WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка Східної Європи - Реферат

Економіка Східної Європи - Реферат

обсягів суспільного виробництва в цілому ці позиції значно погіршились.
Протягом тривалого часу (особливо в 50-60-ті роки) східноєвропейські країни впевнено посідали провідні позиції за темпами економічного росту у світовому господарстві. У 1951-1983 рр. національний доход у цих країнах зростав на 6,7 % за рік, промислове виробництво - на 8,3 %. Однак від кінця 70-х років темпи економічного росту почали різко знижуватися, а в деяких країнах (Польща, Угорщина, Чехо-Словаччина) почали спостерігатися кризові явища в національних економіках. Темпищорічного росту суспільного виробництва країн регіону різко впали із 2,9 % у 1981-1985 рр. до 1,8 % у 1989 р. Наприкінці 80 - початку 90-х років усі східноєвропейські країни опинилися в умовах глибокої соціально-економічної кризи. У звіті Економічної комісії 00Н для країн Європи спад економіки у країнах Східної Європи названо затяжною депресією, яка щодо тривалості та глибини гостріша, ніж "Велика криза" 1929-1933 рр. (табл. 2).
Головними причинами різкого зниження темпів економічного росту, а потім і глибокої економічної кризи у країнах регіону стали неефективність адміністративно-планового розвитку та використання досягнень НТП, не-раціональна структура суспільного виробництва, висока енерго- та матеріаломісткість національного виробництва, низька продуктивність праці, вичерпання екстенсивних факторів росту, погіршення зовнішньоекономічних умов (в тому числі умов торгівлі, зростання зовнішньої заборгованості, скорочення та розрив взаємних економічних відносин), а також зміна суспільного ладу, перехід від планової до ринкової моделі розвитку.
Табл. 2. Динаміка обсягу валового національного продукту в окремих країнах регіону (%)
Країна
РІК
1991
1992
1993
1994
Болгарія -23
-15
-6
-4
Польща -8
1
4
5
Румунія -14
-15
1
1
Словаччина -16
-10
-5
4
Чехія -14
-7
-0.5
2,5
Угорщина -10
-5
-2
3,5
Росія -12
-20
-13
-14
Україна -11
-15
-16
Білорусь -3
-15
-10
Табл. З. Темпи зростання цін в окремих країнах регіону (%)
Країна
1991
1992
1993
1994
Болгарія 334
90
120
64
Польща 70
43
31
35
Румунія 225
200
62
296
Словаччина 61
10
12
25
Чехія 57
12
9
11
Угорщина 35
23
21
17
Росія 90
2500
216
849
Україна 85
2000
...
...
Білорусь 80
2000
Важливою особливістю економічного розвитку регіону є високий рівень інфляції. У 1977-1984 рр. щорічний рівень інфляції коливався від 5,1 % в Чех-Словаччині до 8,9 % у Румунії (в Польщі до 29,4 %), та в 1992 р. у країнах Східної Європи він складав 769,4 %, у колишніх республіках Радянського Союзу-1296% (табл. 3).
З одного боку, в сучасних умовах інфляція у східноєвропейських країнах виконує і функцію вирівнювання цін на товари та послуги в результаті наявності глибоких структурних диспропорцій та їх зближення зі світовими цінами і в невеликих обсягах може сприяти пожвавленню економічного росту. З іншого боку, її високий рівень має явно виражені негативні наслідки, які проявляються у знеціненні економічних стимулів продуктивної праці та на-ціональної валюти, отриманні прогресивних структурних зрушень, зниженні рівня життя населення.
Перехід до ринкової економіки у східноєвропейських країнах супроводжується збільшенням безробіття, його рівень у більшості країн регіону в першій половині 90-х років первищував 5 % показник, який може бути розглянутий, як досить прийнятний для економіки, що стабільно розвивається (табл. 4). Приховані форми безробіття, які існували раніше та були засновані на централізовано регульованій штучній зайнятості населення, поступово трансформуються у відкриті форми. Атомізація національних економік країн регіону у сфері відносин власності, процесу виробництва та управління створює об'єктивні передумови виникнення й розвитку ринку праці. Відмовляючись від гарантії зайнятості, проголошуючи принципи свободи зайнятості та незайнятості населення, східноєвропейські країни намагаються пом'якшити безробіття шляхом отримання банкрутств державних підприємств, надання кредитів і субсидій, частковим регулюванням цін, а також розвитком громадських робіт, служб працевлаштування та систем проф-орієнтації й перекваліфікації, виплат допомоги по безробіттю тощо.
Табл. 4. Рівень безробіття у країнах регіону (в % від працездатних)
Рік
Країни 1991 1992 1994
Болгарія 11 15 16
Польща 12 14 16
Румунія
3 9 10
Словаччина
12 11 14
Чехія
4 3 4
Угорщина 8 12 13
Різке погіршення соціально-економічного стану, кризові явища в націо-нальних економіках зумовили прихід до влади в країнах регіону суспільних сил, які прагнуть змінити економічну модель розвитку, створити соціальні орієнтовану ринкову економіку. На рубежі 80-90-х років у країнах Східної Європи були прийняті плани та програми ринкової трансформації, які визначили основні напрями, шляхи, методи й етапи перетворень: "програма Анте Марковича" у СФРЮ (1989 р.); "план Бальцеровича" у Польші (1989 р.); "план Клауса" у Чех-Словаччині (1990 р.); "план Купи" в Угорщині (1990 р.); "Короткий виклад стратегії переходу до ринкової економіки" в Румунії (1990 р.); "Меморандум про економічну політику Російської Федерації", підготовлений під керівництвом війце-прем'єра Є. Гайдара (1992 р.);
"Програми економічних реформ та політики України" (1992 р.) й ін. Незважаючи на істотні розбіжності у визначенні та реалізації економічної політики країнами регіону, для них характерні чимало спільних рис та особливостей, пов'язаних з подібністю завдань і цілей ринкових реформ.
Головним напрямом програм та практики ринкових реформ у східноєвропейських країнах є процес роздержавлення й приватизації. На роздержавленні у формах орендних відносин, підвищення економічної самостійності підприємств, ролі трудових колективів в управлінні, які не вели до зміни характеру державної власності, робився наголос у 80-ті роки, та у 90-ті роки у більшості країн регіону перевага стала віддаватися приватизації як такій, що веде до встановлення нової системи відносин власності, заснованої на її різноманітності. Така

 
 

Цікаве

Загрузка...