WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

управління освіти облвиконкому, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування та забезпечує харчування учнів.
Слід відмітити, що метою фінансово-господарської діяльності Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка є розвиток та формування особистості учнів, забезпечення соціально-психологічного становлення і трудової їх адаптації, а також виховання в них загальнолюдських цінностей та громадської позиції.
Крім своїх обов'язків дана бюджетна установа має також і права, а саме:
- право визначати контингент учнів;
- право коректувати пільгами, що передбачені державним бюджетом;
- право створювати структурні підрозділи;
- право формувати штатний розпис;
- право проходити у встановленому порядку державну акредитацію;
- право встановлювати посадові оклади та ставки згідно єдиної тарифікаційної сітки;
- право встановлювати форми матеріального заохочення в межах фонду оплати праці;
- право отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;
- право залишати в своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності;
- право спрямовувати власні кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;
- право запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах.
На основі встановлених Кабміном України нормативів фінансування здобуття повної загально-середньої освіти у середніх загально-освітніх школах І - ІІІ ступенів встановлюється така мережа класів:
Початкова освіта: 1 - 4 класи.
Неповна середня освіта: 5 - 9 класи.
Повна середня освіта: 10 - 11 класи.
Основними формами коштів Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка є:
1. Кошти Тернопільської обласної ради народних депутатів.
2. Кошти державного бюджету, що надходять у розмірах, передбачених нормативами фінансування загальної середньо освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів.
3. Кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг.
4. Кошти, отримані від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, а також кошти, отримані від здавання в оренду приміщень та споруд.
5. Добровільні грошові внески та пожертвування установ, організацій, а також фізичних осіб.
Для здійснення своїх статутних повноважень Тернопільська середня загально-освітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка може використовувати послуги комерційних банків, підприємств, фірм, благодійних фондів, асоціацій, профспілок, організацій тощо.
Слід зазначити, що в Тернопільській середній загально-освітній школі І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), котрий формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів обласної ради народних депутатів, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду всеобучу Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка зберігаються на рахунках в установах банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджений директором даної установи. Невикористані кошти фонду за звітній період вилученню не підлягають і використовуються за призначенням в наступному році.
Тернопільська середня загально-освітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка також має право користуватися коротко- і довготерміновими позиками банків. Крім того, за погодженням з відділом по управлінню комунальним майном облвиконкому, дана установа має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, належні їй основні засоби, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому законодавством.
На даний час, згідно звіту з плану по праці по ЗОШ №20 (див. додаток 10), в установі працює 110 основних працівників та 2 сумісники, з цієї кількості 95 - жінки, а 17 - чоловіки. Крім того, 4 працівників перебуває у профвідпустці, 3 - у відпустці за власний рахунок (по догляду за дітьми до 6 років), і 3 - звільнені.
Право Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка на провадження освітньої діяльності: з наданням повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів з ліцензованим обсягом прийому 977 осіб засвідчується Ліцензією Тернопільської обласної державної адміністрації від 26. 09. 1996 року серія № 200850 (див. додаток 12).
4. Аналіз виробничих показників діяльності.
При характеристиці виробничих показників діяльності бюджетних і наукових установ та організацій перш за все звертають увагу на кінцеві результати діяльності. Для установ охорони здоров'я - це здоров'я людей, народної освіти - знання учнів, науки - нові знання про природу, суспільство тощо. Проте кінцеві результати безпосередньо не залежать від зусиль робітників установ, а в значній мірі визначаються інтенсивністю суспільного споживання послуг бюджетних установ та продукції наукових організацій.
Характер безпосередніх результатів діяльності бюджетних і наукових установ та організацій та форми їх реалізації визначають вимірники та коло показників, по яких враховується та оцінюється їх виробнича діяльність. В бюджетних установах використовують тільки натуральні та умовно-натуральні вимірники по показниках, що є характерними для окремих видів установ.
Для середньої загально-освітньо школи такими показниками є кількість учнів та їх випуск, в поліклініці - кількість лікарських відвідувань та осіб, що звернулися за медичною допомогою, в лікарні - кількість ліжко-днів та число осіб, котрі пройшли лікування і так далі. В наукових установах, окрім натуральних вимірників обсягу діяльності використовується грошова їх оцінка.
Основними завданнями аналізу виробничих показників господарської діяльності бюджетних і наукових установ та організацій є наступні:
1. Характеристика повноти задоволення суспільства в певних видах послуг по обсягу, змісту та якості;
2. Оцінка ступеня виконання завдань по розвитку мережі установ, заходів по вдосконаленню їх роботи по наданні послуг населенню та суспільству взагалі, повноти виконання покладених на них функцій;
3. Виявлення та вивчення впливу факторів зміни рівня обслуговування населення та темпів науково-технічного прогресу, а також пошук резервів подальшого їх підвищення.
В умовах кошторисного фінансування виробничі показники служать основою для визначення фінансових показників, для розрахунку бюджетних коштів, котрі виділяються на фінансування установ.
До виробничих показників установ народної освітивідносять перш за все такі, як розміщення мережі та контингенти. Крім того виділяють виробничі та сітьові показники по конкретних установах народної освіти (2 с.18).
По дитячих дошкільних закладах до виробничих показників

 
 

Цікаве

Загрузка...