WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економічна сутність та види реальних інвестицій - Реферат

Економічна сутність та види реальних інвестицій - Реферат

рівень ризику. Готівка для інвестора важлива більше, ніж гроші у майбутньому. Коли інвестор вкладає свій капітал у певний бізнес, він завжди ризикує або відчуває непевність, що капітал у майбутньому принесе очікуваний прибуток. І чим триваліший термін вкладу, тим більший ризик, тобто ризик є зростаючою функцією часу. Щоб примусити інвестора розлучитися із своїми грошима надовго потрібно його переконати, що він отримає добру компенсацію. Інвестор повинен одержати винагороду за те, що взяв не себе ризик часу.
Коли гарантовано, що інвестиції не завдадуть збитків і вкладаються на дуже короткий період, їх називають безпечними.
Таким чином, рівень ризику можна поділити на безпечну ставку і премію за ризик, пов'язаний із фактором часу.
Безпечна ставка - це процентна ставка, що сплачується за не ризиковані активи або, що мають гарантований дохід. Вона і є критерієм для оцінки ризикованості інших активі.
Премія за ризик - це необхідна норма доходу понад безпечний дохід на капітал. Про це свідчить практичний досвід, премія за ризик на цінні папери з багаторічним терміном, погашення завжди вища за премію на ті цінні папери, що випускаються на рік.
Особливість методів аналізу ризику полягає у використанні категорій імовірності та статистичного аналізу. Так здійснюється аналіз ризиків за світовими стандартами.
Ризик можна оцінити, враховуючи мінливість очікуваних доходів. Якщо, важко точно передбачити, якими будуть надходження (доходи, прибуток). Якщо мінливість сподіваних доходів незначна і не дуже змінюється, результати вкладення інвестицій чи інших видів діяльності легше передбачити.
Отже, загальний рівень ризику складається з безпечної ставки і премії за ризик, що визначається як різниця між загальним рівнем ризику і безпечною ставкою.
Як бачимо, ризик, пов'язаний із короткостроковими вкладеннями, значно менший, ніж довгостроковими. Масштаб відхилень рівня ризику з надією отримати очікуваний дохід може бути значним. Розмір відхилень від середнього рівня ризику у той чи інший бік залежить від надійності вкладення капіталів.
У літературі найбільш часто виділяють два підходи до визначення ризику проектів, які використовуються послідовно:
1) аналіз чутливості і можливих сценаріїв проекту;
2) оцінка ризиків за допомогою різних статистичних та імовірнісних методів;
Мета аналізу чутливості полягає у порівнянні впливу окремих факторів інвестиційного проекту на його основний показник, наприклад, внутрішню норму прибутковості.
Послідовність проведення аналізу чутливості.
1. Вибір основного показника ефективності інвестицій, наприклад, внутрішня норма прибутковості (ІКК) або чиста теперішня вартість (МРУ).
2. Вибір факторів (показників), які мають неоднозначний характер, наприклад, капітальні витрати, ціна на товар, обсяг продажу, компоненти собівартості продукції.
3. Встановлення номінальних (за проектом) та граничних (максимальних і мінімальних) значень неоднозначних факторів. Граничних значень може бути декілька, наприклад, ± 5 % та ± 10 % від номінального значення (усього в цьому прикладі чотири).
4. Розрахунок основного показника для всіх обраних граничних значень неоднозначних факторів.
5. Побудова графіка чутливості для всіх неоднозначних факторів.
Цей графік дозволяє зробити висновки про найбільш критичні фактори, інвестиційного проекту з метою подальшого контролю за ними у процесі його реалізації. Наприклад, якщо ціна є критичним фактором, у подальшому необхідно звернути увагу на програму маркетингу та якість товару. Якщо проект є чутливим до зміни обсягів виробництва, необхідно більше уваги приділити удосконаленню внутрішнього менеджменту та підвищенню продуктивності праці. Якщо критичним фактором є матеріальні витрати, доцільно приділити увагу відносинам із постачальниками.
Аналіз сценарію - методика аналізу ризику, яка розглядає чутливість, реагування очікуваного прибутку до змін у ключових змінних величинах та можливий інтервал значень.
Аналіз сценарію розглядає "погані" та "добрі" фінансові обставини які можливі в очікуваній ситуації. При цьому фінансовий аналітик просить операційних менеджерів підібрати "поганий" набір обставин (низька ціна продажу, низький обсяг витрати на одиницю тощо), середній (або "більш можливий") набір і "добрий" набір обставин.
Щоб оцінити переваги різних напрямів інвестицій і оперувати ними доцільно це відхилення звести до одного значення, а потім у його межах прогнозувати різні рівні прибутку з урахуванням ймовірності їх досягнення. Сума величин ймовірності дорівнює 1.
Таким чином, аналіз сценарію забезпечує корисною інформацією щодо ризику проекту. Але цей метод дещо обмежений, бо розглядає тільки декілька окремих результатів, вона реально існує нескінченне число ймовірностей. Наступний метод визначення ризику проекту вирішує цю проблему .
Задача.
Вихідні дані:
№ варіанту Обсяг інвестиційних коштів, тис. грн. Ставка проценту, % Сума грошового потоку, тис грн.
Проект А Проект В
А В А В всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
7 11000 10800 13 15 13000 9000 4000 - - 13700 5000 6000 2700
Розрахувати теперішню вартість грошових потоків по кожному з проектів.
Визначити показники:
- Чистий приведений дохід,
- Індекс дохідності,
- Період окупності.
На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.
Розв'язання:
1) розраховуємо теперішню вартість грошових потоків по проектах:
Проект А: грн.
грн.
Проект В: грн.
грн.
грн.
Результати розрахунків теперішньої вартості грошових потоків зводимо в таблицю.
Рік Проект А Проект В
Майбутня вартість Дисконтний множник Теперішня вартість Майбутня вартість Дисконтний множник Теперішня вартість
1-й 9000 0,885 7965 5000 0,87 4350
2-й 4000 0,783 3132 6000 0,756 4536
3-й - - - 2700 0,658 1777
4-й - - - - - -
Разом - - 11097 - - 1066
2) Розраховуємо чистий приведений дохід по проектах:
Проект А: ЧПД = 11097 - 11000 = 97 грн.
Проект В: ЧПД = 10663 - 10800 = -138 грн.
За чистим приведеним доходом проект А є більш ефективним, оскільки ЧПД(В), від'ємний показник і є неприйнятним для інвестора, бо не принесе інвестору додаткового прибутку на вкладений капітал.
3) Розраховуємо індекс доходності по проектах:
Проект А:
Проект В:
За індексом доходності проект А є найбільш ефективним також, оскільки ІД(В) < 1.
4) Розраховуємо період окупності по проектах:
Проект А: роки
Проект В: роки.
За періодом окупності проект А є також найефективнішим, оскільки ПО(А) < ПО(В).
Отже, на основі проведених розрахунків теперішньої вартості грошових потоків та показників ефективності інвестиційних проектів можна зробити висновок, що проект А є найефективнішим, оскільки по даному проекту ЧПД і ІД є максимальними, а ПО - мінімальними.
Використана література:
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.
Бланк И.А. Инвесиционный менеджмент. - Киев: МТ "ИТЕМ" ЛТД Юнайтед Лондон Трейд Лимитед (Москва-Лондон), 1995
Данілов О.Д., Івашина Г.М , Чумаченко О. Г. Інвестування: Навчальний посібник, 2001 - 364 с.
Плоткін Я.Д. Інвестиційний менеджмент. Конспект лекцій для студентів факультетів економіки та менеджменту. - Львів: ДУЛП, 1996 -53с.
Тарасова С.В. Инвестиционный менеджмент: конспект лекцій. - М.: Издательство, "Приор" Атлантик, 1998 - 64с.
Федоренок В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В.Г. Федоренка. К.: МАУП, 2000. - 408 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...