WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічний аналіз - Реферат

Економічний аналіз - Реферат

ніхто парком не ко-ристуватиметься. За інших рівних умов відвідання парку стане надто "дорогим". По-третє, проведено розрахунки, які показують зменшення частоти візитів у всіх зонах по різних незалежних змінних (залежних і незалежних від витрат на транспорт). Виведено найпростіше рівняння регресії, яке показує співвідношення між частотою відвідання парку та витратами на транспорт. Це рівняння потім використовується у визначенні зони споживчого надлишку для користувачів парками в усіх зонах. Ця величина обчислюється окремо по кожній зоні, використовуючи рівняння вартості проїзду з початковими значеннями для кожної зони. Відтак робиться припущення, що компонент вартості проїзду зростає поступово, а відвідуваність парку падає з кожним збільшенням вартості. Це робиться для того, щоб визначити точку, коли кількість відвідань парку дорівнюватиме нулю. Накреслюється крива попиту для цієї зони і визначається точка, в якій попит на відвідання парку дорівнюватиме нулю. Площу під виз-наченою таким чином кривою попиту називають площею надлишку користувачів парку в даній зоні. Розрахунки повторюються для кожної зони, а споживчі надлишки підсумовуються для визначення загального споживчого попиту на парк.
Слід наголосити, що величина транспортних витрат сама по собі не дорівнює цінності парку. Дані протранспортні витрати використовуються лише для визначення кривої попиту. Крім того, підхід з погляду транспортних витрат заснований на вже сформованому характерові користування парком для визначення цінності і значною мірою залежить від наявності інших альтернативних місць відпочинку.
Хоча використання підходу з погляду транспортних витрат спершу видавалося непридатним для більшості інвестиційних проектів, цим прийомом часто користуються для того, щоб визначити вартість компонента більшого проекту. Наприклад, проект будівництва греблі з водоймою може спричинитися до появи нової зони відпочинку, де можна буде кататися на човнах, а також реалізувати проект по розвитку плавання та аматорської ри-боловлі. Підхід з погляду транспорт-витрати може визначити цінність використання місцевості для відпочинку (але тільки після заводнення та початку користування). За допомогою такого підходу можна аналізувати культурно-історичні місця як потенційні зони відпочинку. В таких випадках одержана вартість має бути чітко визначена як мінімальна оцінка лише частини за-гальної оцінки ресурсів.
Контрольні запитання
1. Що таке екологічний аналіз?
2. З чого треба починати, оцінюючи екологічні наслідки проекту?
3. Як трактують вигоди та витрати в екологічному аналізі?
4. Що таке прийоми "уявного" ринку?
5. Що треба знати для використання прийому "зміна продуктивності"?
6. Як вимірюється втрата доходу в екологічному аналізі?
Тести до теми "Екологічний аналіз"
1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:
а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря;
б) з'ясування однозначності всіх передумов проектного аналізу;
в) встановлення потенційної шкоди довколишньому середовищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення заходів, необхідних для її пом'якшення або відвернення;
г) розробка плану збереження природного середовища.
2. Неодержана вигода - це:
а) шкода довколишньому середовищу;
б) витрата;
в) вигода мінус витрата;
г) вигода "з проектом" мінус витрата "без проекту".
3. "Уявний" ринок - це підхід, при якому:
а) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;
б) неринкові ціни застосовують для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;
в) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище;
г) неринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище.
4. Котра з методик не заснована на використанні ринкової ціни:
а) зміна продуктивності;
б) аналіз ефективності витрат;
в) втрата доходу;
г) альтернативна вартість.
5. Котра з методик не заснована на використанні порядку потенційних витрат:
а) витрати на заміну;
б) витрати на переміщення;
в) різниця в заробітній платі;
г) тіньовий проект.
6. Методика, заснована на втраті доходу, може бути застосована:
а) залежно від характеру захворювань;
б) незалежно від характеру захворювань;
в) при оцінці впливу на заповідні території;
г) при оцінці рівня радіаційного забруднення.
7. Методика, заснована на превентивних витратах, передбачає, що рівень можливої шкоди має бути:
а) менший витрат на зниження шкоди;
б) менший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди;
в) рівний витратам на зниження шкоди;
г) більший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди.
8. Методика витрат на відшкодування передбачає, що величина шкоди може бути виміряна:
а) механічно;
б) фізично;
в) хімічно;
г) біологічно.
9. Котре з допущень не використовується в методиці тіньових проектів:
а) наявні ресурси незначні і мають високу цінність;
б) створені людиною альтернативні варіанти ресурсів є аналогічними природним;
в) всі використовувані ресурси мають ринкову вартість;
г) існуючий рівень товарів та послуг є бажаним.
10. Підхід з погляду характеристики власності означає, що:
а) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити менше за окремий товар, який являє собою нерухоме майно;
б) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;
в) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;
г) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі менше за певний товар, який являє собою нерухоме майно.
11. Що є основою для порівняння в оплаті праці:
а) ступінь ризику для життя і здоров'я та міські зручності;
б) забруднені повітря і вода;
в) ступінь ризику для життя і вища оплата праці;
г) чисте повітря і відсутність каналізації.

 
 

Цікаве

Загрузка...