WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інституційний аналіз економічного проекту - Реферат

Інституційний аналіз економічного проекту - Реферат

основними компонентами:
а).структура внутрішнього валового продукту;
б).рівень інфляції;
в).бюджетний дефіцит;
г).вартість кредитів.
Внутрішній валовий продукт (ВВП) відображає ринкову цінність усіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року.Статистика ВВП, згідно з системою національних рахунків, ведеться в Україні з 1990р. Аналіз структури ВВП дає змогу зробити висновок про макроекономічний клімат країни та загальні інвестиційні потреби.
Рівень інфляції залежить від кількох факторів: темпівприросту грошової маси, темпи зміни швидкості обігу грошової маси і темпів зміни обсягів виробництва. Рівні інфляції визначаються експертним шляхом у рамках макроекономічного аналізу.Розрахунки рівнів інфляції є неодмінною умовою аналізу економічного середовища проекту.
Бюджетний дефіцит є фактором зростання грошової маси в обігу. Нормальним вважається рівень дефіциту консолідованого державного бюджету, який не перевищує 4% від ВВП. Якщо планується більший дефіцит, це неминуче спричиниться до грошової емісії та інфляції.
Вартість кредитів та умови надання позик аналізуються, щоб обрати кредитну політику фірми. Вони характеризуються такими показниками:
1). процент річних за короткостроковими кредитами на термін до 12 місяців у гривнях і US доларах (українських та іноземних банків);
2). процент річних за довгостроковими кредитами на термін понад 12 місяців у гривнях і US доларах((українських та іноземних банків).
Важливим показником середовища є облікова ставка (ставка рефінансування) Національного банку.Вона характеризує вартість кредитів Нацбанку комерційним банкам.Зниження або підвищення ставки рефінансування впливає на вартість кредитів комерційних банків.
Оцінка ступеня впливу зовнішніх факторів
Для виміру ступеня впливу зовнішніх факторів використовуються евристичні підходи, засновані на експерних оцінках. При цьому прирівнюються окремі фактори за ступенем мінливості та складності.
Співвідношення між ступенем мінливості та ступенем складності факторів,що впливають на проект
Ступінь
складності Ступінь мінливості
Стабільний Динамічний
Простий 1.Стабільне передбачуване
оточення .Невелика кількість
перешкод для організації проекту 3.Динамічне непередба -
чуване оточення.Невелика
кількість перешкод для
організації проекту
Складний 2.Стабільне передбачуване
оточення.Велика кількість
перешкод дляорганізації проекту 3. Динамічне непередба-
чуване оточення.Велика
кількість перешкод для
організації проекту
Досить привабливий шлях вивчення зовнішніх факторів полягає у складанні шахової таблиці співвідношень між ступенем мінливості по горизонталі і ступенем складності по вертикалі, як це показано на схемі. Далі необхідно поділити їх по вісях і одержимо чотири квадрати, які відображають усі чотири можливі комбінації з двох вимірів.Оцінка "1" означає, що проект має найвищу привабливість з погляду інституційного аналізу за зовнішніми факторами, "2" - можуть виникнуим труднощі, "3" - труднощів не багато, але все може змінитися, "4" - привабливість проекту мінімальна.
4. Внутрішнє середовище проекту
Аналіз внутрішнього середовища проекту грунтується на основних принципах правильної організації, за допомогою яких можна зробити висновок про здатність організації реалізувати проект. Якщо цих принципів дотримано, здатність визнається досить високою.
У рамках виконання проекту спільна робота окремих співробітників, які усвідомлюють небхідність об"єднання зусиль, буде найбільш ефективною лише при чіткому розумінні кожним з них своєї ролі в колективних зусиллях.Створені і підтримання системи ролей є адміністративною функцією організаційної діяльності. Це передбачає цілі, які надаються до перевірки, чітке визначення основних обов"язків чи сфер діяльності, певну свободу дій або повноважень з тим, щоб індивід, який виступає в даній ролі, знав, що особисто він може зробити для одержання бажаних результатів.
Організаційна діяльність - це процес згрупування різних видів діяльності, небхідних для досягнення поставлених цілей, підпорядковування кожної групи керуючому (менеджеру), наділеному необхідними для керівництва даною групою повноваженнями, та забезпечення вертикальної і горизонтальної координації в структурі підприємства. Організаційна структура повинна забезпечити:
- розподіл обов"язків, щоб кожен знав, хто і що робить і за одержання яких результатів відповідає;
- усунення перешкод для норомальної діяльності, які виникають через нечітке визначення кола обов"язків;
- створення комунікаційної мережі для забезпечення процесу прийняття рішень,які відповідають цілям підприємства
Узгодження цілей проекту та цілей організації
Цілі організації засновані на таких принципах.
Принцип єдності мети. Структура організації є ефективною,якщо вона допомагає кожному внести свій вклад у досягнення цілей підприємства.
Застосування принципу єдності мети передбачає наявність чітко сформульованих цілей підприємства.Якцо метою є одержання прибутку протягом певного періоду часу,то організаційна структура, яка сприяє досягненню цього,відповідає принципу єдності цілей.Хоч би якими були основні чи похідні цілі, структура організації та її діяльність повинні оцінюватися за їх ефективністю в досягненні цих цілей.
Принцип ефективності. Організація є ефективною якщо її побудовано таким чином, щоб сприяти досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними наслідками або витратами.
Принцип ефективності включає в себе показники фінансових і матеріальних витрат,а також такі поняття, як індивідуальне і групове задоволення. Ефективна організаційна структура для співробітника - це така структура яка не допускає втрат чи помилок і забезпечує задоволення від роботи, має чіткі лінії підпорядкованості й розподілу відповідальності, дає змогу брати участь у вирішенні проблем, додає впевненості в майбутньому, надає певного статусу й можливості для службового росту, забезпечує престижний рівень заробітної плати.
Вибір бажаного критерію ефективності може спричинити певні труднощі.Так, один менеджер визначає ефективність розмірами прибутку,другий- конкурентноспроможністю і престижем у діловому світі, третій - низькою плинністю кадрів. Утім, хоч би якими критеріями вимірювалась ефективність, цей принцип лежить в основі будь - якої організаційної структури.
Оцінка рівня та діапазони управління
Тим

 
 

Цікаве

Загрузка...