WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

отримання середньої освіти, а також забезпечити раціональне використання педагогічних кадрів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.
Головне місце у вивченні даних питань займає економічний аналіз фінасово-господарської діяльності установ народної освіти, в нашому випадку аналіз роботи Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів імені Василя Симоненка. Тобто нами був проведений суцільний аналіз всієї фінансово-господарської діяльності цієї школи.
Зокрема, ми окремими питаннями розглянули загальну характеристику розвитку школи, провели економічний аналіз виробничих показників її господарської діяльності, аналіз її потенціалу, а саме аналіз наявних основних засобів, матеріальних цінностей, трудових ресурсів, аналіз кошторису видатків, аналіз стану спеціальних коштів, аналіз фінансового стану, а саме аналіз фінансування Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів імені Василя Симоненка та аналіз її балансу виконання кошторису видатків.
Окремим питанням було зроблено зведений підрахунок усіх наявних в даній школі резервів ефективного використання її ресурсів.
При здійсненні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів імені Василя Симоненка, тобто при подетальному проведенні вищеперерахованих його видів, ми користувались даними, котрі були взяті з наступних джерел:
1. .Баланс виконання кошторису видатків Ф №1 (додаток 1).
2. Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях Ф №2 (додаток 2).
3. Звіт про рух основних засобів Ф №5 (додаток 3).
4. Річний звіт про рух матеріальних цінностей Ф №6 (додаток 4).
5. Звіт про використання спеціальних коштів Ф №4 (додаток 5).
6. Штатний розпис (додаток 6).
7. Розшифровка дебіторсько - кредиторської заборгованості (додаток 7).
8. Звіт про використання позабюджетних коштів Ф №1ммб (додаток8).
9. Відомість про рух коштів на поточних рахунках (додаток 9).
10. Звіт з плану по праці (додаток 10).
11. Додаток до звіту про використання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях (додаток 11).
Підсумовуючи вищесказане хотілося б додати, що економічний аналіз взагалі та аналіз, як фінансово-господарської діяльності так і окремих її складових, зокрема може досить успішно виконувати свої завдання тільки при відповідній його організації. Змістом організації економічного аналізу є перелік заходів, пов'язаних з вивченням діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій.
До них, зокрема, відносяться визначення етапів підготовки та проведення економічного аналізу, об'єктів дослідження та виконавців, складу інформаційної бази, прийомів вивчення та узагальнення, способів та методів оформлення і реалізації його результатів. В сукупності вони характеризують технологію роботи по вивченню фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій.
В організації економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій виділяють наступні основні етапи:
- складання планів та програм проведення аналізу;
- збір необхідної інформації;
- аналітична обробка інформації;
- оцінка результатів діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій;
- узагальнення результатів аналізу.
Кожен з них має визначене своє значення.
Слід відмітити, що особливості організації економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій визначаються також рівнем управління галузю, до якої вони належать.
В технології економічного аналізу важливе місце займає оформлення процесу його проведення і результатів. Воно охоплює обробку інформації, узагальнення даних та формування кінцевих висновків для забезпечення наглядності процесу вивчення, можливості використання його результатів в управлінні фінансово-господарської діяльностю бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій.
Розглянувши сутність, зміст та завдання економічного аналізу ми прийшли до висновку, що економічний аналіз - як одна з економічних дисциплін - тісно пов'язаний з іншими науками, а саме: політичною економією, економікою різних галузей народного господарства, бухгалтерським обліком, плануванням, статистикою, ревізією і контролем, а також з науками,що вивчають особливості організації і технології виробництва та принципи податкової політики, фінансового планування.
Отже, глибокі знання з усіх цих наук дадуть змогу успішно, ефективно та детально здійснювати аналіз всієї фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та науково-дослідних і конструкторських організацій взагалі та аналіз її складових зокрема.
Список використаної літератури.
1. Алешин С.М., Нефедов В.П. Анализ использования сметы расходов, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. - М.: Финансы, 1978. - 222 с.
2. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях: Учебное пособие / под редакцией В.Г.Демьянишина. - К.: УМК ВО, 1989. - 136 с.
3. Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа :
Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 288 с
4. Балабонов И.Т. Анализ и планирование финансов
хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 1994. -
545 с
5. Барнгольдс С.Б. Экономический анализ хозяйственной
деятельности на современном этапе развития. - М.: Финансы и
статистика, 1984. - 386 с
6. Казанцев А.К. Комплексный анализ эффективности работы НИИ и КБ. - Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1983. - 219 с.
7. Кац И.Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). - М.: Финансы и статистика, 1987. - 192 с.
8. Маркин Ю. П. Анализ внутрихозяйственных резервов. - М.:
Финансы и статистика, 1991. - 348с
9. Москалева Н.И. Особенности хозращетной деятельности предприятий непроизводственой сферы. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 91с.
10. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємств :
Навчальний посібник / С. І. Шкарабан ., Р.В. Федорович. -
Тернопіль , ТАНГ , 1998. - 173 с.
11. Самборский В.И., Грищенко А.А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетних и научних учреждениях. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 375 с.
12. Экономика, организация и планирование непроизводственой сферы / Под редакцией Е.Н. Жильцова. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 205 с.
13. Экономика народного образования / Под редакцией КостанянаМ.А. - М.: Просвещение, 1986. - 336 с.
14. Экономика непроизводственой сферы / Под редакцией М.В. Солодкова. - М.: Изд-во Мгу, 1980. - 285 с.
15. Якобсон Л.И. Эффективность и качество работы в непроизводственной сфере. - М.: Экономика, 1984. - 135 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...