WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

926 +27
3. Буд.матеріали для поточного ремонту 628 638 +10
4. Тара 13 - -13
ВСЬОГО 1584 1614 +30
З наведених даних можна зробити висновок, що ЗОШ №20 споживає матеріальні цінності по чотирьох облікових групах. По одній з них, а саме по тарі ЗОШ №20 недопоставлено ресурсів на 13 грн., зате по трьох інших, тобто по медикаментах і перев'язувальних засобах, господарських матеріалах та канцелярських засобах та буд.матеріалах для поточного ремонту спостерігається перевищення фактичного придбання матеріалів над запланованим на +4, +27 і +10 грн. відповідно.
Важливою складовою економічного аналізу матеріальних ресурсів є аналіз їх руху. Так, по нашій установі ми маємо наступне (див.таблицю 5)
Таблиця №5
"Аналіз руху матеріальних цінностей ЗОШ №20 (грн.)"
Показники Залишок на Поступило Вибуло Залишок на Відхилення
поч.року кін. року
1. Медикаменти і
перев'язочні засоби 102 50 - 152 +50
2. Господарські матеріали
і канцелярські засоби 6564 638 658 6544 -20
3.Буд.матеріали для
поточного ремонту 4776 926 1296 4406 -370
4.Тара 549 - - 549 -
ВСЬОГО 11991 1614 1954 11652 -340
Аналізовані дані показали, що по нашій установі залишок матеріалів на кінець року зменшився в порівнянні з початком на 340 грн., що в відсотковому відношенні становить 2.8% (340 / 11991 *100%).
Це зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості вибулих над поступившими господарськими матеріалами і канцелярськими засобами та буд.матеріалами для поточного ремонту відповідно на 20 і 370 грн. Крім того, по медикаментах та перев'язувальних засобах відбулось збільшення їх кількості на кінець року в порівнянні з початком на 50 грн., так як за рік поступило медикаментів та перев'язувальних засобів на 50 грн. і ні на одну гривню не вибуло.
в) аналіз трудових ресурсів.
Змістом аналізу трудових ресурсів є вивчення дотримання нормативів з використання різних трудових показників. Економічний аналіз включає виявлення рівня забезпеченності бюджетних і наукових організацій та установ робітниками та оцінку ефективності їх праці, повноти використання робочого часу та раціонального витрачання фондів заробітної плати.
Основними завданнями економічного аналізу трудових ресурсів бюджетних і наукових організацій та установ є:
1. Вивчення та оцінка дотримання установою ліміту чисельності робітників, нормативів та виконання плану по інших трудових показниках.
2. Виявлення факторів та конкретних причин відхилень фактичних показників від встановлених нормативів.
3. Оцінка складу робітників бюджетних і наукових організацій та установ, ефективності праці та її оплати.
В якості джерел аналізу трудових ресурсів бюджетних і наукових організацій та установ використовують планово-звітну інформацію, а саме:
- Ф №1-т (по типах установ) звіту установи про виконання плану по праці;
- Ф №3 (по типах установ) звіту про виконання плану по штатах та контингентах;
- штатні розписи та тарифікаційні списки (формуляри) робітників
бюджетних і наукових організацій та установ;
- дані табельного обліку.
Одним з видів аналізу трудових ресурсів бюджетних установ та організацій є аналіз використання робочого часу. В процесі даного аналізу потрібно враховувати, що праця робітників бюджетних та наукових установ і організацій характеризується великою різностороністю чи неоднорідністю. В межах робочого дня робітник згідно певного розкладу чи по власній ініціативі виконує різні по своєму характеру види робіт. А тому аналітик повинен дати оцінку доцільності використання робочого часу на їх виконання та оптимальності співвідношень між ними.
Також при аналізі весь календарний фонд часу розділяється на номінальний фонд робочого часу та фонд неробочого часу (зайнятий та вільний). Аналіз використання робочого часу здійснюється шляхом співставлення фактичної кількості робочих днів та годин з плановими.
Так, по ЗОШ №20 ми маємо наступне (див. таблицю №6)
Таблиця №6
"Аналіз використання робочого часу ЗОШ №20"
Показники Робочий час Відхилення % вико-
План Фактично на одного на всіх нання
на одного на всіх на одного на всіх робітника робітників плану
роб. роб. роб. роб.
1.Сер.спискова
чисельність
робітників - 109 - 112 - +3 102.7
2.Календарний
фонд часу 365 39785 365 40880 - +1095 102.7
3.Святкові і
вихідні дні 106 11554 106 11872 - +318 102.7
4.Номінальний
фонд робочого
часу (2-3) 259 28231 259 29008 - +777 102.7
5.Нормативні дні
невиходу на
роботу (всього): 56 6104 60 6720 +4 +616 110.1
а) чергові
відпустки 30 3270 30 3360 - +90 102.7
б)відпустки по
навчанню 3 327 2 224 -1 -103 68.5
в)відпустки у
зв'язку із
пологами 4 436 4 448 - +12 102.7
г) по хворобі 9 981 11 1232 +2 +251 125.5
д)неявки з
дозволу
адміністрації 8 872 11 1232 +3 +360 141.2
е)виконання
державних
обов'язків 2 218 2 224 - +6 102.7
6.Активний фонд
робочого часу(4-5) 203 22127 199 22288 -4 +161

 
 

Цікаве

Загрузка...