WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

обліку основних засобів ( інвентарні списки, нагромаджувальні відомості по вибуттю та переміщенню основних засобів та інші);
- відомість інвентаризації основних засобів;
- акти про списання основних засобів з балансу, матеріали ревізій, перевірок.
У вище перерахованих джерелах аналізу наявність та рух основних засобів характеризуються в натуральному та грошовому відношенні. Такі дані дозволяють проводити аналіз основних засобів в узагальнюючому вигляді та в розрізі окремих їх видів.
Аналіз основних засобів розпочинається з вивчення їх натурально-речового складу. Для проведення цього аналізу ми скористались даними звіту про рух основних засобів Ф №5 (див. додаток 3). Проведені розрахунки наведені у таблиці № 2. В ході цього аналізу ми встановили значення кожної групи в абсолютній сумі та питому вагу в загальній вартості, а також зміни протягом звітного року.
Таблиця №2
"Аналіз складу і структури основних засобів ЗОШ №20 (грн.)"
Показники на поч. року на кінець року відхилення
сума пит.вага сума пит.вага сума пит.вага
Будівлі 1482538 90.9 1482538 90.5 - -0.4
Машини і обладнання 98520 6.0 98520 6.0 - -
Інструмент, виробничий
і господарський інвентар 28665 1.8 28665 1.8 - -
Бібліотечний фонд 21599 1.3 27972 1.7 +6373 +0.4
Всього 1631322 100 1637695 100 +6373
Сума зносу 366172 411624 +45452
Коефіцієнт зносу 22.4 25.1 +2.7
З наведених даних видно, що основне місце в складі основних засобів ЗОШ № 20 займають будівлі. Так, у вартісному виразі на кінець року їх вартість склала 1482538 грн., що в питомій вазі становить 90.5 %. Друге місце по установі в питомій вазі займають машини і обладнання - 6.0% (98520 грн.). В порівнянні з минулим роком відбулись зміни лише по бібліотечному фонду, а саме його розмір збільшився на 6373 грн. І склав 27972 грн. Цей факт характеризує роботу ЗОШ № 20 з позитивної сторони.
Одним з факторів, котрі визначають зміну стану основних засобів, є їх рух під яким розуміється поступлення протягом року нових та вибуття раніше діючих основних засобів. Інтенсивність цих процесів вимірюється коефіцієнтами оновлення та вибуття.
Зараз ми розглянемо, яка саме ситуація по даних коефіцієнтах в ЗОШ № 20 (таблиця №3). При складані цієї таблиці ми скористалися даними звіту про рух основних засобів Ф №5(див.додаток 3).
Таблиця №3
"Аналіз інтенсивності руху основних засобів ЗОШ №20 (грн.)"
N Показники руху основних засобів Значення показників
1. Основні засоби на поч. року 1631322
2. Поступило осн. засобів в звітному році 6400
3. Вибуло осн.засобів в звітному році 27
4. Основні засоби на кінець року 1637695
5. Коефіцієнт оновлення ( рядок 2 / рядок 4 * 100% ) 0.39
6. Коефіцієнт вибуття (рядок 3 / рядок 1 * 100%) 0.002
Аналізовані дані показали, що оновлення основних засобів склало 6400 грн., або 0.39%, що є надзвичайно низьким показником. Це свідчить про нестачу бюджетних коштів на оновлення основних засобів. В свою чергу коефіцієнт вибуття склав 0.002%, що в грошовому еквіваленті становить 27 грн.
б) аналіз матеріальних цінностей;
Однією з умов нормальної роботи бюджетних та наукових установ є забезпеченність їх матеріальними ресурсами. До них відносяться : будівельні матеріали та обладнання до установки, продукти харчування, господарські матеріали та канцелярське приладдя, паливо, пальне та мастильні матеріали, тара, корма і фураж, матеріали для наукових та інших цілей, запасні частини до машин ті обладнання, спеціальне обладнання та інші. Особливістю їх функціонування в бюджетних та наукових установах і організаціях є те, що вони по мірі витрачання повністю вибувають з народногосподарського обороту.
Вагоме значення матеріальних цінностей в фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та науково-дослідних організацій викликає необхідність об'єктивної оцінки обгрунтованості їх заяв на придбання матеріальних цінностей, систематичного контролю за своєчасністю та повнотою поступлення матеріалів від постачальників чи з інших джерел.
Важливо також знати відповідність залишків матеріальних цінностей на складі встановленим нормам, а також раціональність їх використання. При наявності відхилень у рівні забезпечення установи матеріальними ресурсами та їх використання, - виявляють причини.
Сутність аналізу матеріалів бюджетних та наукових установ виявляють його завдання, а саме:
1. Характеристика повноти задоволення заяв бюджетних і наукових організацій та установ на матеріальні ресурси, комплектність та своєчасність їх поступлення;
2. Вивчення стану запасів матеріальних ресурсів бюджетних і наукових організацій та установ;
3. Визначення повноти та раціональності використання матеріальних цінностей;
4. Виявлення та вивчення причин недостач у забезпеченості установи матеріальними ресурсами.
Джерелами економічного аналізу матеріальних цінностей бюджетних і наукових організацій та установ є широкий спектр звітних, облікових та нормативних документів. Основними з них є:
- річний звіт про рух матеріальних цінностей (Ф №6);
- звіт про затрати на виробництво (Ф №5-н);
- карта обліку затрат по науково-дослідній темі;
- звіт про використання кошторису видатків (Ф №2);
- документи первинного обліку матеріалів (накладні-вимоги, меню-вимоги, забірні карти та інші).
Розпочнемо ми аналіз матеріальних ресурсів з аналізу забезпеченості ЗОШ №20 матеріальними ресурсами. Основним напрямком вивчення забезпеченості установи матеріальними ресурсами є оцінка виконання плану постачання по їх об'єму та складу. З цією метою по даних обліку співставляють фактичний обсяг матеріалів, що поступили з потребою в них.
Таблиця №4
"Аналіз забезпеченості ЗОШ №20 матеріальними ресурсами (грн.)"
Показники План Фактично Відхилення
1. Медикаменти і перев'язочні засоби 46 50 +4
2. Господарські матеріали та
канцелярські засоби 897

 
 

Цікаве

Загрузка...