WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Тернопільської загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів № 20.
Ми розглянемо загальну характеристику розвитку даної школи, проведемо аналіз виробничих показників діяльності, аналіз її потенціалу, а саме аналіз основних засобів, матеріальних цінностей, трудових ресурсів, аналіз кошторису видатків, аналіз спеціальних коштів, а також аналіз фінансового стану.
Крім того ми постараємось віднайти резерви та шляхи покращення її фінансово-господарської діяльності.
Все вище сказане буде коротко підсумоване в останьому розділі нашої курсової роботи, а саме у "Висновках".
1. Сутність, завдання та основні функції аналізу бюджетної установи.
Організація управління бюджетними та науковими установами обумовлює необхідність різностороннього вивчення економічних явищ та процесів. Цю роль виконують різні галузі економічної науки, кожна з яких розглядає їх окремі специфічні сторони в якості предмета дослідження.
Економічний аналіз як самостійна наука має свій предмет дослідження. Він характеризує об'єкт дослідження в цілому та окремі його елементи. Це сприяє правильному розумінню ролі та місця економічномго аналізу в системі економічних наук з врахуванням характеру галузі суспільного виробництва, а також визначає область його використання.
Предметом економічного аналізу є господарська діяльність бюджетних та наукових установ, направлена на здійснення їх функцій по соціально-культурному та науковому обслуговуванні суспільства, а також, ефективне використання виділених їм ресурсів.(11 с.11) При цьому господарська діяльність характеризується ціллю, процесом та засобами її досягнення, а також результатами, що складаються під впливом різних факторів та відображаються в певній системі економічної інформації . Вони виступають безпосередніми об'єктами аналізу, а тому їх розгляд дозволяє конкретизувати його предмет.
Мета фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій заключається у виконанні визначенних державою соціально-культурних заходів в галузі народної освіти, культури, науки, охорони здоров'я з допомогою використання створених в матеріальному виробництві цінностей.
Характерним при цьому є те, що предметом споживання в даному випадку виступають не речі, а сам процес виробництва корисного ефекту фінансово-господарської діяльності бюджетно-наукових установ. Він забезпечує задоволення духовних потреб людини чи зміну соціальних умов, в яких здійснюється її життєдіяльність.
В установах охорони здоров'я - це процес лікування, в школах - навчання учнів, в дитячих дошкільних закладах - догляд за дітьми та їх виховання, в наукових установах - виробництво нових знань, розробка на їх основі науково-технічних новинок та їх втілення у виробництво.
Особливістю фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій є те, що процеси надання певного виду послуг та їх споживання тісно взаємопов'язані та співпадають у часі. У зв'язку з цим в якості об'єкта аналізу виступає сфера обслуговування. Для бюджетних установ вона характеризується контингентом - сукупністю людей, що утворюють однорідну в будь-якому відношенні групу. Це колектив службовців установи, учнів школи, студентів вузу. Під контингентом також розуміється певна норма обслуговування. Для вузів вона встановлюється у вигляді контингента прийому учнів з метою забезпечення виконання завдань та заказів на підготовку спеціалістів для народного господарства у відповідності до встановленої потреби в них, чисельність населення для обслуговування поліклінікою, лікарнею чи бібліотекою.
По установах науки об'єктом аналізу є масштаби розповсюдження договірних зв'язків на виробництво та втілення наукових розробок. Це може бути народне господарство вцілому, група чи окремі галузі суспільного виробництва, кількість підприємств та власне наука.
Фінансово-господарська діяльность бюджетних та наукових установ і організацій по виконанню їхніх функцій простежується в різноманітних економічних явищах та господарських процесах. До них відносяться, наприклад, проведення уроків в школі, відвідування лікарем хворого.
Економічні явища та господарські процеси в діяльності установ утворюються під впливом різноманітних об'єктивних факторів. Постійно впливаючи на результати діяльності установ, вони відображають існуючі закономірності, зв'язки та залежності.
А тому в процесі аналізу виявляються фактори, визначається вплив кожного з них і в залежності від характеру факторів оцінюються результати діяльності. Тобто, фактори виступають також в якості одного важливого об'єднуючого предмету економічного аналізу.
На нашу думку слід відмітити, що необхідним складовим елементом фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій є ресурси : трудові, матеріальні та фінансові. Їх наявність та раціональне використання виступають основним аргументом збільшення об'єму та підвищення якості послуг, котрі можуть бути представлені окремим групам населення чи суспільству взагалі. Крім того, в ресурсах також заключенні резерви подальшого покращення роботи бюджетних установ. На базі співставлення фактичного витрачання з встановленим нормативом здійснюється оцінка ефективності використання матеріальних цінностей, робочого часу, фінансових ресурсів, виявляються можливості подальшого підвищення ефективності діяльності бюджетних установ.
В кінцевому результаті в якості об'єкту економічного аналізу виступають результати діяльності, що утворюються під впливом різного роду факторів і, котрі залежать від повноти використання ресурсів. Вони відображаються в системі показників, склад і зміст яких розрізняється у зв'язку з належністю установи до тої чи іншої галузі.
Аналітична обробка економічної інформації дозволяє дати оцінку результатів фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій, виявити вплив факторів їх зміни та наявність резервів підвищення ефективності роботи.
Змістом економічного аналізу є глибоке та всестороннє вивчення його предмету з метою розроблення управлінських рішень для переводу економіки установ в новий якісний стан (11 с.14). У зв'язку з цим аналіз починається з виявлення та оцінки факторів. Проте процес аналізу цим, тобто виявленням та оцінкою факторів, не обмежується, а крім того включає ще вимірювання ступеня їх впливу на результати фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій за допомогою спеціальних технічних прийомів.
Слід відмітити, що в процесі аналізу також виявляються резерви, використання яких збільшує можливості установ у здійсненні покладених на них функцій за рахунок ліквідації виявлених недоліків, залучення додаткових ресурсів та подальшого вдосконалення організації їх роботи.
До сутності економічного аналізу входять також узагальнення його результатів, оцінка результатів роботи установи вцілому та розроблення конкретних заходів по знешкодженню виявлених недоліківта використанні резервів.
Безперечно всі ми знаємо, що найбільш детально та точно

 
 

Цікаве

Загрузка...