WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

відносять число груп, число дітей в групах з режимом роботи 9-10, 12-14 та 24 години. Сітьові показники тут представлені кількістю дітей на початок і кінець року, середньорічною чисельністю дітей, кількістю днів харчування однієї дитини.
По навчальних, неповних середніх та середніх школах виділяють виробничі показники такі, як кількість класів, кількість учнів, середньорічна кількість учнів, кількість днів харчування однієї дитини в рік.
Джерелами аналізу виробничих показників діяльності бюджетних і наукових установ та організацій є:
- звіт про виконання плану по штатах та контингентах по Ф №3 - по бюджетних установах;
- звіт про виконання науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних робіт по Ф №2-нт - по науково-дослідних організаціях;
- нормативи по розвитку мережі установ та обслуговуванню населення;
- дані обліку стану мережі установ, обсягу наданих послуг, контингенту обслуговування та масштабів охоплення послугами, своєчасності їх надання.
Важливим показником оцінки обсягу роботи школи є контингент учнів. По ЗОШ №20 ми маємо наступне (див. таблицю 1)
Таблиця №1
"Аналіз контингенту учнів ЗОШ №20"
Показники План Фактично ВІдхилення
на поч. на кін. на поч. на кін. від плану за рік
року року року року
1.Кількість учнів -всього, в т.ч.: 977 977 918 915 -59 -3
а) в 1 - 4 класах 320 320 297 297 -23 -
б) в 5 - 9 класах 557 557 484 482 -73 -2
в) в 10 - 11 класах 100 100 137 136 +37 -1
2.Кількість класів -всього, в т.ч.: 34 34 33 33 -1 -
а) 1 - 4 класів 11 11 12 12 +1 -
б) 5 - 9 класів 19 19 17 17 -2 -
в) 10 - 11 класів 4 4 4 4 - -
3.Наповнюваність класів в т.ч.: 28.7 28.7 27.8 27.7 -0.9 -0.1
а) в 1 - 4 класах 29 29 24.8 24.8 -4.2 -
б) в 5 - 9 класах 29.3 29.3 28.5 28.4 -0.8 -0.1
в) в 10 - 11 класах 25 25 34.3 34 +9.3 -0.3
Аналізовані дані показали, що по даній школі за звітній період спостерігалось фактичне зменшення загальної кількості учнів на початок року в порівнянні з плановими даними на 59 чоловік, тобто на 6%(59/977*100%), а протягом року ця кількість зменшилась ще на троє дітей, і на кінець року становила 915 учнів.
В розрізі груп класів даний аналіз виявив наступні зміни:
1 - 4 класи: по даній групі відбулось фактичне зменшення кількості учнів в порівнянні з плановими показниками на 23 дітей, тобто на 7.2% (23 / 320 * 100%) і на кінець року становила 297 чоловік. Незважаючи на фактичне збільшення кількості класів по даній групі на 1клас (12 - 11), фактична наповнюваність 1 - 4 класів зменшилась на 4.2 учні на клас (29-24.8).
5 - 9 класи: тут відбулось ще більше зменшення фактичної кількості учнів в порівнянні з планом. Воно становить -73 дітей, тобто на 13.1%. крім того на кінець навчального року дане число зменшилось ще на 2 чоловіки і становило 482 (557 - 73 - 2). Також відбулось зменшення і фактичної кількості класів по цій групі на 2 класи (19 - 17). Зважаючи на дані зміни фактична наповнюваність класів становила 28.5 і 28.4 відповідно на початок і кінець навчального року, що є на (-0.8) та (-0.9) дитини менше від запланованого.
10 - 11 класи: по даній групі, на відміну від попередніх, спостерігалось збільшення фактичної кількості дітей від запланованих показників на 37 та 36 дітей відповідно на початок і кінець року, що перевищило виконання плану на 37% (37/100*100%) і 36% (36/100*100%) відповідно. У зв'язку з тим, що фактична кількість класів по цій групі залишилась незмінною, тобто 4класи, фактична наповнюваність класів підвищилась в порівнянні з плановою на 9.3 та 9 чоловік, і становила 34.3 та 34 дітей на початок і кінець навчального року відповідно, що звичайно є негативним фактором.
5. Аналіз потенціалу бюджетної установи:
а) аналіз основних засобів;
Основні засоби - це матеріальні цінності, котрі використовуються в фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та науково-дослідних організацій протягом періоду, що перевищує один рік і вартість яких поступово зменшується в зв'язку із фізичним та моральним зносом.
До основних засобів належать: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, робоча і продуктивна худоба, бібліотечні фонди та інші. Слід зазначити, що основні засоби є матеріально-технічною базою фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та науково-дослідних організацій. А тому від їх наявності, стану та використання залежать об'єм та якість послуг та виконаних робіт, які надаються населенню.
По своєму призначенню основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі. Ті з них, котрі знаходяться у розпорядженні бюджетних та наукових установ, виступають у формі невиробничих основних засобів на відміну від виробничих фондів сфери матеріального виробництва. Спільними їх рисами є те, що вони використовуються протягом тривалого терміну і під час свого функціонування зберігають свою натуральну форму, поступово зношуються та морально старіють по мірі розвитку науки та техніки.
Основні засоби бюджетних установ виступають в якості предметів невиробничого споживання, як загального так і особистого. Характерним при цьому є те, що їх споживання є процесом створення послуг по задоволенню потреб працюючих.
Слід відмітити, що не всі основні невиробничі засоби однаково впливають на виконання основних функцій бюджетних та наукових установ. Через це їх умовно поділяють на активну та пасивну їх частини.
Під час економічного аналізу основних засобів вивчають їх склад, структуру, стан, рівень забезпеченності бюджетних та наукових установ основними засобами та їх використання.
Джерелами аналізу основних засобів є:
- звіт про рух основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів (Ф №5) - по бюджетнихустановах;
- звіт про наявність та рух основних засобів (Ф №11-н) - по госпрозрахункових науково-дослідних організаціях;
- баланс про виконання кошторису видатків (Ф №1);
- баланс по основній діяльності науково-дослідної та конструкторської організації (Ф №1-н);
- дані

 
 

Цікаве

Загрузка...