WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Цінність грошей у часі - Реферат

Цінність грошей у часі - Реферат

банківським рахунком,користуватися іншими послугами.
3. Картки для банкоматів. Банкомати встановлюються у фінансових установах, магазинах, аеропортах,гаражах і офісах. Банкомати багатофункціональні- видача готівки і депозитів, перекази за рахунками, авансування готівки, прямий доступ до рахунків за кредитними картками,оплата рахунків,запити про фінансове становище і про стан балансу.
3. У проектному аналізі при оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння поточних та майбутніх витрат та вигід здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішення базового періоду).
Основою дисконтування є поняття "часової переваги" або зміни цінності грошей у часі. Це означає, що раніше одержанні гроші мають більшу цінність, ніж гроші , одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків і невизначенності у часі.
Дисконтування означає перерахунок вигід і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконта. При дисконтуванні за допомогою приведенної процентної ставки, що визначаєтьсяальтернативними інвестиційними можливостями, здійснюється розрахунок відносної цінності однакових грошових сум, одержуваних або сплачуваних в різні періоди часу.Дисконтування грунтується на використанні техніки складних процентів. Так, інвестований під 10% річних один долар США через рік є еквівалентним 1,1 долара.З погляду інвесторів , сума, яку вони одержать колись у майбутньому,має тим меншу цінність , чим довше її
доводиться чекати, оскільки більшою буде сума втрачених за період очікування доходів.
Питання визначення величини норми дисконта досить істотне. У стабільній ринковій економіці величина норми дисконта стосовно власного капіталу визначається з депозитного процента по вкладах з урахуванням інфляції та ризиків проекту. Якщо норма дисконта буде нижчою депозитного процента, інвестори волітимуть вкласти гроші в банк. Якщо норма дисконта істотно перевищуватиме депозитний банківський процент (з урахуванням інфляції та інвестиційних ризиків) , виникне підвищенний попит на гроші, а отже, підвищеться банківський процент. Норма дисконта стосовно позикового капіталу являє собою відповідну процентну ставку, яка визначається умовами процентних виплат і погашення позик.
В умовах перехідної економіки , коли депозитний процент по вкладах не визначає реальної ціни грошей, можливе використання двох підходів. Для оцінки ефективності з позицій економічного аналізу норма дисконта повинна відображати не лише чисто фінансові інтереси держави , а й систему преференцій членів суспільства щодо відносної значущості доходів у різні часові проміжки. В цьому разі значення норми дисконта встановлюється державою як особливий соціально-економічний норматив.
Для оцінки ефективності з позицій фінансового аналізу норма дисконта визначається суб"єктом господарської діяльності з урахуванням альтернативних та доступних на ринку вкладень з порівнянним ризиком.
Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків критеріїв ефективності інвестиційних пректів необхідне дотримання таких умов:
1. Початковий розрахунковий період проекту має бути чітко позначений як нульовий або як перший. Якщо передбачаються значні капітільні вкладення у початковому розрахунковому періоді, часто застосовується система з нульовим періодом.
2. Вибір моменту часу для дисконтування грошових потоків має бути узгоджений до початку розрахункового періоду для всіх витрат даного періоду.
Отже, головними причинами зміни вартості грошей у часі є : інфляція, ризик та схильність до ліквідності. У проектному аналізі при поведінці ефективності інвестиційного проекту порівнянно ,поточних і майбутніх як втрат так і вигід, здійснюється через приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішення , базисного періоду).
Аналіз впливу інфляції може бути здійснений для двох варіантів: коли темп інфляції різний за окремими складовими витрат і доходів та коли темп інфляції однаковий за окремими складовими витрат і доходів.
Контрольні запитання.
1. Які ви знаєте чинники зміни вартості грошей у часі?
2. Що таке дисконтування?
3. Які є види інфляції?
4. Які є підходи для обчислення ставки дисконту у перехідній економіці?
5. На чому грунтується дисконтування?
6. Які є методи для обчислення ставки дисконту?
Тести.
1. Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в тому, що:
А). Не розглядаються потоки витрат і вигід по проекту
Б). Здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості
В). Аналіз проводиться в маштабі держави
Г). Враховується світові ціни та ресурси
Д). Використовуються тіньові ціни
2. Рівень інфляції прогнозується на рік в розмірі 20% ,ставка по кредитах -160%. Ви взяли кредит на рік в обсязі 1 млрд.грн. Ви одержите доход (збиток) за рахунок інфляції:
А). 40 млрд.грн.
Б). 0
В). -40 млрд.грн.
Г). 60 млрд.грн.
3.Під який процент річнних доцільно брати довгостроковий кредит у банку в розмірі 5 млрд.грн. на 6 років , якщо прогнозується , що рівень інфляції "збільшить" ваші доходи в 100 разів:
А). 100%
Б). 130%
В). 160%
Г). 200%
3. При прийнятті рішень щодо обсягів випуску продукції керуються правилом , у відповідності до якого :
А). Обсяг випуску збільшується , поки граничні витрати будуть менші або дорівнюватимуть граничним доходам
Б). Обсяг випуску зменшується ,поки граничні витрати будуть менші або дорівнюватимуть граничним вигодам.
В). Обсяг випуску зменшиться ,поки граничні витрати будуть більші або дорівнюватимуть граничним вигодам
Г). Обсяг випуску збільшиться , поки граничні витрати будуть більші або дорівнюватимуть граничним вигодам.

 
 

Цікаве

Загрузка...