WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз фінансової звітності - Реферат

Аналіз фінансової звітності - Реферат

підприємства - сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів проявляється вплатоспроможності об'єднання (підприємства), внаслідок відповідності фактичного кругообігу коштів на всіх етапах розрахунковим показникам.
Сталий фінансовий стан - необхідна умова діяльності підприємства при ринкових відносинах, тому що від цього залежить своєчасність і повнота погашення його зобов'язань щодо оплати праці робітників, розрахунків з бюджетом, банками та позичальниками матеріальних ресурсів.
Аналіз фінансового стану - невід'ємна частина економічного аналізу діяльності підприємства, без якого неможливе раціональне ведення господарства.
Фінансовий стан безпосередньо впливає на виробничу діяльність підприємства. Нестача або неправильне використання фінансових ресурсів можуть виявитися головною причиненою несвоєчасної оплати розрахункових документів постачальників за одержану сировину й ма-теріали, неповного та неритмічного постачання виробництва необхідними предметами праці, а отже, погіршення результатів виконання підприємством плану за обсягом, асортиментом і собівартістю продукції та за іншими показниками.
В свою чергу фінансовий стан підприємства прямо залежить від його виробничої діяльності. При успішному виконанні та перевиконанні плану за виробництвом та реалізацією продукції, зниженні її собівартості підприємство одержує надплановий прибуток; утворюються додаткові джерела коштів, що в кінцевому результаті сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. Отже, фінансовий стан і результати виробничої діяльності підприємства залежать один від одного, тому резерви подальшого поліпшення фінансового стану - це передусім краща виробнича діяльність.
Дослідження фінансового стану промислового підприємства завершує економічний аналіз господарської діяльності. Фінансовий стан підприємства залежить від виконання плану реалізації та прибутку, що в свою чергу тісно зв'язані з виконанням плану випуску й собівартості продукції. Крім того, він залежить і від стану запасів нормових оборотних коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, повноти використання права на кредит, оборотності оборотних коштів та інших факторів.
2. Ревізія розрахунків з бюджетом.
Кожне підприємство виконує певні зобов'язання перед бюджетом перераховуючи гроші зі свого розрахункового рахунку в дохід держави.
В нових умовах господарювання підприємства промисловості розширили взаємовідносини з бюджетом. Тому важливого значення набуває своєчасність розрахунків, підвищення відповідальності підприємств по виконанню зобов'язань перед бюджетом і сплатою платежів. Перелік платежів в бюджет регламентується законом України "Про систему оподаткування". В ньому (ст.14) встановлені загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі:
" ПДВ
" Акцизний збір
" Податок на прибуток підприємств
" прибутковий податок з громадян
" державне мито;
" податок з власників транспортних засобів
" податок на промисел;
" плата за спеціальне використання природних ресурсів;
" плата за забруднення навколишнього середовища;
" відрахування на утримання та ремонт автомобільних доріг,
" внески до фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
" внески до фонду сприяння зайнятості населення;
" внески до Пенсійного фонду;
" внески до Фонду соціального страхування України;
" місцеві податки і збори
При ревізії розрахунків з бюджетом, ревізор повинен встановити правильність визначення і своєчасність сплати підприємством платежів у бюджет. Для цієї мети використовуються довідки і розрахунки, що складаються ревізованим підприємством по окремих видах платежів, виписки установ банку і додані до них документи про перерахування бюджет, акти перевірок, проведених податковою інспекцією, бухгалтерські записи по рахунку 68, журнал ордер №2 і 8, і інші документи. (При перевірці ревізор керується діючими вказівками та інструкціями Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України. Повнота перерахувань визначається шляхом перевірки дотримання встановленого порядку визначення сум згідно нормативних документів, а своєчасність перерахування шляхом співставлення дати по платіжному дорученню і виписки банку з датою встановленою інструкцією по даному виду платежу.
Місцеві податкові інспекції систематично перевіряють стан розрахунків кожного підприємства з бюджетом, правильність визначення сум оплати бюджету, повноту і своєчасність перерахувань. Ревізору необхідно ознайомитись з актами перевірок, виявити найбільш характерні порушення і недоліки в розрахунках з бюджетом, а потім встановити, як вони були усунені.
Необхідно також виявити і зафіксувати в акті суми штрафів і пені, оплачені податковим інспекціям за неправильне визначення розмірів платежів у бюджет або їх прострочку, встановити кількість таких випадків і винних осіб.
Згідно закону України "Про державну податкову службу" підприємства за ненадання або несвоєчасне надання податковим інспекціям декларацій. розрахунків. аудиторських висновків і інших документів, необхідних для нарахування податків. за ненадання або несвоєчасне надання установам банків платіжних доручень на сплату податків, платники додатково сплачують у бюджет 10% належних од сплати сум податків чи платежів
У випадку приховування платниками суми податку, з них стягуються суми до нарахованого податку або іншого платежу і штраф у двократному розмірі даної суми (у разі повторення даного порушення на протязі року штраф сплачується у п'ятикратному розмірі).
Крім фінансових санкцій у вигляді штрафів за прострочення сплати податків нараховується пеня за кожний прострочений день (не застосовується фінансові санкції у вигляді штрафів до підприємств, які до початку перевірки податковою інспекцією самостійно виявили порушення, письмово повідомили про це податкову інспекцію і здійснили відповідні розрахунки з бюджетом).
Поряд з основними платежами, ревізор перевіряє обгрунтованість і своєчасність розрахунків з бюджетом по інших платежах, що мають разовий випадковий характер До них відноситься кредиторська і депонентська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності.
Якщо дані суми внесені в бюджет несвоєчасно, то необхідно встановити суму сплаченої пені і винних осіб, з яких вона повинна бути утримана. По результатах ревізії розробляються пропозиції по уточненню розрахунків з бюджетом, які доводять до відома місцевої податкової інспекції. (пеня в розмірі 0,3% за кожний прострочений день). Перевірці підлягають також суми, що відшкодовуються по справах крадіжок і недостачах ТМЦ (дані по рахунку 72, 83).
На закінчення ревізор повинен встановити, дотримання на підприємстві положення про інвентаризацію розрахунків з бюджетом та достовірність даних обліку по рахунку 68 і їх відповідність звітності.

 
 

Цікаве

Загрузка...