WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз фінансової звітності - Реферат

Аналіз фінансової звітності - Реферат

Активи підприємства (ряд.080 + ряд.260. + ряд.270. ф.№1)
Чимвище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансове стійке, стабільне і незалежне від кредиторів підприємство. Якщо його значення дорівнює 1 (або 100 %), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
Згідно з Методиками № 81 і № 22 підприємство вважається фінансове стійким за умови, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів становить не менше 50 %.
Хочемо звернути увагу також на П(С)БО 5, відповідно до якого заповнюється форма фінансової звітності "Звіт про власний капітал". Метою складання Звіту є розкриття інформації про зміни, що відбулися у складі власного капіталу підприємства протягом звітного року. У зв'язку із цим дані, наведені у Звіті, можна використовувати для аналізу динаміки структури власного капіталу.
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Є доповненням до попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100 %). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Розраховується за формулою:
Позиковий капітал (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630 ф.№1)
Коефіцієнт концентрації =
позикового капіталу Активи підприємства (ряд.080 + ряд.260. + ряд.270. ф.№1)
Чим нижчий цей показник, тим менша заборгованість підприємства, тим стійкіший його стан. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
Зазначимо, що з приводу залучення позикових коштів у зарубіжній практиці існують різні, часом суперечливі, точки зору.
На Заході поширена думка, що частка власного капіталу повинна бути досить велика - 0,6 (або 60 %). Навпаки, багатьом японським компаніям властиве прагнення до збільшення частки позикового капіталу - до 80 %.
Такий підхід до співвідношення власного і позикового капіталу можна пояснити різною природою інвестиційних потоків.
У США основний потік інвестицій надходить від населення, у Японії - від банків. Тому для японської компанії високе значення коефіцієнта концентрації позикового капіталу свідчить про високий ступінь довіри до корпорації з боку банків, а отже, про її фінансову надійність. Навпаки, низьке значення цього коефіцієнта свідчить про нездатність отримати кредити в банку, що є певним застереженням інвесторам і кредиторам.
3. Коефіцієнт співвідношення позикового капіталу і власного (інша назва цього коефіцієнта - коефіцієнт важеля). Як і вищеперелічені показники, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Розраховується за формулою:
Позиковий капітал (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630 ф.№1)
Коефіцієнт співвідношення =
позикового капіталу і власного Власний капітал (ряд. 380. ф.№1)
Коефіцієнт має досить просту інтерпретацію: його значення, що дорівнює, наприклад 0,3, означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкла-дених в активи підприємства, припадає ЗО коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.
4. Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (інша назва цього коефіцієнта - коефіцієнт покриття відсотка). За його допомогою оцінюється потенційна можливість підприємства погасити позику. Коефіцієнт показує ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів. Розраховується діленням суми чистого прибутку до оподаткування і витрат на виплату відсотків на величину витрат на виплату відсотків.
У попередніх публікаціях ми проаналізували такий аспект фінансового стану підприємства, як ліквідність. При цьому були розраховані коефіцієнти поточної, швидкої, абсолютної ліквідності. Як початкові величини використовувалися поточні активи та поточні зобов'язання і розраховувало-ся співвідношення між ними.
Зазначимо, що деякі аналітики для оцінки платоспроможності і фінансової стійкості розраховують не тільки співвідношення між поточними активами та поточними зобов'язаннями, але й визначають також їх різницю.
Різниця між поточними активами та поточними зобов'язаннями становить чистий робочий капітал підприємства (Рк), який також можна використовувати як ступінь платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, але й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності та здійснення інвестицій. Наведемо формулу визначення чистого робочого капіталу, який розраховується на підставі даних Балансу (форма № 1):
Рк = [Оборотні активи (ряд.260) + Витрати майбутніх періодів (ряд.270*] -
[Поточні зобов'язання (ряд.620) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)**].
* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у тій частині, що буде використана (списана) протягом 12 місяців з дати балансу.
** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, що буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку. Для оцінки достатності чистого робочого капіталу можна провести його порівняння з аналогічним показником інших підприємств.
Отже, ми розглянули такий аспект фінансового стану підприємства, як ліквідність. Нагадаємо, що оцінка ліквідності дозволить визначити, чи зможе підприємство в термін погасити поточні (короткострокові) зобов'язання.
Але, як відомо, крім поточних зобов'язань у підприємства є також і довгострокові зобов'язання, термін погашення яких становить більше 12 місяців з дати балансу.
Виходячи із цього, розглянемо коефіцієнти, за допомогою яких аналізується можливість погашення довгострокових зобов'язань та оцінюється здатність підприємства функціонувати тривалий період часу.
Оцінка довгострокової платоспроможності підприємства.
З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Джерелами коштів підприємства є власний і позиковий капітал. Співвідношення між цими величинами дозволить оцінити довгострокову платоспроможність підприємства.
Інформація про власний капітал згідно з Інструкцією № 291 узагальнюється на рахунках класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'-язань" та відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" відображається в розділі І пасиву Балансу в рядках 300 - 380.
Величина позикового капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за такими розділами пасиву Балансу: розділом II "Забезпечення подальших витрат і платежів", розділом III "Довгострокові зобов'язання", розділом IV "Поточні зобов'язання", розділом V "Доходи майбутніх періодів".
Фінансовий стан

 
 

Цікаве

Загрузка...