WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

спостерігалось перевищення фактичних видатків над кошторисним призначенням на суму 47808 грн., тобто на 21.9% (47808 / 218000 * 100%), що призвело до витрачання бюджетних коштів на загальну суму 265808 грн.
Однією з складових аналізу кошторису видатків установи є аналіз касового виконання кошторису видатків. Під час проведення даного аналізу касові видатки співставляються із сумою перерахованих коштів, тобто із сумою бюджетних асигнувань.
Таке співставлення дозволяє виявити недовитрачання та перерозхід виділених з бюджету коштів та забезпечує систематичний контроль за процесом виконання кошторису видатків. Подібні факти можуть бути результатом збільшення касових видатків понад виділені бюджетні асигнування по одних кодах при недовикористанні коштів по інших кодах економічної класифікації. По загальному правилу їх наявність свідчить про порушення принципу цільового використання бюджетних асигнувань, що призводить до погіршення утримання мережі установ та обслуговування контингентів. Проте слід враховувати, що економія бюджетних коштів може бути заслуженою, а перевитрачання - оправданим.
А зараз ми розглянемо, яка ж ситуація склалась по нашій аналізованій установі, тобто по загально-освітній школі №20 міста Тернополя (аналіз касового виконання кошторису видатків ЗОШ №20 наведений у таблиці №8 на наступній сторінці даної курсової роботи).
Таблиця №8
"Аналіз касового виконання кошторису видатків ЗОШ №20(грн.)"
Показники Бюджетні Касові Відхилення
асигнування видатки
недорозхід перерозхід
бюджетних бюджетних
коштів коштів
1.Оплата праці працівників
бюджетних установ (1110) 135958 135958 - -
2.Нарахування на заробітну
плату (1120) 47500 47500 - -
3.Придбання предметів
постачання і матеріалів (1130) 8843 8843 - -
4.Оплата послуг з утримання
бюджетних установ (1150) 690 690 - -
5.Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв (1160) 24523 12248 12275 -
6.Субсидії і поточні
трансфертні виплати (1300) 486 486 - -
ВСЬОГО видатків 218000 205725 12275 -
З вище наведених даних ми бачимо, що ЗОШ №20 за звітній період недопустила жодної копійки перерозходу бюджетних коштів, що є позитивним показником її діяльності. Крім того, по видатках, що йдуть по 1160 коду економічної класифікації видатків, тобто по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, мав місце недорозхід, тобто економія бюджетних коштів на загальну суму 12275 грн.(24523 - 12248).
Причиною такої економії може бути як бережливе використання енергоносіїв так і зменшення обсягів касових розрахунків, а також можлива ще й така причина як згортання діяльності ЗОШ №20, тобто зменшення кількості учнів та класів, а звідси відповідно і простоювання класних кімнат, що в кінцевому результаті випливає на економії електроенергії. Звичайно в разі присутності другої причини то тоді це є негативним фактором, адже ЗОШ №20 не на повну потужність використовує власні фонди.
Проте, на нашу думку основною причиною такої економії є невчасне розрахування за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
Слід зазначити, що важливим етапом аналізу кошторису видатків є вивчення співвідношення між касовими та фактичними видатками. Воно може характеризуватися рівністю між ними, перевищенням касових видатків над фактичними чи навпаки.
По нашій установі ми маємо наступне (див. таблицю №9)
Таблиця №9
"Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків ЗОШ №20(грн)"
Показники Касові Фактичні Перевищення
видатки видатки
касових фактичних
над над
фактичними касовими
1.Оплата праці працівників
бюджетних установ (1110) 135958 135352 606 -
2.Нарахування на заробітну
плату (1120) 47500 51060 - 3560
3.Придбання предметів
постачання і матеріалів (1130) 8843 10500 - 1657
4.Оплата послуг з утримання
бюджетних установ (1150) 690 686 4 -
5.Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв (1160) 12248 67724 - 55476
6.Субсидії і поточні
трансфертні виплати (1300) 486 486 - -
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ 205725 265808 - 60083
По даній установі ми бачимо, що в загальному має місце перевищення фактичних видатків над касовими на суму 60083 грн. якщо аналізувати по кодах економічної класифікації то фактичні видатки перевищують касові по таких видах:
- по 1120 коду, тобто по нарахуваннях на заробітну плату , на суму 3560 грн (51060 - 47500);
- по 1130 коду "Придбання предметів постачання і матеріалів" на суму 1657 грн. (10500 - 8843);
- по 1160 коду " Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 55476 грн. (67724 - 12248).
Крім того, в школі також мало місце і перевищення касових видатків над фактичними на загальну суму 610 грн., а саме по таких кодах:
- по 1110 коду "Оплата праці працівників бюджетних установ" на суму 606 грн.(135958 - 135352);
- по 1150 коду "Оплата послуг з утримання установ" на суму 4 грн. (690 - 686).
Перевищення фактичних видатків над касовими свідчить про те, що ЗОШ №20 невчасно розраховується за спожиті матеріали, комунальні послуги та енергоносії, що звичайно є негативним фактором.
А перевищення касових над фактичними видатками є прикладом того, що школа, в нашому випадку, оплатила вартість послуг зв'язку на суму 690 грн., а спожила лише вартість даних послуг на 686 грн. крім того, мибачимо, що установа для виплати зарплати отримала 135958грн., а фактично витратила лише 135352 грн. Даний факт може свідчити про наявність депонованої зарплати на суму 606 грн.
7. Аналіз спеціальних коштів.
До спеціальних коштів відносяться доходи, що отримані в результаті фінансово-господарської діяльності бюджетних і наукових організацій та установ чи в результаті експлуатації будівель, споруд, обладнання та інвентаря установи, що не включаються в бюджет та витрачаються на визначені заходи поза бюджетом.
Слід зазначити, що під час

 
 

Цікаве

Загрузка...