: Республика,1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...