WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

рахунках (див. додаток 9)
Таблиця №11
"Аналіз фінансування ЗОШ №20"
Джерело фінансування Залишок Надійшло Касові Залишок Результат
на поч. видатки на кін. викори-
стання
коштів
1. Фінансування з бюджету - 157177 157177 - -
2. Фінансування з фонду
комунального майна - 1000 1000 - -
3. Взаємозаліки - 48548 48548 - -
4. Завищення переоцінки
матеріалів - 4614 - 4614 -4614
ВСЬОГО - 211339 206725 4614 -4614
За звітній період на рахунки ЗОШ №20 надійшло фінансування на загальну суму 211339 грн., з яких фінансування з бюджету - 157177грн., або 74.4% від загальної суми; фінансування з фонду комунального майна - 1000грн. (0.5%); фінансування за рахунок взаємозаліків - 48548грн.(23%); фінансування за рахунок завищення переоцінки матеріалів - 4614 грн.(2.1%).
За даними ми бачимо, що протягом звітного періоду установа провела касових видатків на суму 206725, тобто залишок на кінець аналізованого періоду склав - 4614 грн. ( 211339 - 206725 ), тобто 2.1% від загальної суми коштів.
Отже, установа за звітній період зекономила коштів на суму 4614грн., що, звичайно, є позитивним моментом.
б) аналіз балансу виконання кошторису видатків.
Однією із задач аналізу фінансового стану бюджетної установи є оцінка ефективності використання асигнувань з бюджету. Її вирішеня пов'язане з розглядом динаміки матеріально-технічної бази та господарських взаємовідносин з їншими організаціями. Їх характеристика міститься в балансі про виконання кошторису видатків, вивчення якого дозволяє всесторонньо проаналізувати розміщення коштів бюджету та розрахункової дисципліни.
Баланс виконання кошторису видатків характеризує стан всіх засобів бюджетної установи та джерел їх формування на певну дату та їх зміну за звітний період в грошовому виразі. Він складається по визначеній формі та містить дві частини: актив і пасив.
В активі балансу відображається розміщення та напрями використання коштів в процесі виконання кошторису видатків та господарської діяльності. Тут також відображаються матеріальні цінності у вигляді основних фондів та матеріальних запасів, заборгованості по окремих особах та організаціях, залишки невикористаних коштів в касі та на рахунках в установах банку, затрати на капітальне будівництво.
А в пасиві балансу показуються джерела утворення коштів бюджетної установи, за рахунок яких були здійснені видатки та придбані матеріальні цінності. Крім того тут також відображаються фонди в основних засобах та малоцінних і швидкозношуваних предметах, тимчасові джерела у вигляді кредиторської заборгованості, фінансуванню капітального будівництва, доходи та прибуток.
Аналіз балансу виконання кошторису видатків розпочинається з ознайомлення з його показниками, характеристикою їх значень та змінами за звітній період. Кількість та значення показників залежать від структури господарської діяльності установи та її результатів.В балансі це знаходить відображення в наявності чи відсутності окремих рахунків чи статтей.
Основним напрямком аналізу балансу виконання кошторису видатків є виявлення змін всіх показників та вивчення факторів, що вплинули на них.
З цією метою засоби та їх джерела бюджетних та наукових установ і організацій групуються по розділах та статтях балансу виконання кошторису видатків. Діюча на даний час форма балансу містить дев'ять розділів активу та шість розділів пасиву.
Аналіз балансу виконання кошторису видатків ЗОШ №20 проведемо за допомогою даних звітності Ф №1 (див. додаток 1)
Таблиця №12
"Аналіз балансу виконання кошторису видатків ЗОШ №20 (грн.)"
Статті балансу Залишки Відхилення
на поч.року на кін.року
АКТИВ
1. Основні засоби 1631322 1637695 +6373
2. Матеріали і продукти харчування 11991 11651 -340
3. Малоцінні і швидкозношувані предмети 111023 109044 -1979
4. Поточний рахунок по спеціальних
коштах 56 22 -34
5. Інші грошові кошти 2 5 +3
6. Розрахунки по соціальному
страхуванню 84 371 +287
7. Видатки по бюджету на утримання
установ 40344 100925 +60581
ВСЬОГО ПО АКТИВУ 1794822 1859713 +64891
ПАСИВ
1. Фонд в основних засобах 1265150 1226071 -39079
2. Знос основних засобів 366172 411624 +45452
3. Фонд у МШП 111023 109044 -1979
4. Розрахунки по платежах у бюджет 942 1095 +153
5.Розрахунки з іншими кредиторами 17177 74467 +57290
6. Розрахунки з робітниками і службовцями 22095 23945 +1850
7.Розрахунки за безготівковими
перерахунками 642 436 -206
8.Розрахунки по соціальному страхуванню
на випадок безробіття 582 636 +54
9.Розрахунки по страхових внесках
до Пенсійногофонду 10983 12373 +1390
10. Доходи по спеціальних коштах 56 22 -34
ВСЬОГО ПО ПАСИВУ 1794822 1859713 +64891
Аналіз балансу виконання кошторису видатків ЗОШ №20 показав, що валюта балансу в порівнянні з минулим роком збільшилась на 64891грн., тобто на 3.6% (64891 / 1794822 * 100%), і становить у звітному році 1859713 грн.
Зокрема відбулось збільшення по таких статтях:
АКТИВ: основні засоби - на 6373 грн.(0.4%), інші грошові кошти - на 3 грн.(150%), розрахунки по

 
 

Цікаве

Загрузка...