WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

100.7
7.Ненормовані
дні невиходу
на роботу
(всього): - - 2 224 +2 +224 -
а) прогули - - 2 224 +2 +224 -
б) інші - - - - - - -
8.Календарний
фонд робочого
часу (6-7) 203 22127 197 22064 -6 -64 99.7
З вищенаведених даних можна зробити висновок, що по даній школі фактичний рівень використання є вищим від планового. План по кількості заявок на роботу виконаний на 100.7%, тобто на 0.7% більше, в натуральних вимірниках це число складає 22288 годин по всіх робітниках. А план по чисельності робітників виконаний на - 102.7%.
А тому по даній бюджетній установі має місце факт недовикористання робочого часу на 2.0% (100.7% - 102.7%). Причинами цього є збільшення кількості невиходу на роботу з дозволу адміністрації на 3 дні (11 - 8) та в зв'язку з хворобою на 2 дні (11 - 9).
Крім того по даній школі мали місце випадки порушення трудової дисципліни (прогули). Через те фонд робочого часу бів недовикористаний на 3.0% ( 102.7% - 99.7%).
6. Аналіз кошторису видатків
Витрати бюджетних та наукових установ і організацій регулюються кошторисами. В кошторисі бюджетної установи відображаються обсяг і цільове спрямування видатків пов'язаних із їх фінансово-господарською діяльністю протягом певного періоду часу.
Під час аналізу враховуються особливості змісту кошторисів бюджетних та наукових установ і організацій, що обумовлені відміностями в природі витрат та в порядку їх формування.
Видатки бюджетних та наукових установ і організацій формуються за рахунок асигнувань, що виділяються з державного чи місцевих бюджетів, на безкоштовній та безповоротній основі в обсязі та по напрямках у відповідності з затвердженим у встановленому порядку кошторисом.
Бюджетні та наукові установи і організації ведуть облік і складають звіти в розрізі показників кошторисів. Змістом аналізу кошторису видатків є глибоке вивчення цих показників з метою оцінки ефективності використання ресурсів, виявлення відхилень фактичної суми витрат від кошторисної, а також аналіз факторів, що вплинули на ці відхилення.
До основних завдань аналізу кошторису видатків відносять:
1. Оцінка дотримання кошторисних призначень вцілому та по окремих кодах витрат і економічних елементів витрат.
2. Характеристика складу та структури витрат, а також їх зміни.
3. Виявлення факторів відхилень розміру фактичних витрат від передбачених в кошторисі.
4. Виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів бюджетних та наукових установ і організацій.
Дані завдання аналізу кошторису видатків конкретизуються в ході вивчення видатків по окремих їх видах та напрямках.
Джерелами даного аналізу виступає інформація, як та, що безпосередньо характеризує рівень затрат, так і та, котра дозволяє виявити фактори їх зміни. До неї належить:
- звіт про виконання кошторису видатків бюджетних установ та організацій (Ф №2);
- звіт про затрати на виробництво наукової організації чи установи (Ф №5-н);
- додаток до балансу по основній діяльності науково-дослідної та конструкторської установи (Ф №2-н);
- баланс виконання кошторису видатків бюджетної установи чи організації (Ф №1);
- баланс по основній діяльності науково-дослідної та конструкторської організації (Ф №1-н);
- карточки обліку витрат та дані первинного обліку витрат матеріальних цінностей, праці та заробітної плати;
- звіти про виконання плану по штатах та контингентах (Ф №3).
Розпочнемо ми аналіз кошторису видатків ЗОШ №20 з економічного аналізу виконання кошторису видатків по загальних показниках. З цією метою всі видатки групуються по кодах економічної класифікації видатків. Для проведення даного аналізу скористаємося даними звіту про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях (див. додаток 2)
Таблиця №7
"Аналіз виконання кошторису видатків ЗОШ № 20(грн.)"
Показники По кошторису Фактично Відхилення
сума % сума % сума %
1.Оплата праці працівників бюджетних
установ - всього (1110) 135959 62.4 135352 51 -606 -11.4
2.Нарахування на заробітну плату (1120) 47500 21.8 51060 19.2 +3560 -2.6
3.Придбання предметів постачання і
матеріалів - всього (1130) 8843 4.1 10500 4.0 +1657 -0.1
4.Оплата послуг з утримання бюджетних
установ (1150) 690 0.3 686 0.2 -4 -0.1
5.Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв - всього (1160) 24523 11.2 67724 25.5 +43201 +14.3
6.Субсидії і поточні трансфертні
виплати - всього (1300) 486 0.2 486 0.2 - -
ВСЬОГО поточних видатків 218000 100 265808 100 +47808
Капітальних видатків - - - - - -
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ 218000 100 265808 100 +47808
Примітка: в дужках вказані коди економічної класифікації видатків
Аналізовані дані показали, що основну частину видатків по ЗОШ №20 займають видатки на оплату праці працівників, котрі йдуть по 1110 коду економічної класифікації видатків. Так у відсотковому відношенні вони склали по кошторису 62.4%, тобто 135958 грн., а фактично 51%, тобто 135352 грн. звідси випливає, що фактична сума виплаченої зарплати робітникам ЗОШ №20 є меншою від тої, котра виділена по кошторису на 606 грн., або на 0.4%(606 / 135958 * 100%)
Також відбулось зменшення ще і по 1150 коду економічної класифікації видатків, тобто по видатках на оплату послуг з утримання ЗОШ №20, на суму 4грн.( -0.1%). А от фактичне значення видатків по 1120 та 1130 кодах перевищило суму кошторисного призначення на 3560 грн. та 1657 грн. відповідно, проте у відсотковому відношенні їх частка в загальній величині видатків зменшилась на -2.6% та -0.1% відповідно, ісклала 19.2% та 4.0%. Причиною цього явища стало перевищення фактичного витрачання коштів над кошторисним призначенням по 1160 коду економічної класифікації видатків, тобто по оплаті послуг та енергоносіїв, на 43201 грн., тобто на 176.2%(43201 / 24523 * 100%) - більш ніж в півтора рази. Відповідно відразу ж збільшилась і їх питома вага в загальній величині витрат: з 11.2% (по кошторису) до 25.5% (по фактичних витратах), тобто на 14.3% (25.5% - 11.2%).
Всього по кошторису

 
 

Цікаве

Загрузка...